Wolność finansowa dla wszystkich

Naszym celem jest pomoc w rozwiązaniu jednego z najważniejszych problemów egzystencjalnych, który dotyczy każdego z nas.

Problem

Wolność finansowa jest niezbędna dla szczęśliwego życia.

Wolność finansowa to stan, kiedy mamy środki finansowe wystarczające dla zaspokojenia podstawowych potrzeb (utrzymania się) i w miarę możliwości realizację dalszych celów a nawet marzeń.

Zdecydowana większość z nas musi pracować, aby zaspokoić swoje bieżące potrzeby. Wolność finansowa jest ważna na każdym etapie życia, ale staje się kluczowa wtedy, kiedy przestajemy być aktywni zawodowo i jest uzależniona od wysokości świadczeń emerytalnych i zgromadzonych oszczędności, aby utrzymać oczekiwany standard życia.

 

Należy sobie uświadomić bolesny fakt, że tak dziś i jak i w przyszłości istniejący system emerytalny nie zapewnia wolności finansowej dla ogromnej większości jego beneficjentów. Gdy średnia emerytura przyznawana obecnie stanowi mniej niż połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i należy się spodziewać jej dalszego relatywnego spadku w przyszłości, to oszczędzanie i inwestowanie pewnej części przychodów od najmłodszych lat staje się imperatywem kategorycznym dla każdego.

 

Odkładanie w młodym wieku części bieżących dochodów do wykorzystania w przyszłości zwykle nie jest priorytetem, bo chcemy korzystać z życia tu i teraz pełnymi garściami. Niezależnie od tego systematyczne oszczędzanie i mądre inwestowanie powinno stać się częścią naszej codzienności od momentu, kiedy zaczynamy zarabiać.

 

Oszczędności mogą być przechowywane w formie gotówki, różnych formach materialnych i cyfrowych, lokowane w bankach w formie depozytów, polisach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych i inwestycyjnych, akcjach spółek publicznych, obligacjach i bonach skarbowych. Rzecz w tym, aby odkładana część przychodów nie tylko nie straciła na wartości, ale umiejętnie inwestowana była pomnażana.

Rozwiązanie

WealthSeed pomaga w zarządzaniu finansami osobistymi i inwestowaniu dla osiągnięcia wolności finansowej.

Wykorzystując osiągnięcia rewolucji cyfrowej stworzyliśmy ekosystem finansowy radykalnie ułatwiający inwestowanie i zarządzanie finansami osobistymi.

Nasza platforma to własne unikalne rozwiązanie technologiczne i biznesowe, które demokratyzuje świat finansów, daje Wam prosty i wygodny dostęp do szerokiego spectrum produktów inwestycyjnych w najlepszych cenach, niezależnie od wielkości inwestycji. Zintegrowaliśmy w jednym miejscu wszystkie istotne kategorie inwestycji oferowane zazwyczaj oddzielnie, globalną usługę maklerską, supermarket funduszy inwestycyjnych, portfele zarządzane we współpracy z BlackRock, największą firmą zarządzania aktywami na świecie. Dodatkowo z osobistych kont inwestycyjnych w PLN, Euro i USD, podobnie jak w zaawansowanym technologicznie banku, można dokonywać dowolnych transferów zewnętrznych i bieżących płatności. Wielowalutowe karta debetowa będzie dostępna wkrótce. Dzięki temu dostarczamy Wam maksimum korzyści i wygody w inwestowaniu i finansach osobistych.

WealthSeed pomaga w osiągnięciu Twoich celów finansowych niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć środki przed inflacją, uzyskać dodatkowe źródło dochodów, czy też efektywnie oszczędzać na emeryturę.

Do niedawna prawda obiegowa stanowiła, że najlepiej oszczędzać w banku, podobnie jak kupować w sklepie za rogiem, którego sprzedawcę dobrze znamy.

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że e-Commerce zrewolucjonizował handel. Digitalizacja zmieni obraz usług finansowych w podobny sposób zapewniając szeroki dostęp, wygodę, niskie ceny i wysoką jakość.

Oszczędności w formie depozytów bankowych przynoszą obecnie realne straty, a oferta inwestycyjna banków dostępna na rynku bazuje na tradycyjnym standardzie, jest kierowana do najbogatszych w formie tzw. private banking, a dla pozostałych ograniczona co do zakresu produktów i relatywnie droga.

WealthSeed nie jest bankiem, ale potrafi zaspokoić wszystkie potrzeby finansowe w zakresie finansów osobistych i inwestycji lepiej niż jakikolwiek bank. I robi to w sposób unikalny, mając na uwadze bezkompromisowe dążenie do zapewnienia

 • wygody
 • najlepszych cen
 • najwyższej jakości
 • bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

WealthSeed jest znakiem towarowym należącym do Fair Place Finance SA, która jest polską firmą inwestycyjną i instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Środki pieniężne klientów są przechowywane w banku z gwarancjami Skarbu Państwa, a inwestycje klientów przechowywane na wydzielonych kontach w renomowanych instytucjach finansowych. Dodatkowo, aktywa klientów są objęte systemem rekompensat KDPW.

