INFORMACJE W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM ŚWIADCZENIA USŁUG
MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WPROWADZENIE

Decyzja o ograniczeniu działalności WealthSeed.

Informujemy, że Zarząd Domu Maklerskiego Fair Place Finance S.A., który świadczy usługi inwestycyjne i płatnicze pod nazwą handlową „WealthSeed” (dalej: „WealthSeed”, „Dom Maklerski” lub „Spółka”), podjął decyzję o skoncentrowaniu działalności Spółki na wykorzystywaniu swoich rozwiązań technologicznych do świadczenia usług klientom instytucjonalnym. Jednocześnie WealthSeed podjął decyzję o zakończeniu świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych (dalej: „Klienci”).

W związku z powyższym, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Maklerskich WealthSeed (dalej: „Regulamin”), w dniu 7 czerwca 2023 roku WealthSeed wypowiedział umowy na świadczenie usług inwestycyjnych i płatniczych wszystkim klientom indywidualnym.

Niniejszy dokument podsumowuje najważniejsze informacje dla Klientów dotyczące dysponowania i wyprowadzania ich aktywów z WealthSeed w zaistniałej sytuacji w postaci odpowiedzi na najczęstsze pytania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może spowodować ten proces i jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę w tej sprawie.

Spis Treści

WYPOWIEDZENIE UMOWY

WealthSeed zdecydował o zakończeniu świadczenia usług maklerskich dla Klientów, a konsekwencją tej decyzji jest zamknięcie relacji z dotychczasowymi Klientami.

Okres wypowiedzenia zgodnie z Regulaminem trwa 30 dni liczony od dnia wypowiedzenia („Okres Wypowiedzenia”) i podczas tego okresu możesz wykonywać wszystkie operacje na swoim rachunku. Pamiętaj jednak, że wraz ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia umowy musisz wycofać wszystkie swoje aktywa z rachunków prowadzonych w WealthSeed. Nie zostawiaj tego na ostatnie dni – księgowanie operacji maklerskich trwa do kilku dni roboczych.

BEZPIECZEŃSTWO

W Okresie Wypowiedzenia aż do momentu wycofania Twoje aktywa są tak samo bezpieczne jak były do tej pory. Wciąż obejmują nas gwarancje ochrony – zarówno w zakresie środków pieniężnych, jak i instrumentów finansowych.

Środki pieniężne klientów WealthSeed są przechowywane na wydzielonych kontach u partnera bankowego, który posiada gwarancje Skarbu Państwa. Inwestycje w papiery wartościowe są przechowywane w imieniu klienta na wydzielonych kontach w KDPW dla polskich inwestycji lub w niemieckim banku dla zagranicznych inwestycji. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są zapisane w imieniu klienta na rejestrach funduszy przez wyznaczonych depozytariuszy.

Niezależnie od przechowywania gotówki i instrumentów finansowych w imieniu klienta na wydzielonych kontach w innych instytucjach finansowych, wszyscy klienci WealthSeed, jako polskiego domu maklerskiego, są objęci systemem rekompensat KDPW, który zabezpiecza utracone środki i instrumenty finansowe, w tym transakcje w toku, do limitu określonego w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi[1].

Więcej na temat bezpieczeństwa możesz dowiedzieć się na naszej stronie https://www.wealthseed.eu/bezpieczenstwo/

[1] Ustawa o obrocie instrumentami z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 ze zm.)

PAPIERY WARTOŚCIOWE

W Okresie Wypowiedzenia możesz składać dowolne dyspozycje dotyczące Twoich papierów wartościowych.

Zgodnie z Regulaminem, jesteś zobowiązany sprzedać lub złożyć zlecenie przeniesienia wszystkich papierów zgromadzonych na Twoim rachunku papierów wartościowych w WealthSeed do końca Okresu Wypowiedzenia.

Masz możliwość sprzedaży papierów w dowolnym momencie Okresu Wypowiedzenia. Po złożeniu zlecenia sprzedaży akcji lub ETF-ów, możesz śledzić status zlecenia w historii transakcji maklerskich, która jest dostępna głównego ekranu globalnej usługi maklerskiej. Pamiętaj, że sprzedawane papiery wartościowe przestaną być wyświetlane na Twoim koncie zaraz po złożeniu zlecenia sprzedaży jednak, zgodnie z praktyką rynkową, rozliczenie transakcji następuje dopiero po dwóch dniach roboczych i dopiero wtedy zobaczysz środki pieniężne ze sprzedaży akcji, ETF-ów lub innych papierów wartościowych na Twoim koncie pieniężnym. Dlatego nie czekaj na ostatnią chwilę ze sprzedażą papierów wartościowych. 

