Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Jakie są najczęstsze błędy przy inwestowaniu w ETF’y?

ETFy są niewątpliwie dobrym narzędziem do budowania zdywersyfikowanego portfela w prosty sposób. Należy jednak pamiętać, że nie jest to instrument pozbawiony ryzyka. Tak jak w przypadku każdej inwestycji, tu również należy pamiętać o odpowiedniej strategii, a także zrozumieć instrument, w który inwestujemy nasze środki. Jakie są najczęściej popełniane błędy i na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Spis treści

Brak strategii

Przede wszystkim należy zacząć od rzeczy najbardziej podstawowych, czyli przygotowania strategii. To stwierdzenie wydaje się banalne, bo przecież skoro już zdecydowałeś się na inwestycje w ETFy to masz już jakiś pomysł i przeznaczone na to środki. Czy jesteś jednak w stanie odpowiedzieć na poniższe pytania: 

  1. Ile chcę zainwestować?

  2. Dlaczego w ten konkretny ETF?

  3. Jaki cel chcę osiągnąć poprzez tę inwestycję?

  4. Jak długo planuję trzymać zainwestowane środki w nabytym ETFie?

  5. Jaka maksymalna cena zakupu jest dla mnie odpowiednia?

  6. Jakie czynniki wpłyną na moją decyzję o wyjściu z inwestycji?

  7. Jaki jest dla mnie akceptowalny poziom spadku wartości zainwestowanego kapitału?

  8. Co zrobię, jeżeli moja strategia okaże się być błędna?

  9. Czy wiem z czego składa się ETF i jaka jest strategia funduszu?

Część inwestorów nie zadaje sobie trudu, aby odpowiedzieć na chociażby tak ogólne pytania. Efektem braku przemyślanej strategii są najczęściej transakcje w emocjach, zbyt duża pozycja, zwiększone koszty transakcyjne oraz przelewarowanie. Wszystkie z powyższych błędów są bezpośrednim skutkiem braku podstawowej analizy i przemyślenia strategii, co w najlepszym wypadku doprowadza do słabej optymalizacji kosztów inwestycji, a w najgorszym realnymi stratami. Wśród początkujących inwestorów nietrudno znaleźć przypadki, w których założyli oni, że chcieliby zainwestować w dany sektor lub indeks mając przeświadczenie, że będzie on w mocnym trendzie wzrostowym. Na ten cel przeznaczyli zdecydowaną większość swoich oszczędności i nie dokonali dywersyfikacji mając na celu maksymalizację zysku na podstawie swoich przewidywań. Po zakupie ETFu napotkali na korektę lub co gorsza, niespodziewaną sytuację geopolityczną, ekonomiczną lub problemy spółki mającej zdecydowany udział w danym ETF, przez co inwestor nie był przygotowany na spadek wartości aktywów i podejmuje kolejne decyzje w emocjach. Co, jeśli dołożymy do tego, że ETF był lewarowany? Oczywiście powyższy przykład jest pewną skrajnością, ale niestety takie przypadki się zdarzają. A przecież wykonanie podstawowej analizy wydaje się czymś oczywistym.

Nieprawidłowa dywersyfikacja

Warto nie zapominać, że zakup ETF zamiast akcji pojedynczych spółek czy instrumentów pochodnych często nie jest wystarczającą dywersyfikacją, a czasami błędny wybór ETF może przynieść odwrotny skutek. To jak powinniśmy używać ETF w celu dywersyfikacji oczywiście bardzo zależy od naszej strategii, ponieważ inaczej będziemy się dywersyfikować oczekując np. wzrostów w sektorze technologicznym. Inaczej, jeśli zakładamy wzrosty na szerokim rynku amerykańskim. Zatem jakie są najczęstsze błędy popełniane przy wyborze ETF w celu dywersyfikacji? W dużym skrócie jest to brak weryfikacji strategii i instrumentów bazowych na których oparty jest dany ETF oraz brak zrozumienia jego konstrukcji co w następstwie prowadzi do podwajania pozycji albo ekspozycji na dodatkowe ryzyko, więc zamiast się dywersyfikować, dodajemy niepotrzebne ryzyko. Do takiej sytuacji może dojść np. kiedy posiadamy w portfelu akcje spółki i dodatkowo kupujemy ETF replikujący indeks lub sektor, którego częścią jest spółka, której akcje już posiadamy. Popularnym błędem powodującym podwajanie pozycji zamiast dywersyfikacji portfela jest kupowanie ETFów o zbliżonym profilu, powiązanych ze sobą sektorach lub wspólnych instrumentach bazowych. Należy uważać również z ETFami short, które zakładają osiąganie zysku w sytuacji spadku wartości instrumentów bazowych. Chcąc np. zabezpieczyć pozycję na akcjach wybranej spółki kupując ETF short na szeroki rynek, w którego skład wchodzą akcje naszej spółki, możemy de facto wylądować z pozycją zakładającą spadek szerokiego rynku z wykluczeniem naszej spółki.

