Polityka Prywatności i Cookies

Witryna internetowa www.wealthseed.eu  (dalej: “Witryna”) jest prowadzona przez spółkę Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-249) przy ul. Jaracza 52, (dalej: “WealthSeed” lub „Administrator”), posługującą się znakiem towarowym „WealthSeed”.

Zaufanie i bezpieczeństwo jest jedną z fundamentalnych wartości naszej spółki. W WealthSeed wierzymy, że ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych naszych Klientów jest nieodłączną wartością przyczyniającą się do budowy wzajemnego zaufania. W związku z tym, WealthSeed stosuje przepisy prawne zapewniające najwyższy poziom ochrony danych osobowych oraz nieustannie dąży do udoskonalania swojej działalności w tym zakresie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) [1] oraz w oparciu o inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny (dalej: „Użytkownicy”) w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.wealthseed.eu

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-249) przy ul. Jaracza 52. W sprawach dotyczących ochrony Waszej prywatności, możecie się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@wealthseed.eu

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wealthseed.eu

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej, podobnej technologii.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

3.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika

Jeżeli chcecie skorzystać z usług oferowanych przez WealthSeed, macie możliwość złożenia wniosku o dołączenie do grona naszych Klientów (dalej: „Wniosek Onboardingowy”). Podane dane będą wykorzystane do weryfikacji tożsamości a także (po przejściu pełnej procedury weryfikacyjnej) – do zawarcia umów z WealthSeed.

Jeżeli chcecie nam zadać pytanie przez formularz kontaktowy, prosimy o podanie Waszych danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko) oraz danych kontaktowych (e-mail, telefon). Dane będą wykorzystane po to, aby móc odpowiedzieć na zadane pytanie, a także – o ile wyrazicie zgodę – aby móc przesyłać Wam informację o naszej ofercie.

Aby zapewnić większą przejrzystość co do ochrony prywatności, Użytkownikom, którzy za pośrednictwem Witryny przekazują swoje dane, podajemy informacje o zasadach ich przetwarzania najpóźniej w momencie ich zbierania. Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z nimi zawsze, gdy nam je udostępniają.

3.2. Automatycznie zapisywane dane osobowe

W celu dostarczenia niezbędnych dla Was informacji na naszej Witrynie, WealthSeed przetwarza również dane w następującym zakresie:

 • adres IP Państwa urządzenia,
 • data i godzina wejścia Użytkownika na stronę,
 • zasób strony jaka była odwiedzona przez Użytkownika (ścieżka strony/URL),
 • numery identyfikacyjne przechowywane na Państwa urządzeniu, dzięki którym możemy rozpoznać je na naszej stronie. Numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. plikach cookies;
 • identyfikatory urządzenia, na które składają się indywidualne cechy Państwa urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzenia umożliwiają nam rozpoznanie Państwa urządzenia na naszej stronie. Przykładami identyfikatorów urządzeń są: „Ad-ID” systemu operacyjnego iOS lub „Identyfikator wyświetlania reklam” systemu operacyjnego Android.

4. Kiedy (w jakich celach) przetwarzamy Państwa dane osobowe?

4.1. Zawieranie umów oraz uzyskanie informacji przed zawarciem umowy na wyraźne żądanie Użytkownika

Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane podczas:

a/ wypełniania Wniosku Onboardingowego;

b/ udzielania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy oraz podczas wysyłania informacji marketingowych – pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są podawane Użytkownikom najpóźniej w momencie zbierania od nich danych – poprzez podawanie klauzul informacyjnych zgodnych z art. 13 RODO.

4.2. Korzystanie z Witryny – Pliki cookies

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu stworzenia jak najlepszej oferty produktów dopasowanej do Państwa potrzeb. Chcemy również, aby wizyta na stronie www.wealthseed.eu była dla Użytkowników w najwyższym stopniu przejrzysta oraz przyjemna. Z tego powodu przetwarzamy informacje, które mogą stanowić dane osobowe, w postaci plików cookies. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 173 prawa telekomunikacyjnego [2] oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli wyrażona przez Państwa zgoda. Zgoda jest wyrażana poprzez akceptację wykorzystania plików cookies podczas wizyty w Witrynie.

Zgodę możecie w każdej chwili wycofać zmieniając ustawienia przeglądarki, z której korzystacie. Bezpośrednio na Witrynie, Użytkownicy także mają wybór czy będą stosowane inne niż niezbędne pliki cookies.

Witryna używa następujących rodzajów plików cookies :

 • „cookies sesyjne” – są one plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy je ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić Państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do „pamiętania” Użytkowników zalogowanych,
 • „cookies stałe”- są one plikami pozostającymi na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ustawionych przez Administratora parametrach plików cookies (do 1 roku), albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku Użytkownika w celu określenia, którzy Użytkownicy są nowi w witrynie, a którzy już ją odwiedzili,
 • „cookies stron trzecich” – są to pliki cookies od serwisów partnerskich właściciela witryny, podlegają one polityce prywatności określonej przez te serwisy. Używamy ich po to, aby za pomocą nowoczesnych narzędzi stworzyć dla Was jak najlepszą ofertę, dopasowaną do Waszych potrzeb i preferencji.

4.3 Przesyłanie informacji handlowych

Jeśli wyrazicie zgodę, będziemy przesyłać Wam informacje handlowe drogą elektroniczną. Dzięki temu będziecie mogli na bieżąco otrzymywać informacje o naszej ofercie i korzystać z wielu możliwości jakie oferujemy. Wyrażoną zgodę będziecie mogli w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie krótkiego maila o przykładowej treści: „cofam zgodę na marketing” na adres: kontakt@wealthseed.eu. Wasze żądanie zostanie uwzględnione niezwłocznie i bez żadnych dodatkowych warunków. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO a także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną[3].

