Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Jakie ETF-y wybrać?
Jak porównywać ETF-y bazujące na tym samym indeksie?

Teoretycznie wszystkie ETF-y bazujące na tym samym indeksie powinny dawać bardzo zbliżone do siebie wyniki. W rzeczywistości jednak te wyniki mogą od siebie odbiegać, a przecież przy inwestowaniu własnych środków liczą się dla nas nie tylko same wyniki, ale również i nasze bezpieczeństwo. Czy zatem przed wyborem określonego ETF-a powinniśmy robić analizę porównawczą? Właśnie ten artykuł powinien wyjaśnić, jak to ewentualnie robić i czy jest to potrzebne.

Spis treści

Nas – jako inwestorów – zwykle interesuje przede wszystkim zysk. Czy zatem ETF-y bazujące na tym samym indeksie mogą mieć duże rozbieżności w generowanych wynikach? Rozbieżności te nie powinny być co prawda zbyt duże, jednak mogą się zdarzać. W związku z tym warto prześledzić historycznie, które z nich generują najlepsze stopy zwrotu. By to sprawdzić, zostały wybrane trzy różne ETF-y oparte o indeks S&P 500. Oto wyniki analizy:

Nazwa
Stopa Zwrotu
YTD
Stopa Zwrotu
1 rok
Stopa zwrotu
3 lata
Stopa zwrotu
5 lat
Indeks S&P 500
-7,97%
13,34%
57,07%
84,16%
ISHARES CORE S&P 500 ETF (USD)
-7,80%
14,49%
64,35%
100,33%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (USD)
-7,95%
14,81%
64,85%
100,46%
SPDR S&P 500 (USD)
-7,92%
13,85%
63,38%
97,13%

Jak widać w powyższej tabeli, wyniki ETF-ów są do siebie zbliżone, jedynie SPDR S&P 500 (USD) w okresie 5 lat dał nieznacznie gorszy wynik. Co również rzuca się w oczy, to lepsze wyniki ETF-ów aniżeli samego indeksu S&P 500. Wynika to z tego, iż indeks S&P 500 jest indeksem cenowym, a więc odzwierciedla jedynie ceny instrumentów wchodzących w jego skład, nie biorąc pod uwagę choćby zysków wynikających z dywidend, natomiast powyższe ETF-y do swojego wyniku je uwzględniają. Dla pełnego porównania dodałem więc dodatkowy indeks S&P Total Return, przedstawiający wyniki przy uwzględnieniu dywidend.

Nazwa
Stopa Zwrotu
YTD
Stopa Zwrotu
1 rok
Stopa zwrotu
3 lata
Stopa zwrotu
5 lat
S&P 500 Total Return
-7,74%
14,94%
64,67%
101,60%
Indeks S&P 500
-7,97%
13,34%
57,07%
84,16%
ISHARES CORE S&P 500 ETF (USD)
-7,80%
14,49%
64,35%
100,33%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (USD)
-7,95%
14,81%
64,85%
100,46%
SPDR S&P 500 (USD)
-7,92%
13,85%
63,38%
97,13%

Porównując ETF-y do dodanego indeksu S&P 500 Total Return, widzimy, że żaden z nich go nie pokonał. Może to oczywiście wynikać m.in. z kosztów zarządzania, jednak wyniki są bardzo do niego zbliżone, co właściwie pokazuje, że jeśli chcemy mieć w portfelu instrument bezpośrednio pokrywający indeks S&P 500, to ETF-y są bardzo dobrym wyborem.

Jak wybrać najlepszy ETF?
Tryb akumulacyjny a tryb dystrybucyjny

Przy wyborze ETF-a warto również sprawdzić, czy dany ETF jest typem akumulacyjnego, czy też dystrybucyjnego. Ma to znaczenie dla finalnego wyniku w dłuższym okresie. Fundusze typu akumulacyjnego to fundusze, które reinwestują wypłacane dywidendy, a więc wpływają one bezpośrednio na wynik generowany przez ETF. Fundusze typu dystrybucyjnego natomiast to takie, które dywidendy wypłacają bezpośrednio do właściciela w postaci gotówki. Dla zobrazowania przedstawiam porównanie wyników funduszy.

Nazwa
Stopa Zwrotu
YTD
Stopa Zwrotu
1 rok
Stopa zwrotu
3 lata
Stopa zwrotu
5 lat
iShares MSCI World (Dis.)
-9,19%
6,48%
45,61%
70,33%
iShares MSCI World (Acc.)
-9,11%
6,86%
47,07%
72,81%

Wynik generowany przez fundusz typu dystrybucyjnego jest wyższy, co oczywiście wynika z faktu, iż gotówka z wypłaconych dywidend jest reinwestowana w aktywa funduszu. Fundusz iShares MSCI World wypłacił w okresie 5 lat 3,64 USD na 1 jednostkę funduszu, co daje nam dodatkowy dochód, który możemy przeznaczyć na ewentualną reinwestycję lub inny cel. Warto zaznaczyć, że taka dywidenda powinna podlegać dodatkowo opodatkowaniu. Wybór funduszu powinien wynikać przede wszystkim z naszych preferencji. Jeśli np. chcielibyśmy poprzez inwestycje otrzymywać dodatkowo gotówkę, to powinniśmy szukać ETF-ów typu dystrybucyjnego. Jeśli zależy nam na bezpośredniej reinwestycji środków to wydaje się, ze lepszym wyborem jest ETF akumulacyjny.

