Bezpečnosť

Regulovaná
finančná inštitúcia

WealthSeed je značka spoločnosti Fair Place Finance S.A., ktorá je plne licencovaným maklérskym domom a registrovanou malou platobnou inštitúciou regulovanou Poľským úradom pre finančný dohľad (KNF). WealthSeed spĺňa všetky požiadavky a je neustále pod dohľadom poľského úradu finančného dohľadu, okrem iného v oblastiach: znalosti a skúsenosti tímu, prevádzkových procesov a kapitálovej pozície.

Známe, regulované
finančné nástroje

Na platforme Wealthseed sú dostupné iba všeobecne známe a prísne regulované investičné produkty: ako sú kótované cenné papiere (akcie a ETF) a podielové listy otvorených investičných fondov. Neponúkame kontrakty na rozdiel (CFD), opcie, štruktúrované produkty ani priame investície do kryptomien.

Bezpečnosť vašich peňazí

Vaše finančné prostrieky prevedené do Wealthseed sú uložené na oddelených účtoch bankového partnera, ktorý má záruky od národnej banky. Vďaka tomu je hotovostný zostatok zákazníkov WealthSeed rovnako bezpečný ako v banke.

Bezpečnosť vašich investícií

Všetky cenné papiere a akcie investičných fondov sa nakupujú na platforme WealthSeed v mene klienta a sú držané na oddelených účtoch v regulovaných a renomovaných finančných inštitúciách. Vďaka tomu majú klienti istotu, že o svoje investície neprídu.

Garantovaný systém kompenzácií

Okrem základného zabezpečenia hotovosti a finančných nástrojov sa na všetkých klientov Wealthseed vzťahuje kompenzačný systém Centrálneho depozitára cenných papierov Poľska (KDPW), ktorý zabezpečuje stratené finančné prostriedky a finančné nástroje, vrátane čakajúcich transakcií a to až do výšky limitu uvedeného v zákone o obchodovaní s finančnými nástrojmi.