FAQ

Všeobecné otázky

Ak chcete požiadať o konto WealthSeed, musíte splniť nasledujúce požiadavky:

  • mať viac ako 18 rokov
  • mať platný občiansky preukaz alebo pas;
  • byť akejkoľvek národnosti (okrem občianstva USA);
  • mať adresu bydliska v EÚ;
  • mať krajinu daňovej rezidencie v EÚ.

Prostredníctvom našej aplikácie je možné pokyny zadávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Počas obchodných hodín burzy budú vaše pokyny automaticky odoslané na spracovanie.

Mimo obchodných hodín budú vaše pokyny prijaté a odoslané na spracovanie okamžite, ako sa burza otvorí.

Pre zahraničné akcie a ETF sú obchodné hodiny od pondelka do piatku od 8:00 do 22:00 (okrem 24. 12. 2021, 31. 12. 2021, 15. 4. 2022, 18. 4. 2022, 26. 12. 2022 ).

V prípade investičných fondov (vrátane fondov zaradených do spravovaných investičných portfólií), kde neplatia všeobecné obchodné hodiny na trhu, sú príkazy v aplikácii prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni a následne prevedené na transferového agenta, t.j. externý, ktorý podporuje operáciu.

Podporujeme kľúčové komerčné meny: USD a EUR a PLN.

Prevod prostriedkov medzi účtami v týchto menách sa uskutočňuje za veľmi atraktívny výmenný kurz.

Na platforme WealthSeed môžete investovať do:

  • akcií spoločností z celého sveta;
  • ETF z celého sveta;
  • tradičných investičných fondov,
  • fondov BlackRock® – v individuálne prispôsobených spravovaných investičných portfóliách (čoskoro k dispozícii).

Pre investičný účet s WealthSeed nie je potrebný žiadny minimálny zostatok.

Pre akcie a ETF neexistuje žiadna minimálna výška investície.

V prípade spravovaných investičných portfólií je minimálna výška investície 20 EUR.

V prípade investičných fondov je minimálna výška investície určená TFI podľa štatútu/prospektu daného fondu, a to samostatne pre prvý a každý ďalší nákup. Pre mnohé fondy je minimálna výška prvej investície nastavená na nízkej úrovni – od cca 20 EUR. Sumy následných investícií môžu byť ešte nižšie.

Dotazník MIFID

Dotazník obsahuje zoznam otázok o vašich znalostiach, skúsenostiach, investičných cieľoch, potrebách a vašej finančnej situácii. Bol vytvorený s cieľom určiť, aký typ investora ste. Na základe vašich odpovedí budeme vedieť určiť, ktoré služby a produkty sú kompatibilné s vaším investičným profilom. Viac podrobností nájdete v dokumente „Informácie o investičnom dotazníku“.

V prípade maklérskej služby a trhu fondov sa vyplnenie nevyžaduje, ale pre poskytovanie služby riadených portfólií je potrebné ho vyplniť.

Pre poskytovanie maklérskej služby a trhu fondov nie je potrebná aktualizácia dotazníka, pričom v prípade služby riadených investičných portfólií platí prieskum jeden rok. O blížiacom sa termíne vypršania platnosti dotazníka budete informovaní.

Akcie a ETF

Akcie a ETF zo zahraničných trhov sú kótované v EUR a len v tejto mene je možné tieto nástroje nakupovať.

WealthSeed vykonáva pokyny na zahraničné investičné nástroje prostredníctvom svojho partnera a ponúka ich z nasledovných búrz: Deutsche Boerse, Euronext, London Stock Exchange, New York Stock Exchange.

K dispozícii sú trhové a limitné príkazy. Príkaz môže byť platný jeden obchodný deň.

Zmena je možná pri aktívnom pokyne a dá sa vykonať na obrazovke história pokynov.

Pokyn môže byť uzavretý v dôsledku uplynutia jeho platnosti.

Vyúčtovanie transakcie trvá 2 pracovné dni, takže prostriedky budete mať k dispozícii na 2. pracovný deň po zadaní pokynu.

Pre zahraničné investičné nástroje nie je možné zadať pokyn s dlhšou dobou platnosti.

Áno, od 01.12.2022 poskytujeme plný prístup na poľskú burzu.

Nie je to možné, pred odoslaním objednávky je nutné vykonať menovú konverziu.

Áno, ceny sú k dispozícii v reálnom čase.

