Affiliate program

Prečo práve WealthSeed?

WealthSeed je poľská investičná spoločnosť a platobná inštitúcia pod dohľadom Poľského úradu pre finančný dohľad (KNF). Peňažné prostriedky klientov sú uložené v banke so zárukami Štátnej pokladnice. Vďaka nej máte jednoduchý prístup k poľským a svetovým akciám, ETF a fondom s účtami v mnohých menách, bez minimálnych vkladov a vysokých nákladov.

Za projektom stoja tvorcovia z mBank, ktorí mienia uskutočniť ďalšiu revolúciu vo svete financií.

Ak máte záujem o investovanie, ste aktívny investor, ste nadšení pre technologické inovácie a inovatívne produkty pre investovanie – určite si pozrite WeathSeed!

Affiliate program

Affiliate program WealthSeed je zameraný na živnostníkov aj na väčšie spoločnosti. Ak ste tvorcom obsahu na internete, spravujete portál a máte prístup k širokej skupine používateľov, ktorí môžu mať záujem investovať prostredníctvom našej aplikácie, potom je táto sekcia určená práve vám. Zaregistrujte sa a zarábajte s nami.

Registrácia do programu

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Vaše osobné údaje spracúva správca: Fair Place Finance S.A. so sídlom v Lodži (93-569), na ul. Inżynierska 1/3. Vaše údaje spracúvame za účelom: uzatvorenia a plnenia zmluvy (účasť v affiliate programe), zúčtovania a dokladovania činností súvisiacich s účasťou v affiliate programe, možnosti uplatnenia akýchkoľvek nárokov súvisiacich s realizáciou affiliate programu. V súvislosti so spracovaním vašich údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenos údajov a obmedzenie spracovania. Celý obsah informácií o spracúvaní vašich osobných údajov vrátane vašich práv a ich rozsahu si môžete prečítať tu .

* Povinné polia

Ako zarabiť v programe

Podrobný popis dostanete po registrácii (bod 3). Pre jednoznačnú identifikáciu vašich aktivít používajte vo svojich marketingových kampaniach individuálny affiliate link.

01

Skopírujte svoj affiliate link z e-mailu, ktorý dostanete. V žiadnom prípade ho neupravujte.

02

Použite link v reklamných materiáloch a zdieľajte ho so svojimi sledovateľmi.

03

Zarábajte na každej registrácii v aplikácii WealthSeed pomocou vášho jedinečného affiliate linku.

Cieľ Odmena Popis
CPA
7,50 EUR
Za získanie nového klienta, rozumie sa - registrácia, otvorenie účtu a prvá bezplatná platba do 30 dní od otvorenia účtu novým klientom
CPS
30 EUR
Za prvú investíciu uskutočnenú získaným klientom do 90 dní od otvorenia účtu

Fakturácia

Ak chcete fakturovať svoje reklamné aktivity, postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Budú zaslané spolu s mesačným vyúčtovaním (bod 1)

01

Po skončení mesiaca vám na uvedenú e-mailovú adresu zašleme vyúčtovanie vašej činnosti.

02

Po obdržaní vyúčtovania nám zašlete faktúru na sumu uvedenú vo vyúčtovaní.

03

Po overení faktúry vám dlžnú sumu prevedieme na vami uvedené číslo účtu do 14 dní od prijatia faktúry.

Vitajte v našom affiliate programe, zarábajte s nami.

Oboznámte sa s podmienkami.

Výhody WealthSeed

Prístup na
zahraničné trhy

Jednoduché sledovanie
cien akcií

Prevody
a platby

Investičná spoločnosť pod dohľadom úradu pre finančný dohľad

Materiály pre partnerov

Logotypy WealthSeed

Fotky aplikácie

Widgety na webstránku

Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Dane przesłane poprawnie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.