Masz też możliwość złożenia zlecenia przeniesienia papierów do innego domu maklerskiego (firmy inwestycyjnej) lub banku, posiadających odpowiednie zezwolenia, w dowolnym momencie Okresu Wypowiedzenia.

Dla polskich papierów wartościowych transfer do innego polskiego domu maklerskiego/banku po złożeniu zlecenia może trwać kilka dni. WealthSeed zdecydował o odstąpieniu od pobierania opłaty za przeniesienie takich papierów wartościowych do innej krajowej firmy inwestycyjnej/banku przewidzianych w Taryfie Opłat i Prowizji (aktualna Taryfa Opłat i Prowizji jest dostępna razem z innymi dokumentami klienckimi pod linkiem: https://www.wealthseed.eu/dokumenty-dla-klientow/).

W przypadku zagranicznych papierów wartościowych przeniesienie jest bardziej skomplikowane, dłuższe i będzie wymagać dodatkowej dokumentacji.

Dla zagranicznych akcji i ETF-ów transfer może trwać trzy tygodnie, albo nawet dłużej w zależności od konkretnych papierów wartościowych lub docelowej firmy inwestycyjnej/banku. Zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji za taki transfer WealthSeed pobiera opłatę w wysokości 0.95% wartości przenoszonych papierów wartościowych, minimum 25 EUR, za każdy instrument oznaczony odrębnym kodem (ISIN). W przypadku transferów o większej wartości aktywów istnieje możliwość indywidualnej negocjacji opłat. W związku z powyższym zalecamy sprzedaż zagranicznych papierów wartościowych przed upływem Okresu Wypowiedzenia.

Jeśli posiadasz na swoim rachunku papiery wartościowe, które zostały wycofane z obrotu lub frakcje papierów wartościowych powstałe w wyniku akcji korporacyjnych, WealthSeed może się z Tobą skontaktować, aby przedstawić dostępne dla Ciebie możliwości sprzedaży tych aktywów.

Listę domów maklerskich i banków uprawnionych do prowadzenia działalności znajdziesz na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, pod poniższymi linkami:

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Firmy_inwestycyjne_i_Agenci_firm_inwestycyjnych/domy_maklerskie

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Firmy_inwestycyjne_i_Agenci_firm_inwestycyjnych/Banki_prowadzace_dzialalnosc_maklerska

Gdzie są Twoje papiery wartościowe

WealthSeed przechowuje Twoje polskie akcje i ETFy na rachunku papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Dzięki temu przeniesienie Twoich polskich papierów do innej polskiej firmy inwestycyjnej / banku, który jest członkiem KDPW jest relatywnie proste. W takim przypadku papiery są przepisywane na konto innej instytucji finansowej w ramach KDPW.

Natomiast WealthSeed przechowuje Twoje zagraniczne akcje i ETFy na wydzielonym rachunku papierów wartościowych w niemieckim banku, który z kolei przechowuje je u jednego ze swoich depozytariuszy. Taka struktura zapewnia bezpieczeństwo Twoich zagranicznych papierów, ale również powoduje, że proces przenoszenia ich do polskiej firmy inwestycyjnej / banku jest relatywnie skomplikowany, gdyż zazwyczaj wymaga manualnej pracy i zaangażowania kilku instytucji finansowych.

 

Wybór instytucji docelowej dla transferu papierów wartościowych

Aby złożyć zlecenia przeniesienia papierów wartościowych, musisz wskazać Twoje konto maklerskie w innej firmie inwestycyjnej / banku, oraz potwierdzić, że ta instytucja przyjmie wszystkie papiery, które chcesz do niej przenieść. WealthSeed nie może otworzyć takiego konta za Ciebie. Pamiętaj, że cześć papierów wartościowych dostępnych w WealthSeed nie jest dostępna we wszystkich polskich firmach inwestycyjnych i te instytucje mogą odmówić ich przyjęcia.