Ceny investičných nástrojov sú v súlade s cenami na burze, kde WealthSeed vykonáva pokyny pre klientov. S nástrojmi sa dá obchodovať na mnohých trhoch, takže ceny na každom z nich sa môžu navzájom mierne líšiť.

Detaily realizácie si môžete skontrolovať v detaile pokynu. WealthSeed tiež posiela správu o dokončených pokynoch na uvedenú e-mailovú adresu.

V prípade akcií a ETF neexistuje žiadna minimálna hodnota pokynu na platforme WealthSeed.

Pokyny sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Počas otváracích hodín burzy budú vaše objednávky automaticky odoslané na spracovanie.

Mimo obchodných hodín budú vaše pokyny prijaté a odoslané na spracovanie hneď, ako sa burza otvorí.

Pre zahraničné akcie a ETF sú obchodné hodiny od pondelka do piatku od 8:00 do 22:00 (okrem 24. 12., 26. 12., 31. 12., 07. 4. 2023, 10. 4. 2023).

Transakčné náklady presahujúce hodnotu blokovaných prostriedkov môžu vyplývať z realizačnej ceny, ak bol pokyn zadaný za trhovú cenu. Tieto náklady sa môžu zvýšiť aj o príslušné dane a iné náklady špecifické pre trh.

Zaúčtovanie dividend môže trvať niekoľko pracovných dní po dátume výplaty dividend.

Vyúčtovanie transakcie trvá dva pracovné dni, takže finančné prostriedky budú k dispozícii na druhý pracovný deň po spracovaní pokynu.

Informácie o ETF sú dostupné v dokumente KIID – môžu byť v angličtine.

KIID je informačný dokument obsahujúci okrem iného informácie o investičnej politike, rizikovom profile a nákladoch súvisiacich s investičným nástrojom.

Náklady na správu ETF sú zahrnuté v cene investičného nástroja, takže nebudú účtované na váš účet ako dodatočné poplatky.

Takáto služba neexistuje. Jediným spôsobom, ako sa vystaviť riziku poklesu inštrumentov, je nákup vhodného ETF, ktorého stratégiou je zvýšiť ocenenie spolu s poklesom podkladového nástroja/indexu.

Ide o nástroj alebo sériu nástrojov, na ktorých je založená stratégia daného ETF.

Investičné fondy

Aktuálne dostupné fondy sú v súčasnosti k dispozícii v PLN, WealthSeed však plánuje rozšíriť škálu fondov o ďalšiu menu.

Potvrdenie o realizácii pokynu by malo byť k dispozícii najneskôr nasledujúci pracovný deň po zadaní pokynu.

Minimálna hodnota je uvedená v štatúte fondu – táto informácia je dostupná v detaile každého fondu.

Pokyn je možné zadať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Nie, príslušný počet jednotiek bude zakúpený alebo predaný v súlade s hodnotou stanovenou v pokyne.

Prostriedky na základe žiadosti o spätné odkúpenie budú k dispozícii pri prevode zo strany fondu. Čas potrebný na realizáciu sa môže pri jednotlivých fondoch líšiť.

WealthSeed poskytuje podrobné informácie o prospekte každého fondu a KIID. V týchto dokumentoch si môžete skontrolovať všetky informácie o danom fonde.

KIID je informačný dokument obsahujúci okrem iného informácie o investičnej politike, rizikovom profile a nákladoch súvisiacich s investičným nástrojom.

Informačný prospekt je dokument o investičnom fonde, týkajúci sa napr. práva účastníkov fondu, podmienky predaja a vyplatenia podielových listov, investičnej politiky, rizika spojeného s investovaním do podielových listov, výšky poplatkov a provízií súvisiacich s účasťou vo fonde a základných finančných údajov v historickom vyjadrení. Obsahuje najmä štatút fondu.

Náklady na správu sú zahrnuté v cene investičného nástroja, takže nebudú účtované na váš účet ako dodatočné poplatky.

Bežný účet a zmenáreň

Uzatvorením zmluvy so spoločnosťou WealthSeed vám otvoríme bezplatné účty v EUR, USD a PLN.

Môžete uskutočniť akúkoľvek platbu na vlastný účet a akúkoľvek platbu na zahraničný účet za predpokladu, že ide o účet v tuzemskej inštitúcii.

Pýtame sa vás na túto otázku, aby sme splnili naše povinnosti vyplývajúce z nariadenia, podľa ktorého musíme zabezpečiť, aby sa prevod, ktorý uskutočníte cez WealthSeed, týkal vašich investícií.

V súčasnosti vám WealthSeed umožňuje konvertovať prostriedky pre menové páry: EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD.