Program Ambasadorski

Dlaczego WealthSeed?

WealthSeed jest polska firmą inwestycyjna i instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Środki pieniężne klientów są przechowywane w banku z gwarancjami Skarbu Państwa. Dzięki niej masz prosty dostęp do polskich i światowych akcji, ETF-ów i funduszy z kontami w wielu walutach, bez minimalnych wpłat czy wysokich kosztów.

Za projektem stoją Twórcy mBanku, którzy zamierzają przeprowadzić kolejną rewolucję w finansach Polaków.

Jeżeli interesujesz się inwestowaniem, jesteś aktywnym inwestorem, pasjonują Cię nowinki technologiczne i innowacyjne produkty do inwestowania – koniecznie sprawdź WeathSeed!

Program ambasadorski

Program ambasadorski WealthSeed jest skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą lub firm. Jeżeli jesteś twórcą internetowym, zarządzasz portalem i posiadasz dostęp do szerokiej grupy użytkowników mogących być zainteresowanych inwestowaniem poprzez naszą aplikację, to ta akcja jest dla Ciebie. Zarejestruj się i zarabiaj razem z nami.

Rejestracja w programie

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora: Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: zawarcia i realizacji umowy (wzięcie udziału w programie ambasadorskim), dokonywanie rozliczeń i dokumentowanie działań związanych z uczestnictwem w programie ambasadorskim, możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją programu ambasadorskiego lub obrona przed nimi. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać tutaj.

* Pola wymagane

Jak zarabiać w programie

Szczegółowe opis otrzymasz po zarejestrowaniu się (pkt.3). Aby skutecznie identyfikować efekty Twoich aktywności zawsze używaj przesłanego indywidualnego linka w swoich akcjach marketingowych.

01

Skopiuj swój link afiliacyjny z maila, który otrzymasz. Nie modyfikuj go w żaden sposób.

02

Wykorzystaj link w materiałach reklamowych oraz komunikacji do swoich followersów.

03

Każda rejestracja w aplikacji WealthSeed z wykorzystaniem Twojego linka zostanie przypisana do Ciebie.

Cel Stawka netto Opis celu
CPA
35 zł
Za pozyskanie nowego klienta, rozumiane jako - rejestracja, otwarcie konta oraz pierwsza dowolna wpłata w okresie 30 dni od otwarcia konta przez nowego klienta
CPS
150 zł
Za pierwszą inwestycję dokonaną przez pozyskanego klienta w okresie 90 dni od otwarcia konta

Rozliczenia

Aby rozliczyć swoje aktywności reklamowe, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Zostaną one także przesłane razem z miesięcznym rozliczeniem (pkt.1)

01

Po zakończeniu miesiąca prześlemy Ci na podany adres email rozliczenie Twojej aktywności.

02

Po otrzymaniu rozliczenia przesyłasz nam fakturę na podaną w rozliczeniu kwotę.

03

Po weryfikacji faktury, należność przelejemy na podany przez Ciebie nr rachunku w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

Zapraszamy do naszego programu ambasadorskiego, zarabiaj z nami.

Zapoznaj się z regulaminem.

Przewagi WealthSeed

Dostęp
do zagranicznych
rynków

Łatwo śledź
kursy akcji

Przelewy
i płatności

Polska Firma inwestycyjna nadzorowana przez KNF

Materiały dla Ambasadorów

Logotypy WealthSeed

Ekrany Aplikacji

Widgety na stronę

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Pobierz aplikację WealthSeed

Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Dane przesłane poprawnie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.