 

Czas i koszty transferu papierów wartościowych

Proces przeniesienia polskich papierów wartościowych zazwyczaj trwa kilka dni roboczych, a WealthSeed odstąpi od opłat za wykonanie takiego transferu przewidzianych w Tabeli Prowizji i Opłat.

Skomplikowany i częściowo manualny proces przenoszenia zagranicznych papierów wartościowych przekłada się na relatywnie długi okres realizacji i wysokie koszty operacyjne takiego transferu. Przeniesienie Twoich papierów może trwać trzy tygodnie albo dłużej w zależności od papieru. W tym czasie nie będziesz mógł dysponować swoimi papierami wartościowymi. WealthSeed nie pobiera żadnej marży za realizację takiego zlecenia, ale musi pokryć powiązane koszty operacyjne partnerów. Dlatego zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji za taki transfer WealthSeed pobiera opłatę w wysokości 0.95% wartości przenoszonych papierów wartościowych, minimum 25 EUR, za każdy instrument oznaczony odrębnym kodem (ISIN).

 

Inne możliwości i zalecenia WealthSeed

Pamiętaj, że w trackie okresu wypowiedzenia możesz w dowolnej chwili złożyć zlecenie sprzedaży swoich instrumentów. W takim przypadku środki ze sprzedaży Twoich papierów wartościowych powinny trafić na Twoje konto w ciągu dwóch dni.

Ponieważ sprzedaż Twoich zagranicznych papierów wartościowych pozwala Ci zachować większą kontrolę, wyprowadzić środki szybciej oraz obniżyć powiązane koszty transakcyjne, to WealthSeed zaleca sprzedaż zagranicznych papierów wartościowych zamiast ich przenoszenia.

 

Następne kroki, aby zlecić transfer papierów wartościowych

Aby zlecić transfer papierów wartościowych:

 1. Wybierz instytucję, do której chcesz wykonać transfer
  1. Potwierdź, że instytucja przyjmie wszystkie papiery, które chcesz przenieść
  2. Jeśli jeszcze nie masz konta w tej instytucji, to musisz je otworzyć
 2. Prześlij do WealthSeed następujące informacje na kontakt@wealthsee.eu
  1. Nazwę instytucji, do której ma być wykonany transfer
  2. Numer twojego konta / numer klienta w tej instytucji
  3. Listę papierów, które chcesz przenieść
 3. Sprawdź i zatwierdź dyspozycję, którą wystawimy Ci w aplikacji WealthSeed
  1. Dyspozycja pokaże się w skrzynce z wiadomościami dostępnej w górnym prawym rogu na głównym dasboardzie aplikacji

 

Pamiętaj, że dopiero zatwierdzenie dyspozycji w aplikacji stanowi formalne zlecenie, które będzie realizowane.

Nie martw się. Księgowanie transakcji maklerskich trwa nawet do kilku dni roboczych. Po złożeniu zlecenia sprzedaży akcji, ETF-ów lub innych papierów wartościowych, możesz śledzić status zlecenia w historii transakcji maklerskich, która jest dostępna z głównego ekranu globalnej usługi maklerskiej. Pamiętaj, że sprzedawane papiery wartościowe przestaną być wyświetlane na Twoim koncie zaraz po realizacji zlecenia na giełdzie jednak, zgodnie z praktyką rynkową, rozliczenie transakcji następuje dopiero po dwóch dniach roboczych od realizacji zlecenia i dopiero wtedy zobaczysz środki pieniężne ze sprzedaży papierów wartościowych na Twoim koncie pieniężnym.

W przypadku, jeśli posiadałeś instrumenty finansowe na dzień ustalenia prawa do dywidendy, a wypłata środków z tego tytułu przypada na okres po zamknięciu umowy, wówczas możesz nam podać numer konta na który powinniśmy przekazać kwotę dywidendy gdy zostanie ona nam przekazana. Pamiętaj, aby przekazując nam numer zewnętrznego rachunku załączyć potwierdzenie faktu, że jesteś właścicielem tego rachunku takie jak zaświadczenie z banku lub wyciąg.