Inwestowanie w ETF-y: koszty inwestycji

Jednym z czynników, który bezpośrednio wpływa na wynik końcowy naszej inwestycji, jest koszt. Prócz kosztów transakcyjnych za kupno czy też sprzedaż, które są różne w zależności od tego, w jakiej instytucji będziemy dokonywać transakcji, to każdy ETF ma koszt wewnętrzny, czyli opłatę za zarządzanie. Koszt wewnętrzny oznacza, iż nie płacimy nic dodatkowo w związku z inwestycją, a po prostu jest on bezpośrednio przekładany na wartość jednostki ETF-a, czyli wycena jest pomniejszana o jego wartość. Do analizy porównawczej możemy użyć tych samych ETF-ów, które braliśmy do porównania stóp zwrotu.

Nazwa
Koszt zarządzania (rocznie)
ISHARES CORE S&P 500 ETF (USD)
0,07%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (USD)
0,09%
SPDR S&P 500 (USD)
0,09%

Z powyższej tabeli wynika, iż najniższy koszt zarządzania jest dla ETF-u iShares Core S&P 500, natomiast dla dwóch pozostałych koszty są takie same. Koszty te nie są wysokie, jeśli porównamy je choćby z kosztami zarządzania tradycyjnych otwartych funduszy inwestycyjnych. Należy jednak pamiętać, że w dłuższej perspektywie mogą wpływać na końcowy wynik inwestycyjny.

Inwestowanie w ETF-y a ryzyko

Z wszystkimi inwestycjami związane jest większe bądź mniejsze ryzyko. Nie inaczej jest z inwestycjami w ETF-y, które – zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – aby móc podlegać dystrybucji dla klientów detalicznych na rynku europejskim, muszą publikować dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestora, opisujące m.in. informacje dotyczące ryzyka. Każdy z takich dokumentów informuje o ryzyku stosując miarę SRRI, które przyjmują wartości od 1 do7 (7 oznacza największy poziom ryzyka).

Metody budowania funduszy: replikacja

Celem funduszu ETF jest jak najlepsze odwzorowanie indeksu, na którym dany fundusz się opiera. W tym celu fundusze mogą być budowane dwiema różnymi metodami replikacji, tj. fizyczną i syntetyczną.

Fizyczna replikacja oznacza, iż fundusz rzeczywiście nabywa papiery wartościowe, które stanowią aktywa danego funduszu. W przypadku ETF-ów syntetycznych zarządzający, chcąc osiągnąć wynik zbliżony do indeksu bazowego, używają instrumentów finansowych bardziej złożonych, np. kontraktów terminowych. Syntetyczna replikacja jest bardziej skomplikowana, natomiast czasami jest niezbędna do stworzenia właściwego funduszu, tak by dawał on najlepsze wyniki. Dla przykładu, łatwiej jest ETF-a opartego na dużej liczbie instrumentów w indeksie zbudować na instrumentach pochodnych, choćby po to, by ograniczać koszty nabycia każdego poszczególnego składnika indeksu.

Inne różnice między ETF-ami

Dodatkowo, prócz powyższych, jakże niezwykle ważnych różnic, możemy również porównać dane ETF-y pod kontem wartości aktywów w zarządzaniu, a także płynności danego funduszu na rynku. Im większa płynność, tym mniejsze ryzyko związane z samą transakcją kupna bądź sprzedaży.

Jakie ETF wybrać? Podsumowanie

Na rynku mamy bardzo dużą liczbę podobnych do siebie dostępnych ETF-ów. Aby wybrać ten najlepszy dla nas, powinniśmy posiadać wiedzę jak je porównywać, choćby po to aby w długim terminie osiągać najlepsze rezultaty inwestycyjne.

W naszej platformie WealthSeed użytkownicy mogą znaleźć bardzo szeroką ofertę tego typu instrumentów, a naszym celem jest, w miarę możliwości, poszerzanie tej oferty.

Tomasz Krajewski
Tomasz Krajewski
Kierownik Zespołu Operacji i Rozliczeń w WelthSeed, związany z rynkiem kapitałowym od 2007 roku, Makler Papierów Wartościowych, szczególnie zainteresowany analizą behawioralną oraz inwestowaniem długoterminowym.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.