Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Rola procentu składanego
w budowie oszczędności

Wiele danych wskazuje, iż w Polsce niestety nie ma przyjętej kultury oszczędzania. Według raportu „Barometr Oszczędności” przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów 25% Polaków nie posiada żadnych oszczędności, a 11,5% posiada oszczędności do 1 000 zł. To oznacza, że ponad 40% Polaków w razie utraty podstawowego źródła dochodu nie byłaby w stanie przeżyć miesiąca (zakładając, iż przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w 2021 roku wyniosły 1316 zł). Dlaczego, więc tak mało oszczędzamy? Często wydaje się nam, że oszczędzanie małych kwot, nawet systematyczne, nie daje nam oczekiwanego rezultatu, a wydając teraz kupimy więcej niż za jakiś czas, no bo przecież inflacja, więc po co oszczędzać? Na szczęście z pomocą przychodzi matematyka, która jasno pokazuje że w określonym terminie oszczędzając nawet niewielką kwotę jesteśmy w stanie zbudować całkiem duże zabezpieczenie finansowe.

Oszczędzać możemy z wielu powodów: studia dziecka, emerytura, niezależność finansowa, nowy samochód itd. jednak niezależnie od celu by go osiągnąć musimy często zrzec się konsumowania wszystkich naszych dochodów tak by zgromadzić określoną kwotę pieniędzy w przyszłości. Do osiągnięcia celu możemy iść różnymi metodami, natomiast by skrócić sobie ewentualnie tę drogę możemy korzystać z wielu możliwości jakie dają nam produkty inwestycyjne czy też oszczędnościowe.

Spis treści

Czym jest i jak działa procent składany

Procent składany odnosi się do metody, w której odsetki naliczone za dany okres przy użyciu określonej stopy oprocentowania nie są wypłacane, ale pozostają dalej ulokowane i oprocentowane w kolejnych okresach.

Aby to zobrazować posłużmy się przykładami trzech różnych lokat (dla uproszczenia nie bierzemy pod uwagę podatku od zysku):

  • Lokata roczna na 4% w skali roku z naliczeniem odsetek na koniec trwania lokaty.

Wpłacamy na początku okresu 10 000,00 PLN i po roku wypłacamy 10 400,00.

  • Lokata roczna na 4% w skali roku z półroczną kapitalizacją odsetek i ich wypłatą na koniec okresu wraz z wpłaconym kapitałem.

Wpłacamy 10 000,00 PLN na początku okresu, a odsetki są kapitalizowane co pół roku stawką 2%. Ostatecznie na koniec okresu wypłacamy 10404,00 PLN.

  • Lokata roczna na 4% w skali roku z kwartalną kapitalizacją odsetek i ich wypłatą na koniec okresu trwania lokaty

Wpłacamy 10 000,00 na początku okresu, natomiast odsetki są kapitalizowane po każdym kwartale, oprocentowanie każdego kwartału wynosi 1%. Ostatecznie na koniec okresu wypłacamy 10 406,04 PLN.

To pokazuje różnicę ile może dawać nawet w krótkim okresie procent składany. Nawet jeśli porównywane produkty mają takie same oprocentowanie to różnica może tkwić w szczegółach danego produktu.

Wyobraźmy sobie teraz, że oszczędzamy systematycznie i do zobrazowania różnicy jak bardzo wynik może się różnić od tego w jaki sposób to robimy posłużmy się dwoma przykładami.

  • Pierwsza metoda zakłada, że gromadzimy comiesięcznie określoną kwotę gotówki i nie lokujemy ich w żaden produkt oszczędnościowy czy też inwestycyjny.

Odkładamy po 1000,00 PLN. Po sześciu cyklicznych wpłatach po 1000 zł gromadzimy oszczędności wynoszące 6 000 zł, a więc nie wydając tych pieniędzy zgromadziliśmy kwotę, którą możemy przeznaczyć na większy wydatek.

  • W drugiej metodzie załóżmy, że oszczędzany w każdym okresie 1000 zł i przelewamy je na produkt, gdzie w każdym okresie wpłaty zgromadzone tam środki oprocentowane stawką 5%, a w między czasie nie wypłacamy żadnego zysku z tego oprocentowania, czyli korzystamy z procentu składanego.

