Global stocks

Invest for free in stocks from around the world

Invest for free in the stocks of industry leaders on the world’s biggest markets or explore  interesting growth companies. Enjoy mobile access, a wide choice of investments and total control over your assets

Slide
WealthSeed is an investment company and payment institution, supervised by the Polish Financial Supervision Authority (KNF). Clients ‘funds are kept in a bank with guarantees from the State Treasury, and clients’ investments are kept in segregated accounts with reputable financial institutions. Additionally, clients’ assets are covered by the Central Securities Depository of Poland (KDPW) compensation scheme. More about Security.

Buy stocks of global leaders

 • Access to 15 global markets

 • Largest stock markets: USA, UK, Germany, France

 • Real shares of world leaders in technology, innovation and industry

  • Over 2,500 companies on offer
  • Alphabet (Google), Apple, Meta Platforms (former Facebook), Tesla, Netflix and many more

Discover
the world of investments

Search for investment opportunities in smaller or emerging markets to diversify your portfolio and take advantage of faster economic growth elsewhere in the world

 • Access to stocks from smaller markets with a strong economy and stable business: Benelux, Canada, Scandinavia, Switzerland and others

 • Securities giving ownership of one or more stocks of leading companies, including:

  • Chinese tigers: Alibaba, Baidu, JD.com, Tencent and others
  • Popular Indian companies: Axis Bank, HDFC, State Bank of India, Tata

Possibility to invest free of charge

 • Free investment account in EUR, USD and PLN

 • Free access to real-time market data

 • No asset custody fee for active clients

 • Free investing for transactions over EUR 750

Enjoy full control and convenient use

 • Mobile access to markets and investments

 • Real-time market data

 • Easy and quick orders 24/7

 • Automatic order execution on open markets

Invest through a regulated company

We are a regulated company with a license and under the supervision of the Polish Financial Supervision Authority, therefore we ensure the security of your investments and the transparency of the services provided in accordance with regulatory requirements

 • When you invest through Wealthseed, you buy real shares in companies

 • Your investments are segregated and no one else has a right to them

 • Additionally, clients' cash and investments, including transactions in progress, are covered by a compensation scheme

 • In addition to regular reports on the execution of transactions or the account balance, we will also prepare a tax settlement for you

 • Preferential taxation of investments in the US (W-8 BEN)

Integration with your current funds

WealthSeed gives you access to a free account in EUR, USD and PLN from which you can make direct investments and use it to handle everyday payments such as transfers and purchases – without having to constantly transfer funds between different accounts.

Open your free account now

01

Sign-up

 • Download the app or apply online
 • Open account in 10 minutes
02

Explore

 • Get to know the scope of the investment
03

Use

 • Invest
 • Manage your money
 • Build your wealth

Free investing refers to the client’s effective total cost of executing a trade above EUR 750, taking into account 1) payments from WealthSeed’s partners received by the client and 2) applicable WealthSeed fees. Please see Fee Schedule to learn more.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.