Lista dostępnych instrumentów

Nazwa instrumentu
ISIN
Kupno
Sprzedaż
CH1146882316
1.3099 EUR
1.3186 EUR
CH1135202088
2.5926 EUR
2.6078 EUR
CH0496454155
18.121 EUR
18.252 EUR
CH0475552201
4.5532 EUR
4.5804 EUR
CH0454664001
8.653 EUR
8.668 EUR
12345...333334335336