W okresie wypłaty mamy odłożone 7142,01 zł dzięki temu, iż środki były oprocentowane, a odsetki kapitalizowane. Mimo, iż przez ten okres oprocentowanie wynosiło w każdym okresie 5%, to kwota którą gromadzimy na moment wypłaty wynosi aż o 19,03% więcej niż suma wpłat. Tak działa procent składany i dzięki temu iż w między czasie nie wypłacamy naszego zysku to każda złotówka na koncie pracuje na nasz końcowy wynik.

Jak wykorzystać procent składany w praktyce?

Żyjemy w czasach gdzie produkty inwestycyjne i oszczędnościowe są powszechne i zwykle łatwo dostępne. Mamy szeroki wybór instrumentów, z których możemy skorzystać, a to co wybierzemy powinno się zgadzać przede wszystkim z naszym apetytem na ryzyko, ale też i z celem.

Często spotykamy się z opinią, iż oszczędzanie niewielkich kwot nic nam nie daje, zatem sprawdźmy to czy faktycznie tak jest.

Załóżmy sobie, że chcemy oszczędzić dla dziecka, by w wieku osiągnięcia pełnoletności miało nieco lepszy start w dorosłe życie. Załóżmy, że będziemy oszczędzać 250 zł miesięcznie, czyli połowę obecnego świadczenia 500+ i będziemy to robić systematycznie przez 18 lat.

Samo odkładanie takiej kwoty rocznie daje nam wartość 3000 zł, tak więc po 18 latach na rachunku zgromadzimy 54 000 PLN.

Teraz jednak przyjmijmy, że będziemy oszczędzać te środki w produkt inwestycyjny np. ETF typu akumulacyjnego na indeks S&P500.

Poniższa tabela przedstawia kilka wariantów od skrajnie pesymistycznego, gdzie w okresie 18 lat średnia stopa zwrotu wynosiła by tylko 2% do optymistycznego gdzie rentowość roczna to 9%. Tabela zawiera wartości dodatnie stóp zwrotu ponieważ w takim jak zakładamy horyzoncie czasu istnieje niezwykle małe prawdopodobieństwo, iż rynki zanotują stratę. Historycznie w ostatnich 100 latach średnia stopa zwrotu nie wliczając dywidend dla indeksu S&P500 wynosi ponad 6%, więc inwestując w np. w ETF-a typu akumulacyjnego powinniśmy otrzymać rentowność lepszą, ponieważ w cenie jednostki w tym wypadku jeszcze uwzględniane są wypłacane dywidendy.

Średnia roczna stopa zwrotu Wartość zgromadzonych oszczędności po 18 latach Wariant
2%
64 934,99 zł
pesymistyczny
3%
71 485,09 zł
pesymistyczny
4%
78 898,11 zł
neutralny
5%
87 300,51 zł
neutralny
6%
96 838,30 zł
neutralny
7%
107 680,26 zł
neutralny
8%
120 021,53 zł
optymistyczny
9%
134 087,92 zł
optymistyczny

Jak widać z powyższej tabeli w zależności od przyjętego wariantu otrzymujemy dużo większe wartości niż te, które byśmy mieli bez inwestowania. Porównując wariant skrajnie pesymistyczny gromadzimy o ponad 10 000 PLN więcej, natomiast w bardzo optymistycznym wariancie wartość oszczędności jest większa o 1,5 razy. To obrazuje jak istotne jest oszczędzanie i jak kluczowy jest procent składany, bo nawet różnica 1% może dawać nam duże korzyści w skali długiego terminu.

Podsumowanie

Matematyka to królowa nauk i mimo, iż do inwestowania prócz samej wiedzy matematycznej potrzeba nam czegoś więcej to zobrazowanie działania procentu składanego jasno wskazuje, iż cykliczne inwestowanie w nawet pesymistycznych założeniach rynkowych generuje nam odpowiednio większe wartości zgromadzonych środków w przyszłości. Oszczędzanie jest niezwykle istotne w kontekście budowania swojej przyszłości i osiągania celów, marzeń oraz bezpieczeństwa. Dlatego też powinniśmy podnosić świadomość społeczną jak to jest ważne dla nas i dla naszych bliskich by konsekwentnie odkładać chociaż małe kwoty, ponieważ dzięki temu po jakimś czasie zbudujemy już naprawdę wartościowy kapitał.

Tomasz Krajewski
Tomasz Krajewski
Kierownik Zespołu Operacji i Rozliczeń w WelthSeed, związany z rynkiem kapitałowym od 2007 roku, Makler Papierów Wartościowych, szczególnie zainteresowany analizą behawioralną oraz inwestowaniem długoterminowym.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.