Brak weryfikacji spread’u i tracking error

Tracking error to w skrócie odchylenie kursu ETFu od ceny instrumentów bazowych lub replikowanego indeksu. To jak duży będzie tracking error zależy od wielu czynników, ale najważniejszym z nich jest to, że na giełdzie zlecenia kupna i sprzedaży na ETFy wystawia animator, z którym my jako inwestorzy indywidualni w większości przypadków zawieramy transakcje. Maksymalny spread pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży animatora jest ustalany przez regulamin giełdy, natomiast animator oczywiście nie musi korzystać z maksymalnych wartości. Mając powyższe na uwadze w przypadku, gdy zastanawiamy się nad wyborem ETFu i mając w zanadrzu kilka o takim samym lub podobnym profilu, powinniśmy jeszcze zerknąć na tracking error i to jak duży spread serwuje nam animator. Musimy być świadomi, że spread to także ukryty koszt transakcji. W przypadku dwóch ETFów o podobnym profilu, ale różnym spreadzie droższy okaże się ten, który ma większy spread.

Zły dobór formy wypłaty dywidend

Duża część osób inwestujących w ETF swoją inwestycję rozpatruje jako długoterminową formę pasywnego inwestowania osiąganą przez inwestycje w fundusze dywidendowe. Należy jednak uważać, aby nie sugerować się samą nazwą ETFu. Można założyć, że wystarczy kupić ETF, który ma w nazwie ‘high dividend yield’ i problem z głowy. Niestety nie jest to takie proste. Należy pamiętać, że to, że spółka wypłaca dywidendę to nie znaczy, że jest to dobra inwestycja. Należy przeanalizować również wiele innych czynników. Tak samo jest z ETF. Podstawową kwestią jest to, że należy zapoznać się z dokumentem KIID, czyli Key Investor Information Document zawierającym podstawowe informacje dla inwestora na temat instrumentu. Jeżeli już uznamy, że strategia funduszu jest dla nas odpowiednia należy nie popełnić błędu dotyczącego wyboru formy wypłaty dywidendy. ETFy możemy podzielić na takie, które dystrybuują (wypłacają) dywidendę typu dystrybucyjnego i są zwykle oznaczone jako ‘DIST’ oraz te, które akumulują dywidendy reinwestując środki i dodając je do wyceny ETF. Te drugie to ETF-y typu akumulacyjnego i oznaczone są ‘ACC’. Należy przemyśleć, który wybór będzie dla nas lepszy pod względem podatkowym lub nawet samej strategii i celu inwestycyjnego.

Istnieje wiele błędów jakie można popełnić przy wyborze ETF oraz inwestując w ten typ instrumentów. Wydaje się jednak, że prawie wszystkie z nich tak czy inaczej sprowadzają się do tego, że swoją inwestycję należy odpowiednio przygotować oraz w pełni rozumieć instrument, w który inwestujemy. Wiele problemów a nawet strat można spokojnie uniknąć poświęcając chwilę na doczytanie dokumentów KIID, prospektów lub nawet artykułów przedstawiających techniczne aspekty konstrukcji instrumentów finansowych czy też funkcjonowania giełd.

Kamil Jędrzejewski

Kamil Jędrzejewski

Makler Papierów Wartościowych obecny na rynku kapitałowym od 2015 roku. Doświadczenie zdobywał w pracy w domu maklerskim, prop trading’u na rynkach kontraktów Futures oraz w nowych projektach firm inwestycyjnych. W inwestycjach szczególnie zainteresowany analizą behawioralną oraz analizą fundamentalną.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.