Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Jak inwestować w złoto
czyli czym są ETF-y i ETC na złoto?

W trudnych i chwiejnych czasach inwestorzy chętniej sięgają po inwestycje, które uznawane są za pewne. Takimi inwestycjami mogą być np. inwestycje w metale szlachetne. Najpopularniejszymi metalami szlachetnymi są złoto i srebro. W tym artykule wyjaśnimy szczegółowo jak inwestować w jeden z nich, czyli złoto.

Inwestycje w złoto najczęściej kojarzą się z inwestycją w fizyczne złoto – czyli sztabki oraz monety bulionowe (inwestycyjne). Natomiast chcąc rozpocząć inwestowanie w złoto, nie jesteśmy skazani wyłącznie na zakup sztabek czy monet. Istnieje bowiem możliwość zainwestowania w instrumenty oparte o złoto, tzw. złoto papierowe, bez konieczności kupowania go w fizycznej postaci. Dla wielu inwestorów może się to okazać lepszym rozwiązaniem.

Spis treści

Dlaczego złoto jest atrakcyjne dla inwestorów?

Złoto zazwyczaj kojarzy się z bezpiecznym, trwałym oraz cennym instrumentem. Wielu inwestorów kupuje złoto do swoich portfeli inwestycyjnych w celu dywersyfikacji. Przyjęło się, że jeśli ceny akcji na rynkach spadają, to ceny złota zachowują się odwrotnie. Inwestorzy wychodzą z założenia, że jeśli w gospodarce będzie źle i ceny akcji zaczną spadać, złoto będzie bezpieczną przystanią. Inni widzą w złocie ucieczkę od tracącej na wartości gotówki, zwłaszcza po latach dużego dodruku pieniędzy w wykonaniu największych banków centralnych oraz coraz większej inflacji. Dla ludzi tych złoto może być dobrym rozwiązaniem, ponieważ uważane jest za produkt antyinflacyjny. W krótkim okresie cena złota może podlegać dużym wahaniom i to często w charakterystyczny sposób np. gdy dolar traci na wartości, to złoto zyskuje. W zależności od naszych planów inwestycyjnych powinniśmy rozważyć różne formy inwestycji, a w obecnych czasach jest ich naprawdę sporo.

Złoto fizyczne czy papierowe – co jest lepsze?

Która forma inwestycji w złoto jest lepsza? Jedna i druga opcja ma swoje zalety, jak i wady. Zacznijmy od zakupu złota fizycznego. Po pierwsze, ewidentną zaletą jest postać fizyczna. W przypadku wojny lub innego kataklizmu obrót giełdowy może zostać zatrzymany i wówczas nie będziemy w stanie sprzedać swoich instrumentów i w szybki sposób otrzymać gotówkę. Posiadając złoto w postaci fizycznej, przechowujemy je w miejscu, gdzie możemy po nie szybko sięgnąć i w razie czego wykorzystać je, aby przeżyć. Jeżeli zależy nam na tej funkcji złota, lepiej zrezygnować z postaci papierowej, a zakupić złoto fizyczne. Wyraźną zaletą inwestycji w złoto jest to, że złoto zwolnione jest z podatku od zysków kapitałowych, a w porównaniu z innymi kruszcami zaletą jest również brak podatku VAT. Nie ponosimy opłat za zarządzanie, a jeśli przechowujemy je samodzielnie, nie ponosimy kosztów przechowywania (oczywiście występują wtedy różnego rodzaju ryzyka, np. kradzieży).

Problemem fizycznej inwestycji w złoto mogą być jednak koszty transakcyjne, a konkretnie różnice między ofertami kupna i sprzedaży (tzw. spready). Im mniejsze ilości złota, tym koszty są większe. Koszty te mogą dochodzić nawet do kilkunastu procent. Wysokie koszty mogą znacząco zniechęcić inwestorów do zainwestowania. Dlatego w praktyce ta forma inwestycji przeznaczona jest dla osób z większym kapitałem. W przypadku złota (sztabki i monety) występuje również problemem z jego niepodzielnością, co znacząco przeszkadza w zarządzaniu portfelem, jeśli np. chcemy cześć zasobów spieniężyć i zamienić na inne.

Fundusze złota rozwiązują cześć tych problemów. Po pierwsze inwestować można już od bardzo niedużych kwot. Posiadanie funduszy na złoto na tym samym rachunku co akcje i obligacje jest też bardzo wygodne oraz może być korzystne podatkowo. W przypadku funduszy inwestycyjny występują koszty za zarządzanie, ale są one stosunkowo nieduże.

Czym właściwie jest ETC?

Jeśli dojdziemy do wniosku, że inwestycja w złoto fizyczne to nie inwestycja dla nas, można zacząć korzystać z ETF-ów europejskich, czyli UCITS, Oferta funduszy surowcowych na złoto jest całkiem spora, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że część z nich jest określana jako ETC, a nie ETF.