W przypadku upłynięcia Okresu Wypowiedzenia i niewycofania aktywów w postaci papierów wartościowych, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Maklerskich dokonamy sprzedaży aktywów w Twoim imieniu po cenie umożliwiającej realizację transakcji. W takiej sytuacji po rozliczeniu transakcji i pojawieniu się gotówki ze sprzedaży na Twoim rachunku będziemy postępować tak jak zostało to opisane w sekcji „Gotówka”.

W przypadku, kiedy minął Okres Wypowiedzenia, a na rachunkach pozostały aktywa prosimy o pilną informację w tej sprawie na kontakt@wealthseed.eu. Wówczas otrzymasz więcej informacji na temat aktywów i dalszych kroków.

Zgodnie z przepisami, Spółka będzie wysyłała do klientów informacje PIT-8C (Informacje o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku) za rok 2023. Informacje PIT-8C będą wysłane do wszystkich osób, które zgodnie z przepisami powinni je otrzymać, tj. dokonywały transakcji na papierach wartościowych.

Informacje PIT-8C będą wysłane w ustawowym terminie, tj. do końca lutego 2024 r.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W Okresie Wypowiedzenia można składać dowolne dyspozycje dotyczące jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych (dalej: „jednostki uczestnictwa”).

WealthSeed nie prowadzi rejestru Twoich jednostek uczestnictwa. Zgodnie z przepisami prawa, rejestr prowadzi odrębny podmiot na zlecenie danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Tym samym, po Okresie Wypowiedzenia będziesz mógł złożyć dyspozycję nabycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa u wybranego dystrybutora AgioFunds TFI. Dyspozycję będziesz mógł również złożyć bezpośrednio kontaktując się z TFI, np. poprzez zalogowanie się na stronę internetową AgioFunds TFI dostępną pod adresem: https://online.agiofunds.pl/client/login.

Po zalogowaniu się na stronie internetowej AgioFunds TFI będziesz też mógł na bieżąco śledzić wartość swoich jednostek uczestnictwa po Okresie Wypowiedzenia, jeśli nie umorzysz tych inwestycji. Natomiast pamiętaj, że po Okresie Wypowiedzenia przestaną Ci przysługiwać regularne płatności pieniężne od Funduszu/TFI, które wcześniej były wypłacane Klientom WealthSeed.

W Okresie Wypowiedzenia można składać dowolne dyspozycje dotyczące jednostek uczestnictwa.

Tak samo jak zostało wskazane powyżej, WealthSeed nie prowadzi rejestru Twoich jednostek uczestnictwa. Zgodnie z przepisami prawa, rejestr prowadzi odrębny podmiot na zlecenie danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Po Okresie Wypowiedzenia rejestry funduszy obecnie prowadzone w ramach programu „Inwestuj z WealthSeed” zostaną przeniesione na rejestry zwykłe i wówczas będziesz mógł złożyć dyspozycję nabycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa u wybranego dystrybutora Allianz TFI. Dyspozycję będziesz mógł również złożyć poprzez bezpośredni kontakt z TFI, np. poprzez zalogowanie się do swerisu inwestycyjnego Allianz TFI dostępnego pod adresem: https://sti.allianz.pl.

Po zalogowaniu się na stronie internetowej Allianz TFI będziesz też mógł na bieżąco śledzić wartość swoich jednostek uczestnictwa po Okresie Wypowiedzenia, jeśli nie umorzysz tych inwestycji. Natomiast pamiętaj, że po Okresie Wypowiedzenia i przeniesieniu rejestrów prowadzonych w ramach programu „Inwestuj z WealthSeed” na rejestry zwykłe przestaną Ci przysługiwać regularne płatności pieniężne od Funduszu/TFI, które wcześniej były wypłacane Klientom WealthSeed.

W chwili przeniesienia rejestrów może być czasowo niemożliwe składanie zleceń nabycia i zbycia w związku z tym zalecane jest zbycie posiadanych obecnie jednostek uczestnictwa przed zakończeniem trwającego Okresu Wypowiedzenia.

Nie, po upłynięciu Okresu Wypowiedzenia świadczenia pieniężne wypłacane Klientom WealthSeed w związku z nabywaniem jednostek uczestnictwa za pośrednictwem WealthSeed nie będą już wypłacane.

