Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Zlecenia stop loss i stop limit
czy warto je wykorzystywać?

Ważnym aspektem odniesienia sukcesu na giełdzie jest dobre poznanie zleceń giełdowych. W poprzednim artykule poznaliśmy podstawowe zlecenia giełdowe. Aby zabezpieczyć swój kapitał inwestor może używać zleceń obronnych. Teraz bardziej szczegółowo poznajmy zlecenia typu stop, które pozwalają ograniczyć straty w przypadku spadków cen.

Spis treści

Czym jest zlecenie stop?

Zlecenia STOP to tzw. zlecenia z limitem aktywacji. Inwestorzy wykorzystują je w strategiach opierających się na założeniu, że kurs danego instrumentu finansowego będzie podążał w oczekiwanym przez nich kierunku po przekroczeniu ustalonego poziomu. Inwestorzy składając zlecenia STOP powinien przestrzegać ustalonych przez Giełdę zasad obrotu.

W przypadku zleceń kupna należy spełnić warunek: limit aktywacji > kurs ostatniej transakcji, dodatkowo w przypadku zleceń Stop limit: limit ceny >= limit aktywacji

W przypadku zleceń sprzedaży należy spełnić warunek: limit aktywacji < kurs ostatniej transakcji, dodatkowo w przypadku zleceń Stop limit: limit ceny <= limit aktywacji.

Na rynku możemy znaleźć dwa rodzaje zleceń typu STOP:

  • STOP Loss,
  • STOP Limit.

Czym różni się zlecenie stop loss
od zlecenia stop limit?

Zlecenie STOP Limit to zlecenie z limitem aktywacji, które zawiera także limit ceny, po której zlecenie będzie podlegać realizacji. W przypadku aktywowania zlecenia STOP Limit zlecenie to dodawane jest do arkusza zleceń jako zlecenie z limitem ceny (zlecenie LIMIT). Troszkę inaczej jest w przypadku zlecenia STOP Loss to zlecenie z limitem aktywacji, które zawiera polecenie realizacji bez określonego limitu ceny realizacji. W momencie aktywowania zlecenia STOP Loss, zlecenie to dodawane jest do arkusza zleceń jako zlecenie PKC (po każdej cenie). W przypadku zlecenia Stop Loss mamy większą pewność, że pozycja zostanie zamknięta niż w przypadku zlecenia Stop Limit. Jednakże w zleceniu Stop Loss możliwe jest zamknięcie pozycji po cenie znacznie różniącej się od założonego wcześniej limitu.

Do czego jest potrzebne zlecenie stop?

Po co właściwie są zlecenia Stop? Przecież oczywiste jest, że inwestuje się po to, żeby generować zyski, a nie straty. To oczywiście prawda, nikt nie wchodzi na rynek, po to, żeby stracić pieniądze, a wszyscy oczekują zysków. Mimo tego, większość inwestorów zwłaszcza tych początkujących traci swoje pieniądze na giełdach. Jednym z powodów ponoszenia strat na giełdzie jest brak wykorzystywania przez inwestorów odpowiednich narzędzi dostępnych na rynkach. Pomocne może być odpowiednie wykorzystywanie zleceń typu Stop, a właściwie odpowiednie zarządzanie ryzykiem oraz kapitałem, które w dużej mierze do używania Stop się sprowadza. Ponieważ ludzka psychika jest zawodna, zwłaszcza jeśli chodzi o puszczanie w niepamięć sytuacji, które były dla nas negatywne emocjonalnie. Słynne powiedzenie giełdowe mówi ,,Ucinaj straty, zyskom pozwól rosnąć”. Powiedzenie to odnosi się do częstych błędów inwestorów, którzy mają nawyki do pogłębiania strat oraz przedwczesnej realizacji zysków.

Stop Loss/Limit to przede wszystkim zlecenie, które:

  • wykorzystuje się w celu ochrony kapitału;
  • pozostaje oczekujące do momentu, gdy cena nie dotrze do określonego wcześniej poziomu;
  • zamyka stratną pozycję, co ogranicza dalsze straty;
  • eliminuje emocje związane z procesem decyzyjnym;
  • zwalnia inwestora z kontrolowania przez cały czas inwestycji.

Zanim inwestor zdecyduje się o używaniu zleceń stop lub z nich zrezygnuje, musi zdać sobie sprawę z korzyści oraz zagrożeń ich stosowania. Zanim inwestor podejmie decyzje powinien przetestować tego typu zlecenia na kontach demo.

Jakie są zalety zleceń stop?

Korzystanie ze zlecenia stop loss to idealny sposób na zarządzanie pozycjami bez konieczności ciągłego obserwowania rynków lub konkretnych akcji. Kluczem jest złożenie zlecenia stop loss na poziomie, który umożliwia wahania ceny aktywów, jednocześnie chroniąc inwestora przed ryzykiem dużych straty. Zlecenia stop pozwalają również na handel ograniczający negatywne emocje towarzyszące inwestorom. Dostosowując poziom zlecenia zamknięcia i automatyzując swoją pozycję, inwestor może zachować neutralność. Pomaga to ograniczyć ryzyko utrzymywania otwartej pozycji w oczekiwaniu na odbicie ceny, co w efekcie powoduje nagromadzenia niepotrzebnych strat.

Jakie są wady zleceń stop?

Składając zlecenie stop loss, ważne jest, aby zrozumieć, że niekoniecznie zostanie ono uruchomione na wybranym poziomie ceny. Oznacza to, że pojedynczy stop zamknięcia może być narażony na znaczne ruchy cen lub nawet luki rynkowe. Jeśli poziom stop loss zostanie osiągnięty, dane zlecenie jest zrealizowane, a pozycja zostanie zamknięta po najlepszej dostępnej cenie, która może następnie różnić się od ceny początkowo ustalonej. Wadę te możemy w pewien sposób ograniczyć składając zlecenie Stop Limit zamiast Stop Loss. Jednakże zlecenie Stop Limit może być trudniejsze do zrealizowania. Kolejną wadą zleceń stop jest to, że instrument finansowy posiadający dużą zmienność może osiągnąć wyznaczony wcześniej limit i pozycja zostanie zamknięta, chociaż cena po osiągnięciu limitu wzrosła. Niestety my jesteśmy już po za rynkiem i nie zarobimy mimo, że cena wzrosła.  

Podsumowanie

Zlecenia typu Stop (zlecenia obronne) służą do zabezpieczenia swoich pozycji i chronią inwestorów przed ponoszeniem dużych strat. Zlecenia te są bardzo pomocne dla inwestorów, należy jednak pamiętać, że zlecenia te mają swoje ograniczenia i trudności (np. z odpowiednim określeniem limitu aktywacji). Żeby dokładnie poznać, jak działają zaleca się przetestowanie ich na kontach demo.

Tomasz Krajewski
Tomasz Krajewski
Kierownik Zespołu Operacji i Rozliczeń w WelthSeed, związany z rynkiem kapitałowym od 2007 roku, Makler Papierów Wartościowych, szczególnie zainteresowany analizą behawioralną oraz inwestowaniem długoterminowym.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.