4.4 Prawidłowość realizacji usług, dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi

Liczymy, że współpraca z Państwem będzie przebiegała harmonijnie i bez zakłóceń. Jednakże w sytuacji, gdyby doszło do sporu, Wasze dane będą mogły być wykorzystane, aby obronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub móc ich skutecznie dochodzić. Mogą też okazać się niezbędne, aby wykazać, że prawidłowo zrealizowaliśmy usługę.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny WealthSeed, polegający na możliwości dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi a także wykazania prawidłowości wykonanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W tym przypadku macie prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu danych osobowych w ww. celu, ale sprzeciw ten musi być podyktowany Waszą szczególną sytuacją.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym jesteśmy obowiązani ujawniać dane na podstawie stosownych przepisów a także podmioty, które wspierają nas w obsłudze naszych procesów biznesowych – mogą to być podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi marketingowe, wspomagające obsługę Wniosków Onboardingowych, czynności wspierające usługi regulowane świadczone przez WealthSeed. Takie podmioty współpracują z nami na podstawie odrębnych umów i przetwarzając Państwa dane są zobowiązane do stosowania naszych poleceń i instrukcji.

6. Systemy używane dla celów analizowania strony internetowej

6.1. Warunki ogólne

Chcemy, aby nasza Witryna była zaprojektowana w najlepszy z możliwych sposobów. Dlatego w celu nieustannego dążenia do poprawy jakości wykorzystujemy narzędzia, sieciowych. Narzędzi monitoringu sieci planujemy używać do gromadzenia następujących danych:

 • Za pomocą jakich linków użytkownicy online przekierowywani są na stronę wealthseed.eu ;
 • Które z naszych stron są odwiedzane, kiedy, jak często i w jakiej kolejności
 • Jakich informacji Użytkownicy wyszukują na naszej stronie
 • Które linki bądź oferty są otwierane przez użytkowników naszej strony
 • Ile czasu użytkownik spędził na danej podstronie serwisu
 • Z jakich wersji językowych przeglądarek korzystają Użytkownicy
 • Czy Użytkownicy są jednocześnie klientami WealthSeed
 • Gdzie są zlokalizowani Użytkownicy
 • W jakim wieku są użytkownicy

Na podstawie tych informacji planujemy tworzyć statystyki, które pomogą nam zrozumieć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Które zakładki są w szczególności atrakcyjne dla Użytkowników naszej strony internetowej?
 • Które produkty są najbardziej interesujące dla naszych Użytkowników?
 • Jakie usługi powinniśmy oferować naszym Użytkownikom.

W szczególności korzystamy z automatycznie zbieranych danych, o których mowa w punkcie 3.2 powyżej. Na ich podstawie pod pseudonimem tworzone są anonimowe profile Użytkowników, w których przechowujemy dane.

6.2. Narzędzia i ich Dostawcy.

Witryna używa narzędzi pochodzących od zewnętrznych Dostawców, pozwalających na: analitykę ruchu internetowego, pomiaru skuteczności działań marketingowych, badania zachowań użytkowników oraz dopasowania reklam i komunikacji do konkretnych grup odbiorców. Nasi Dostawcy będą wykorzystywać pliki cookies, które zostaną zebrane przez nich, ale będą wykorzystane do realizacji naszych celów (tzw. cookies stron trzecich). Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Dostawców, używanych przez nich narzędzi, celu w jakim wykorzystywane będą dane, a także szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych przez Dostawców oraz wycofania zgody:

7. Okres przechowywania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

O szczegółowych okresach przechowywania danych będziemy Państwa informować w obowiązkach informacyjnych przedstawianych podczas zbierania danych.

Dane zbierane w ramach dostarczanych przez Dostawców narzędzi do analizowania strony internetowej będą przechowywane przez okres jaki zostanie przewidziany dla żywotności danego rodzaju plików cookies. Przypominamy, że Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki i usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. Będzie to oznaczało wycofanie zgody na korzystanie z plików cookies.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W odniesieniu do danych osobowych dotyczących Użytkownika Witryny mają Państwo wobec nas następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możecie Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Państwa, w formacie pozwalającym na ich odczyt komputerowy. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania w innych celach także Państwu przysługuje, jednak jest uzależnione od Państwa szczególnej sytuacji i nie musi zostać uwzględnione przez Administratora.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć drogą e-mailową pod adresem: kontakt@wealthseed.eu

Wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych w związku z wykorzystaniem plików cookies można w łatwy sposób dokonać poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Państwa żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Państwa o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Państwa o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek.

Mają Państwo także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przypuszczenia o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z RODO.

9. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

W związku z tym, że WealthSeed współpracuje z partnerami świadczącymi najwyższy poziom oferowanych usług a także w związku z korzystaniem z narzędzi marketingowych opisanych powyżej, może dojść do przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”),

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza EOG na podstawie mechanizmów legalizujących transfer poza EOG, w tym standardowych klauzul umownych oraz na podstawie decyzji wykonawczej KE stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony dla danych osobowych. Do przekazania danych poza EOG może także dojść w związku z faktem, iż dostawcy wspomagający świadczenie usług marketingowych posiadają serwery położone poza obszarem EOG, na co nie mamy wpływu.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 24 lutego 2023 roku.

WealthSeed zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do polityki prywatności i publikacji tych zmian poprzez umieszczenie zaktualizowanego dokumentu w Witrynie.

11. Pytania

Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych, prosimy o kontakt z za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@wealthseed.eu

 

Stan na: 20 luty 2023

[1] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L119 z dnia 4 maja 2016

[2] Dziennik Ustaw nr 171/2004 poz.1800 z późn.zm.

[3] Dziennik Ustaw 144/2002 poz. 1204 z późn. zm.