Nie wiesz jak inwestować na giełdzie?

Skorzystaj z funduszy portfelowych ETF oferujących gotowe, globalne portfele inwestycyjne

Załóż konto, śledź notowania, ucz się na prawdziwych produktach za darmo.

Co to jest fundusz portfelowy ETF?

Fundusz portfelowy to fundusz oferujący gotowy portfel inwestycyjny składających się z różnych klas aktywów – np. akcje, obligacje i aktywów alternatywnych (jak surowce czy nieruchomości).

Fundusze portfelowe ETF są notowane na giełdzie, dzięki czemu cały czas można śledzić ich wycenę oraz łatwo zakupić i sprzedać w nich udziały.

Dlaczego warto inwestować w fundusze portfelowe ETF?

Łatwość korzystania

Wybierasz gotowy portfel, bez konieczności analizowania, budowania i zarządzania własnym portfelem

Niskie koszty

Niskie koszty w porównaniu do budowy portfela własnego z indywidualnych instrumentów lub zakupu tradycyjnego funduszu inwestycyjnego

Dywersyfikacja

Szeroka paleta aktywów w jednym portfelu, tym samym większe bezpieczeństwo niż w przypadku pojedynczych produktów

Jak zacząć inwestowanie w fundusz portfelowe ETF?

Rozpoczęcie inwestowania w fundusze portfelowe ETF jest proste. Wystarczy, że założysz konto w WealthSeed i wpłacisz kilkaset złotych. Wtedy możesz zacząć inwestycje w trzech prostych krokach:

01

Wybierz dostawcę funduszu

Na platformie WealthSeed znajdziesz wybór funduszy portfelowych ETF znanych globalnych firm inwestycyjnych jak BlackRock, Lyxor, Vanguard, czy też XTrackers.

02

Wybierz fundusz o odpowiednim dla Ciebie ryzyku

Każda firma inwestycyjna oferuje fundusze portfelowe o różnym poziomie ryzyka od niskiego (fundusz defensywny) do wysokiego (fundusz wzrostowy). Porównaj i wybierz fundusz odpowiedni dla Ciebie.

03

Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Aby rozpocząć inwestycje musisz zakupić przynajmniej jedną jednostkę funduszu ETF.
Cena jednej jednostki różni się pomiędzy funduszami i zmienia się czasie, ale niektóre fundusze są dostępne już od 5 EUR (23 PLN)

Dlaczego WealthSeed?

Zdalny i łatwy proces zakupu

Kontrola i zarządzanie inwestycjami w wygodnej aplikacji mobilnej

Inwestowanie za darmo

Darmowe konto, zakup i sprzedaż akcji za darmo (dla transakcji powyżej 750 EUR) oraz brak opłaty za przechowywanie papierów wartościowych (do wartości 100 tys. EUR)

Wiarygodny partner

WealthSeed jest polską firmą inwestycyjną i instytucją płatniczą

Zarejestruj się w WealthSeed,
poznawaj produkty i śledź notowania

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

© 2022 All rights reserved

WealthSeed jest znakiem towarowym Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi, ul Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi pod numerem KRS 0000481261, z numerem NIP 7252071598 oraz numerem REGON 101691279, o kapitale zakładowym 9 200 000 PLN, prowadzącą działalność maklerską podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku tej analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed wynosi 1,2%.

Każdy Klient powinien być świadomy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nie gwarantuje dodatniego wyniku inwestycyjnego oraz wiąże się z możliwością utraty zainwestowanych środków. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter opinii i nie stanowią jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych. W przypadku analizy czy dana inwestycja jest odpowiednia, Klient powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej prawnej, finansowej, podatkowej lub innej porady w powyższym zakresie. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w walutach obcych zyski Klienta mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z inwestycji mogą zostać pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji. Fair Place Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestorów związane z inwestowaniem w oferowane instrumenty finansowe.

Kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.