Fundusze naśladujące ceny złota to nie ETF, lecz ETC, czyli Exchange Traded Commodity, co w tłumaczeniu oznacza surowiec notowany na giełdzie. Taki produkt nie ma formy prawnej funduszu inwestycyjnego, wciąż jedna jest notowany na giełdzie i ma wszystkie zalety ETF-ów. Główną różnicą jest to, że ETC ma w pewnym sensie charakter papieru dłużnego. Inwestor wpłaca pieniądze, za które fundusz kupuje złoto, oddaje je na przechowanie do depozytariusza, a zarządzający funduszem dostaje w zamian tylko pokwitowanie, które potwierdza zdeponowanie złota. Tego typu struktura nie może przyjąć formy funduszu ETF ze względu na prawo europejskie, które zabrania trzymania w portfelu tylko jednego aktywa. Innym zagadnieniem prawa europejskiego jest to, że zabrania się również ETF-om nabywanie złota w postaci fizycznej. Ale przyjęcie formy ETC, zamiast ETF – nie jest żadnym problemem. Warto jednak wspomnieć, że od strony formalnej występuje takie rozróżnienie. Więcej informacji na temat ETF-ów można znaleźć na stronie Fundusz ETF Multi-Asset, czyli usługa zarządzania w instrumencie finansowym.

Inwestowanie w fundusze ETF i ETC na złoto,
czy to ma sens?

Dlaczego inwestor miałby inwestować w złoto za pomocą produktów notowanych na giełdzie (ETF i ETC), zamiast kupić fizyczny kruszec?

Główne zalety inwestowania w złoto przez ETF i ETC:

  • niskie koszty transakcyjne — kupując ETF na złoto płacimy głównie roczną opłatę za zarządzanie, najczęściej 0,15%-0,5% (spotykane są również zerowe opłaty) oraz prowizje maklerskie, a koszty fizycznego złota są dużo większe;

  • płynność — ETF czy ETC pozwala nam na zakup jednostek w dowolnym momencie sesji giełdowej i sprzedaż ich wtedy, gdy się na to zdecydujemy, czego oczywiście nie można powiedzieć o sprzedaży fizycznego złota — w jego przypadku sprzedaż jest dużo trudniejsza i cena może różnić się od aktualnych wartości rynkowych;

  • niskie bariery wejścia — kwoty, od których możemy zacząć inwestować, są naprawdę niewielkie (można znaleźć ETF, w którym minimalna kwota inwestycji wynosi około 100 zł).

Wadą tego typu inwestowania jest to, że inwestor nie jest fizycznie w posiadaniu złota, lecz tytułu (prawa) do rezerw złota. Istnieje możliwość, że fundusz ETF nie będzie dokładnie odwzorowywał cen złota, co częściowo może zależeć od jego składu. Dodatkowo fundusze ETF podlegają prowizjom od ich zakupu. Inwestor musi więc rozważyć, jakie prowizje mogą zostać naliczone za transakcję i jaki będzie to miało wpływ na odwzorowanie ceny złota.

To może inwestycja w spółki zajmujące się wydobyciem złota?

Warto przedstawić jeszcze jedną ciekawą alternatywę w postaci inwestycji w spółki wydobywające złoto. Taka oferta łączy inwestowanie w złoto i akcje, w jednym produkcie. Takie spółki silnie uzależnione są od cen złota — osiągają lepsze wyniki, gdy cena złota rośnie. Jednakże cena akcji spółek wydobywczych zależy od wielu innych czynników, np. od odpowiednich decyzji zarządu. Spółki takie mogą również wypłacać dywidendy, co zapewnia inwestorom regularny dochód, którego nie daje surowiec. Przykładami EFT-ów opartych o spółki wydobywcze są: iShares Gold Producers UCITS ETF, VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF.

Czym różni się replikacja fizyczna od syntetycznej?

Fundusze i produkty inwestujące w złoto i notowane na giełdzie, są popularnie nazywane papierowym złotem, ponieważ pozwalają nam otworzyć pozycję w portfelu na ten właśnie metal szlachetny (bez zakupu fizycznego kruszcu). ETF-y i ETC na złoto możemy podzielić na stosujące replikację fizyczną lub syntetyczną.

W replikacji fizycznej, za pieniądze powierzone przez uczestników funduszu, zarządzający kupują fizyczne złoto i przekazują je do depozytariusza w celu jego przechowania. Fundusze tego typu często mają dopisek 'physical’ w nazwie, co oznacza, że mają realne pokrycie w fizycznym kruszcu. Przykładami tego typu instrumentów są np. iShares Physical Gold ETC oraz Invesco Physical Gold ETC. Na rynku wygląda to tak, że prawie wszystkie ETC na złoto są zabezpieczone fizycznie. Również ETF-y na spółki wydobywające złoto mają replikację fizyczną.

