Kontakt

Dane
firmowe

WealthSeed jest znakiem towarowym Fair Place Finance S.A.

Fair Place Finance S.A.
ul. Inżynierska 1/3
93-569 Łódź
Polska

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000481261, NIP 7252071598, REGON 101691279, Kapitał Zakładowy w wysokości 16 280 000 PLN.

Wszelkie pytania dot. ochrony danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Fair Place Finance S.A. (WealthSeed): Anna Łompieś, ochrona.danych@wealthseed.eu

 

Formularz
kontaktowy

Zespół wsparcia klienta dostępny jest w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.