Bezpieczeństwo Twojej gotówki

Środki pieniężne klientów WealthSeed są przechowywane na wydzielonych kontach u partnera bankowego, który dysponuje gwarancjami Skarbu Państwa. Dzięki temu gotówka klientów WealthSeed jest bezpieczna jak w banku.

Bezpieczeństwo Twoich inwestycji

Wszystkie papiery wartościowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są kupowane na platformie WealthSeed w imieniu klienta i przechowywane na wydzielonych kontach w regulowanych i cieszących się wysoką reputacją instytucjach finansowych. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że nie stracą swoich inwestycji.

System rekompensat KDPW

Dodatkowo, wobec podstawowych zabezpieczeń gotówki I instrumentów finansowych (opisanych po lewo), wszyscy klienci Wealthseed, jako polskiego Domu Maklerskiego, są objęci systemem rekompensat KDPW, który zabezpiecza utracone środki i instrumenty finansowe, w tym transakcje w toku, do limitu określnego w ustawie o obrocie.

Skąd przychodzimy

Nasi Założyciele

Nasza historia zaczyna się od mBanku, który budowaliśmy realizując misję: maksimum korzyści i wygody w finansach osobistych. Klienci otrzymali darmowe konta, karty płatnicze i przelewy, dodatkowo nie musieli przychodzić do placówek banku, bo wszystko mogli załatwić zdalnie 24×7.  Zamiast drogich oddziałów zbudowaliśmy najwyższej jakości platformę cyfrową, która za pośrednictwem Internetu dała możliwość załatwienia wszystkich spraw finansowych prosto, wygodnie i tanio. W ten sposób dokonała się rewolucja w polskiej bankowości detalicznej, która jednakże ominęła rynek inwestycyjny. Było widać, że ludzie posiadający niewielkie nadwyżki finansowe nie mają odpowiedniej oferty dla pomnażania majątku, bo banki ograniczają się do promowania depozytów, które im przynoszą największe korzyści a klientom, przy uwzględnieniu, inflacji realne straty.

Sławomir Lachowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Twórca i CEO mBank
 • Współzałożyciel innowacyjnych start-upów bankowych MultiBank, Bank Smart, Golden Sand Bank
 • Autor wielu publikacji z dziedziny zarządzania i przywództwa

Cyfrowa rewolucja demokratyzuje biznes, dostępność dóbr i usług wzrasta. Tymczasem banki w dalszy ciągu utrzymują specjalny serwis dla klientów zamożnych określany eufemistycznie jako private banking, z zasady dostępny tylko dla tych z grubymi portfelami, a jego modus operandi opiera się na wątpliwej jakości doradztwie obciążonym wysokimi opłatami i potencjalnym konfliktem interesów, bo celem nadrzędnym jest maksymalizacja zysków korporacji a nie klienta.

Stąd wziął się pomysł na stworzenie platformy cyfrowej nowej generacji pozwalającej wszystkim, niezależnie od wysokości dochodów, łatwo zarządzać finansami osobistymi i pomnażać efektywnie majątek osobisty dla zapewnienia wolności finansowej. U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że finanse to nie magia, a ludzie, którzy umieją zarabiać pieniądze, tym bardziej potrafią nimi samodzielnie zarządzać.

Kim jesteśmy

Pomysł to dopiero początek. Wszystko zależy od jego wykonania. A praca zespołowa jest podstawą. Mamy tego świadomość.

Nasz zespół tworzą młodzi, ambitni ludzie i doświadczeni menedżerowie z branży finansowej i IT, którzy chcą zmienić świat finansów na lepsze. Kapitał wiedzy oparty na edukacji i doświadczeniu praktycznym zdobytym w wiodących międzynarodowych firmach finansowych, doradczych i informatycznych oraz udział w przełomowych innowacyjnych projektach biznesowych daje nam paliwo dla tworzenia WealtSeed.

Filip
Lachowski

CEO

 • Doświadczony lider projektów strategicznych dla instytucji finansowych, specjalizujący się w bankowości i branży FinTech.
 • Doktor i magister ekonomiii Uniwesytetu Oksfordzkiego.

Piotr
Gawron

COO/CTO

 • Ekspert ds. technologii w bankowości
 • Prowadził wdrożenie i uruchomienie licznych platform bankowych
 • Były dyrektor mBanku i Banku Smart

Michał
Antoniak

Legal & Compliance

 • 4 lata pracy jako kierownik działu prawnego w nowotworzonym banku i firmie inwestycyjnej.
 • Silne doświadczenie prawnicze i podatkowe zdobyte w firmie z wielkiej czwórki (10+ lat w PwC).

Tomasz
Maciejewski

CRO/CFO

 • Bankier i ekspert w dziedzinie finansów
 • CEO FM Bank
 • CFO/COO Westdeutsche Landesbank w Polsce i na Węgrzech