Korporátne udalosti

Tu nájdete aktuálny zoznam korporátnych udalostí súvisiacich s výkonom práv z cenných papierov ako sú rozdelenia, fúzie, odkúpenia, cally, dividendy atď.

Korporátne udalosti si môžu vyžadovať vaše rozhodnutie alebo sa na vašom investičnom účte vykonajú automaticky.