Riadené investičné portfóliá

Portfóliá vytvorené z fondov BlackRock

Kúpte si investičné portfólio šité na mieru vašim potrebám, investujte globálne do akciových a dlhopisových indexov pomocou produktov od BlackRock – najväčšej spoločnosti na správu aktív na svete.

Slide

WealthSeed je ochranná známka spoločnosti Fair Place Finance SA, ktorá je poľskou investičnou spoločnosťou a platobnou inštitúciou pod dohľadom poľského úradu pre finančný dohľad (KNF). Prostriedky klientov sú uložené v banke so zárukami zo Štátnej pokladnice a investície klientov sú vedené na oddelených účtoch v renomovaných finančných inštitúciách. Okrem toho sú klientske aktíva pokryté kompenzačným systémom KDPW. Viac o bezpečnosti.

Spravované portfóliá – sú to tiež investičné portfóliá, ale pozostávajú z fondov BlackRock, ktoré umožňujú investície do rôznych tried aktív, t. j. akcií, dlhopisov, surovín a nehnuteľností. Ak si zakúpite spravované portfólio, budete musieť najprv zodpovedať niekoľko otázok, na základe ktorých vám WealthSeed navrhne portfólio vhodné pre vás a následne ho spravovať tak, aby pre vás zostalo vhodné aj napriek pohybom na trhu.

Americká spoločnosť BlackRock, Inc. je najväčším svetovým subjektom, ktorý sa špecializuje na správu aktív a stará sa o investície v hodnote viac ako 8 biliónov USD.

BlackRock pomáha miliónom zákazníkov na celom svete vybudovať lepšiu finančnú budúcnosť.

Vďaka našej platforme môžete teraz jednoducho investovať do diverzifikovaného globálneho investičného portfólia, vybudovaného s produktmi BlackRock prispôsobenými vašim potrebám.

globálny líder v správe majetku

Globálne portfólio nízkonákladových indexových produktov

Investujte do vybraného súboru investičných produktov vytvorených a spravovaných BlackRock – najväčšou svetovou spoločnosťou spravujúcou aktíva.

 • GLOBÁLNE: diverzifikované investičné portfólio do akcií, dlhopisov a alternatív (napr. zlato)

 • ETF: efektívne stavebné kamene populárnej série iShares

 • ESG: berúc do úvahy udržateľnosť a kritériá ESG

Jednoduché investowanie

Nepotrebujete znalosti ani skúsenosti s investovaním. Ušetrite čas – nechajte odborníkov, aby sa postarali o vaše investície.

 • Odporúčanie investičného portfólia na základe vašich potrieb

 • Portfóliové produkty spravované spoločnosťou BlackRock

 • Štruktúra portfólia bola vybalancovaná spoločnosťou WealthSeed

 • Nízka minimálna počiatočná investícia: 20 EUR

 • Investujte a sledujte svoj pokrok v mobilnej aplikácii

Jeden nízky,
ročný poplatok

Iba jeden poplatok pokrývajúci všetky náklady:

 • Odporúčanie portfólia

 • Transakčné náklady

 • Náklady na správu

len 0.9% ročne

BlackRock je registrovaná ochranná známka spoločnosti BlackRock, Inc. a jej pridružených spoločností („BlackRock“) a WealthSeed ho používa na základe licencie od BlackRock. BlackRock nereprezentuje ani nezaručuje vhodnosť investovania do akéhokoľvek produktu alebo používania akejkoľvek služby ponúkanej WealthSeed. BlackRock nemá žiadnu povinnosť ani zodpovednosť v súvislosti s prevádzkou, marketingom, obchodovaním alebo predajom akéhokoľvek produktu alebo služby ponúkanej spoločnosťou WealthSeed.

Zadefinujte svoje preferencie a kontrolujte históriu výsledkov

Ponúkame nástroj, ktorý vám umožní skontrolovať, ako by sa vaše investície správali, keby ste investovali skôr.

Skontrolujte do čoho investujú klienti WealthSeed

V každej situácii na trhu sa oplatí zvážiť investíciu do nejakého majetku. Pozrite sa, do čoho momentálne investujú iní.

Integrácia s prostriedkami
každý deň

WealthSeed vám poskytuje prístup k bezplatnému účtu v PLN, EUR a USD, z ktorého môžete priamo investovať, ako aj používať ho na každodenné platby, ako sú prevody a nákupy – bez toho, aby ste museli neustále presúvať prostriedky medzi rôznymi účtami.

Založte si bezplatné konto už teraz

01

Zaregistruj

 • Stiahnite si aplikáciu alebo sa zaregistrujte online
 • Vytvorte si účet do 10 minút
02

Spoznaj

 • Preveďte prostriedky na svoj účet v PLN, USD alebo EUR
 • Zistite rozsah svojej investície
03

Investuj

 • Investujte
 • Spravujte svoje peniaze
 • Budujte svoje bohatstvo

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.