Tradycyjne oszczędzanie w banku to obecnie pewna strata, bo stopa inflacji jest znacznie Wyższa niż najlepsze lokaty. Czy są inne możliwości oszczędzania? Tak, oszczędzaj inwestując w ETF!

ETF - to fundusz notowany na giełdzie, który odzwierciedla poziom (indeks) cen wybranych kategorii akcji, obligacji, surowców czy nieruchomości.

ETF-y umożliwiają inwestowanie w tematy inwestycyjne jak zdrowie, zrównoważony rozwój, biotechnologia, zielona energia.

ETF odzwierciedlają pasywne podejście do inwestycji. Zrewolucjonizowały one sposób inwestowania: pozwalają w łatwy i relatywnie tani sposób dywersyfikować portfel inwestycyjny.

Wartość aktywów zainwestowanych w EFT na świecie osiągnęła w 2021 r. 10 bilionów USD i była prawie 8 razy większa niż dekadę wcześniej. *

Swój pierwszy raz z ETF przeżyj z WealthSeed. Teraz rejestrując się na naszej platformie i potwierdzając swoją tożsamość otrzymasz swój pierwszy udział w ETF o wartości do 500 zł od nas w prezencie! To będzie doskonały początek Twojej przygody jako inwestora.

Twój darmowy ETF będzie gotowy do odbioru w ciągu 30 dni od założenia konta i wpłaty dowolnej kwoty na Twoje konto w WealthSeed.

Łatwo i bezkosztowo inwestuj z pomocą WealthSeed w ETF-y na indeksy rynkowe, obligacje, megatrendy czy nieruchomości. Zobacz w co jeszcze możesz zainwestować za pomocą ETF-ów:

kruszce

nowe
technologie

surowce energetyczne

gry
komputerowe

kruszce

nowe
technologie

surowce energetyczne

fundusze inwestycyjne

sztuczna inteligencja

gry
komputerowe

fundusze inwestycyjne

sztuczna inteligencja

W WealthSeed udowadniamy, że inwestowanie to też forma oszczędzania. Chcemy, aby każdy mógł zostać inwestorem i zarządzać w świadomy sposób swoim majątkiem i inwestycjami. Stworzyliśmy aplikację, dzięki której inwestowanie nareszcie staje się proste i intuicyjne. Przekonaj się o tym sama/sam.

Dowiedz się, dlaczego warto zacząć inwestowanie z WealthSeed:

Dostęp
do zagranicznych
rynków

Łatwo śledź
kursy akcji

Przelewy
i płatności

Polska Firma inwestycyjna nadzorowana przez KNF

*źródło: https://www.statista.com/statistics/224579/worldwide-etf-assets-under-management-since-1997/

WARUNKI AKCJI:

Informujemy, że podjęliśmy decyzję o zakończeniu promocji Programu "Darmowe Inwestowanie" z dniem 31 stycznia 2023 roku. Odwołanie Programu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika w trakcie trwania promocji. Podstawa prawna: Pkt. I.2 .2 Regulaminu Programu "Darmowe Inwestowanie" z dnia 8 września 2022 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w programie i zachęcamy do odwiedzin naszej strony oraz social mediów, aby sprawdzać aktualne promocje. Z poważaniem Zespół Wealthseed

WealthSeed jest znakiem towarowym Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi, ul Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi pod numerem KRS 0000481261, z numerem NIP 7252071598 oraz numerem REGON 101691279, o kapitale zakładowym 16 280 000 PLN.

WealthSeed prowadzi działalność maklerską podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Każdy Klient powinien być świadomy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nie gwarantuje dodatniego wyniku inwestycyjnego oraz wiąże się z możliwością utraty zainwestowanych środków. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter opinii i nie stanowią jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych. W przypadku analizy czy dana inwestycja jest odpowiednia, Klient powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej prawnej, finansowej, podatkowej lub innej porady w powyższym zakresie. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w walutach obcych zyski Klienta mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z inwestycji mogą zostać pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji. Fair Place Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestorów związane z inwestowaniem w oferowane instrumenty finansowe.

W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów największych banków komercyjnych w Polsce w tym m.in PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku tej analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6,94%, a w WealthSeed wynosi 1,2%.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.