Fundusze stosujące replikację syntetyczną, najczęściej wykorzystujące kontrakty terminowe na złoto do odzwierciedlania ruchów cenowych kruszcu, a nie inwestują w fizyczny surowiec. Fundusze i produkty tego typu są znacznie mniej popularne, a dodatkowo są narażone na inne ryzyka, których nie ma w przypadku fizycznych ETF i ETC. Warto zauważyć, że replikację syntetyczną stosują przede wszystkim ETF-y lewarowane – w ich przypadku inna forma replikacji po prostu nie jest możliwa. Przykładami tego typu funduszy mogą być: WisdomTree 2x Daily Long Gold ETF, WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged.

Wadą funduszy replikujących syntetycznie jest również zauważalnie wyższy koszt zarządzania. Przed zakupem jednostek danego ETF-u na złoto, należy sprawdzić w kluczowym dokumencie dla inwestorów — KIID, z jakiego rodzaju replikacji korzysta dany fundusz.

Jak wybrać najlepszy ETF na złoto?

W ofertach domów maklerskich znajdziemy dziesiątki różnych ETF-ów i ETC na złoto. Polskie prawo pozwala domom maklerskim oferować klientom tylko takie fundusze ETF, dla których dokument KIID jest w języku polskim lub angielski. Obecnie najszersze oferty domów maklerskich w Polsce posiadają około 500-550 tego typu produktów. Jak odpowiednio wybrać fundusz najlepszy, najbezpieczniejszy i odpowiedni dla naszych indywidualnych potrzeb? Aby w odpowiedni sposób wybrać fundusz ETF lub ETC należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Pierwszą sprawą są koszty zarządzana, czyli coroczna opłata za zarządzanie, jaką pobierają jego dostawcy. Najtańsze fizyczne fundusze i ETC na złoto pobierają około 0,20% rocznie. Informacje o opłatach również możemy odnaleźć w dokumencie KIID. Oczywiste jest, że im mniejsze opłaty, tym dla inwestorów korzystniej. Analizując koszty funduszu, możemy również skorzystać ze wskaźnika TER (Total Expense Ratio), który zawiera wszystkie opłaty w skali roku.

Innymi ważnymi czynnikami, na które warto zwrócić uwagę, są płynność i wielkość funduszu. Bezpieczniejsze są oczywiście te ETF lub ETC o najwyższej wartości aktywów w zarządzaniu, które cechują się wyższą płynnością obrotu. Jest to szczególnie ważne w przypadku inwestowania większych kwot. W mało płynnym funduszu możemy mieć problemy z szybką odsprzedażą naszych aktywów. Większe środki w zarządzaniu to także wyższa wiarygodność danego funduszu oraz szansa, że w przyszłości inni inwestorzy również w niego zainwestują.

Kolejnymi aspektami są wiek funduszu oraz dostawca danego ETF lub ETC. Warto wybierać ETF-y i ETC od znanych i funkcjonujących od lat dostawców, przykładami tego typu dostawców są np. iShares, Invesco, Xtrackers oraz Vanguard. Dodatkowo można sprawdzić, od jak dawna konkretny fundusz jest notowany na giełdach.

Ostatnią rzeczą jest typ replikacji, o którym była już mowa w tym artykule. Sprawdzamy czy fundusz ma replikację fizyczną, czy syntetyczną. Dla większości inwestorów to produkty inwestujące w fizyczne złoto będą tymi, które powinni wybierać. Syntetyczne ETF i ETC na złoto są dostępne na rynku, ale dla kogo właściwie są? Tego typu produkty najczęściej są bardziej złożonymi instrumentami, dającymi np. dźwignię finansową czy możliwość zajęcia krótkiej pozycji, czyli zarabianie, jeśli wartość spadnie. Korzystają z nich przede wszystkim bardziej doświadczeni inwestorzy i w przypadku tych funduszy trzeba się liczyć z większymi opłatami za zarządzanie.

Produkty na złoto w WealthSeed

Inwestycje w fundusze ETF oparte na złocie to najszybciej rozwijająca się forma inwestowania w złoto w ostatnich latach. Za pomocą aplikacji WealthSeed można inwestować w ETC oparte o złoto oraz ETF-y, w których skład wchodzą akcje spółek zajmujących się wydobyciem tego kruszcu. Dodatkowo aplikacja WealthSeed zapewnia dostęp do ponad 500 funduszy typu ETF, co jest jedną z największych ofert dostępnych wśród domów maklerskich w Polsce.

Grzegorz Wojtalik
Grzegorz Wojtalik
Makler Papierów Wartościowych (licencja numer 3364), związany z rynkiem kapitałowym od 2018 roku. W WealthSeed od 2020 r. W 2017 r. uzyskał tytuł magistra na kierunkach ,,Rynek Finansowy' oraz ,,Finanse i Rachunkowość". Zainteresowania: ekonomia, analiza fundamentalna, finanse behawioralne.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.