Decyzje o świadczeniach oraz wypłatę świadczeń przeprowadzają Fundusze/TFI. W związku z rozwiązaniem przez WealthSeed umów dystrybucyjnych z Funduszami/TFI, podjęły one decyzję o nie kontynuowaniu wypłacania regularnych świadczeń do byłych klientów WealthSeed.

W przypadku, jeśli świadczenie za część Okresu Wypowiedzenia ma być zaksięgowane po Okresie Wypowiedzenia, wówczas Dom Maklerski przekaże środki pieniężne zgodnie z procesem opisanym w punkcie 5 poniżej.

GOTÓWKA

Środki pieniężne w czasie trwania Okresu Wypowiedzenia możesz w każdej chwili przelać na dowolne konto w Polsce lub na konto zagraniczne, którego jesteś właścicielem prowadzone w innej instytucji finansowej.

W przypadku, jeśli środki nie będą wycofane do końca Okresu Wypowiedzenia, wówczas samodzielnie spróbujemy je przesłać na znane nam Twoje konto – w pierwszej kolejności na konto, z którego otrzymaliśmy ostatni przelew w danej walucie, chyba że wskażesz nam inne konto. W przypadku gdy nie wycofasz środków z WealthSeed przed upływem Okresu Wypowiedzenia oraz nie będziemy w stanie zrealizować przelewu na znane nam Twoje konto, środki pieniężne będą przesłane przekazem pocztowym na znany nam Twój adres zamieszkania. We wszystkich innych przypadkach, kiedy zwrot środków nie powiedzie się żadną z metod wskazanych powyżej, środki zostaną przesunięte na konto techniczne i będziemy oczekiwać na Twoją dyspozycję.

W przypadku, jeśli otrzymałeś wypowiedzenie, a masz ujemne saldo rachunku, prosimy o bezzwłoczne pokrycie zadłużenia, nie później niż w ostatnim dniu trwania Okresu Wypowiedzenia.

W przypadku, gdy został wykonany przelew na rachunek w WealthSeed i pieniądze te nie dotarły przed zakończeniem Okresu Wypowiedzenia, wówczas jak tylko przelew do nas dotrze, odeślemy wszystkie środki z tej operacji na rachunek, z którego zostały wysłane.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży przelewy środków z rachunku powinny być realizowane w najbliższej sesji płatności. W wyjątkowych okolicznościach, w których przed przelewem były wykonywane przewalutowania, przelew będzie zrealizowany, gdy wykonamy wszystkie wcześniejsze operacje na Twoim rachunku jak np. rozliczenia papierów wartościowych czy też przewalutowania.

INNE

Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Maklerskich Umowa pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim jest rozwiązana wraz z upływem Okresu Wypowiedzenia, jednakże umowa może obowiązywać w części w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczenia Umowy Inwestycyjnej, w tym w szczególności do momentu zamknięcia Rachunku Inwestycyjnego.

Na powyższe częściowe obowiązywanie Umowy może wpływać oczekiwanie na rozliczenie prowizji, świadczeń pieniężnych czy też dokonanie innych operacji na rachunkach.

Podsumowując, po upłynięciu Okresu Wypowiedzenia, będziemy dążyli do zamknięcia Twojego rachunku, ale formalnie zamkniemy go dopiero po wykonaniu wszystkich koniecznych operacji, co może potrwać kilka dni. Po zamknięciu Rachunku Inwestycyjnego otrzymasz od nas potwierdzenie mailowe tego faktu.

WealthSeed będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez określony czas po zamknięciu Twojego rachunku inwestycyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Wszelkie inne pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy kontakt@wealthseed.eu.

Najbardziej aktualną wersję odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z wypowiedzeniem umowy znajdziesz też na naszej stronie internetowej pod adresem:

https://wealthseed.eu/faq-wypowiedzenie-umowy

Zgodnie z przepisami m.in. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646) oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593), Spółka jest zobowiązana do archiwizacji i przechowywania określonych ww. przepisami danych. Tym samym, Spółka będzie przechowywała Twoje dane przez minimalny czas po zamknięciu Twojego rachunku inwestycyjnego wymagany zgodnie z przedmiotowymi przepisami.

Formularz kontaktowy

Zespół wsparcia klienta dostępny jest w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

Komunikat prasowy dotyczący zmiany strategii
i modelu biznesowego WealthSeed