Zarządzane portfele inwestycyjne

Portfele zbudowane z funduszy BlackRock

Kup portfel inwestycyjny dostosowany do Twoich potrzeb, inwestujący globalnie w indeksy akcyjne i obligacyjne, korzystając z produktów BlackRock – największej na świecie firmy zarządzającej aktywami.

Slide

WealthSeed jest znakiem towarowym należącym do Fair Place Finance SA, która jest polską firmą inwestycyjną i instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Środki pieniężne klientów są przechowywane w banku z gwarancjami Skarbu Państwa, a inwestycje klientów przechowywane na wydzielonych kontach w renomowanych instytucjach finansowych. Dodatkowo, aktywa klientów są objęte systemem rekompensat KDPW.  Więcej o bezpieczeństwie.

Portfele zarządzane to również portfele inwestycyjne, ale składające się z funduszy firmy BlackRock pozwalających na inwestycje w różne klasy aktywów, tj. akcje, obligacje, surowce i nieruchomości. W przypadku zakupu portfela zarządzanego najpierw będziesz musiał odpowiedzieć na kilka pytań na podstawie których, WealthSeed zaproponuje portfel odpowiedni dla Ciebie, a następnie będzie nim zarządzał, aby pozostał dla Ciebie odpowiedni pomimo ruchów rynkowych.

Amerykańska firma BlackRock, Inc. to największy na świecie podmiot wyspecjalizowany w zarządzaniu aktywami, pod którego opieką pozostają inwestycje o wartości ponad 8 bilionów USD.

BlackRock pomaga zbudować lepszą przyszłość finansową milionom klientów na całym świecie.

Dzięki naszej platformie możesz teraz w łatwy sposób zainwestować w zdywersyfikowany, globalny portfel inwestycyjny, zbudowany z dopasowanych do Twoich potrzeb produktów BlackRock.

globalny lider zarządzania aktywami

Globalny portfel nisko kosztowych produktów indeksowych

Zainwestuj w wyselekcjonowany zestaw produktów inwestycyjnych, stworzonych i zarządzanych przez BlackRock – największą na świecie firmę zarządzającą aktywami.

 • GLOBALNE: zdywersyfikowany portfel inwestycji w akcje, instrumenty obligacyjne i alternatywne (np. złoto)

 • ETFy: wydajne elementy składowe z popularnej serii iShares

 • ESG: uwzględniające kryteria zrównoważonego rozwoju i ESG

 • PLN: fundusze denominowane i hedgowane do polskiego złotego

Łatwe inwestowanie

Nie potrzebujesz wiedzy ani doświadczenia w inwestowaniu. Oszczędzaj swój czas – pozwól ekspertom zająć się Twoimi inwestycjami.

 • Rekomendacja portfela inwestycyjnego w oparciu o Twoje potrzeby

 • Produkty składowe portfela zarządzane przez BlackRock

 • Struktura portfela rebalansowana przez WealthSeed

 • Niska minimalna kwota początkowa inwestycji: 100 PLN

 • Inwestuj i śledź postępy w aplikacji mobilnej

Jedna niska,
roczna opłata

Tylko jedna opłata pokrywająca wszystkie koszty:

 • Rekomendacji portfela

 • Koszty transakcyjne

 • Koszty zarządzania

Tylko 0.9% rocznie

BlackRock jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BlackRock, Inc. oraz jej podmiotów stowarzyszonych („BlackRock”) i jest używany przez WealthSeed na podstawie licencji udzielonej przez BlackRock. BlackRock nie zapewnia ani nie gwarantuje słuszności inwestowania w jakikolwiek produkt lub korzystania z jakiejkolwiek usługi oferowanej przez WealthSeed. BlackRock nie ma żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w związku z działalnością, marketingiem, obrotem lub sprzedażą jakiegokolwiek produktu lub usługi oferowanej przez WealthSeed.

Integracja ze środkami
na co dzień

WealthSeed zapewnia dostęp do bezpłatnego konta w PLN, EUR i USD, z którego możesz dokonywać bezpośrednio swoich inwestycji, jak i używać go do obsługi codziennych płatności, takich jak przelewy i zakupy – bez konieczności ciągłego przenoszenia środków pomiędzy różnymi kontami. 

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.