Polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne

Zakup bez prowizji i do 30% niższe koszty inwestowania

Łatwy i szybki dostęp do polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, w jednej prostej aplikacji mobilnej.

Slide

WealthSeed jest znakiem towarowym należącym do FairPlaceFinance SA, która jest polską firmą inwestycyjną i instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Środki pieniężne klientów są przechowywane w banku z gwarancjami Skarbu Państwa, a inwestycje klientów przechowywane na wydzielonych kontach w renomowanych instytucjach finansowych. Dodatkowo, aktywa klientów są objęte systemem rekompensat KDPW.  Więcej o bezpieczeństwie.

Niskie opłaty
na platformie WealthSeed

 • Darmowe otwarcie i prowadzenie konta

 • Zerowa prowizja przy nabyciu i umorzeniu jednostek funduszy

 • Inwestycje możesz zacząć już od ok. 100 zł

 • Efektywne obniżenie kosztów inwestowania nawet o 30%

Bonus dla klientów WealthSeed
zwrot opłaty za zarządzanie

W cenie jednostki każdego funduszu uwzględniona jest opłata za zarządzanie, pobierana bezpośrednio przez TFI.

Klienci WealthSeed otrzymują zwrot części tych opłat, co przy uwzględnieniu wszystkich innych należności daje aż do 30% niższe koszty stałe, sprawiając że inwestycja jest dużo bardziej opłacalna!

Zalety funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne to najpopularniejszy produkt inwestycyjny na świecie – idealne rozwiązanie zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących inwestorów.

 • Łatwa dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

 • Łatwy dostęp do trudno dostępnych instrumentów i rynków

 • Kapitał pozostaje pod ciągłą opieką najlepszych ekspertów

 • Oszczędność czasu

 • Nadzór KNF i jej zagranicznych odpowiedników

 • Szybki dostęp do kapitału

Łatwe inwestowanie dzięki platformie WealthSeed

 • Szeroki zakres funduszy, w tym wiodące fundusze polskie i zagraniczne

 • Niskie ceny

 • Wygodny dostęp dzięki aplikacji mobilnej

 • Intuicyjny i prosty interfejs

 • Łatwe i szybkie składanie zleceń

Integracja ze środkami
na co dzień

WealthSeed zapewnia dostęp do bezpłatnego konta w PLN, EUR i USD, z którego możesz dokonywać bezpośrednio swoich inwestycji, jak i używać go do obsługi codziennych płatności, takich jak przelewy i zakupy – bez konieczności ciągłego przenoszenia środków pomiędzy różnymi kontami. 

Prospekty informacyjne, statuty i roczne sprawozdania finansowe Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, są dostępne w siedzibach Towarzystw oraz na stronach internetowych Towarzystw. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dostarczą prospekt informacyjny w formie papierowej na adres korespondencyjny Klienta na jego żądanie.

Efektywne obniżenie kosztów inwestowania w fundusze do 30% odnosi się do wartości miesięcznych płatności otrzymywanych przez klientów od TFI/Funduszy po uwzględnieniu niezależnych opłat WealthSeed. Więcej szczegółów znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.