Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

ETF-y vs fundusze inwestycyjne
zalety i wady ETF-ów

Fundusze Inwestycyjne Otwarte i ETF-y mają ze sobą wiele wspólnego. Oba produkty są tzw. instrumentami zbiorowego inwestowania, co oznacza, że inwestorzy wpłacają środki do wspólnego funduszu dostając w zamian tytuły uczestnictwa, a zebrane w ten sposób środki są następnie inwestowane przez zarządzającego w różne aktywa. Podstawową zaletą takiej formy inwestowania jest możliwość dywersyfikacji swoich inwestycji bez konieczności angażowania znacznych środków. Fundusze inwestycyjne i ETF-y różnią się jednak w niektórych aspektach, różne są też ich wady i zalety i to na tym postaram skupić się w dalszej części artykułu.

Spis treści

Stopa zwrotu - aktywne FIO vs pasywne ETF-y

Debata między pasywnym a aktywnym inwestowaniem ma długą historię i przybiera na sile szczególnie w ostatnich latach, gdy ETF-y zdobywają coraz większą popularność wśród inwestorów. Dalszy rozwój debaty może być dalekosiężny i wpływać na decyzje o tym, czy skorzystać z aktywnego menedżera, czy zainwestować w fundusz typu ETF.

S&P Dow Jones Indices publikuje corocznie raporty S&PIndices versus Active (SPIVA), które zapewnią kompleksowe porównanie wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych według różnych strategii inwestycyjnych z odpowiadającymi im benchmarkami (indeksami porównawczymi).

 Wyniki są imponujące:

KATEGORIA FUNDUSZUBENCHMARK1 rok (%)3 lata (%)5 lat (%)10 lat (%)20 lat (%)
Duże spółkiS&P 50085,0767,8574,183,0794,12
Duże spółki typu growthS&P 500 Growth98,6474,4667,6187,3497,08
Duże spółki typu valueS&P 500 Value38,4669,2367,8888,9683,41
Średnie spółkiS&P MidCap 40061,8752,9459,2272,4591,67
Średnie spółki typu growthS&P MidCap 400 Growth83,212531,6254,0790,05
Średnie spółki typu valueS&P MidCap 400 Value38,4669,2367,8888,9683,41
Małe spółkiS&P SmallCap 60070,5451,4963,2679,2393,35
Małe spółki typu growthS&P SmallCap 600 Growth87,2423,330,2765,6696,99
Male spółki typu valueS&P SmallCap 600 Value50,7274,2385,5990,8386,4

Procent klasycznych funduszy inwestycyjnych osiągających wyniki gorsze od swoich benchmarków.
Źródło: S&P Dow Jones Indices LLC, 31.12.2021

Zdumiewające jest, że średnio ponad 90 procent aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w ciągu ostatnich 20 lat osiągnęło gorsze wyniki niż ich indeksy porównawcze. Indeks S&P 500 wyprzedził 94,12% aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych w kategorii spółek o dużej kapitalizacji!

Dane dla innych regionów geograficznych takich jak Europa, Ameryka Łacińska, Japonia, Bliski Wschód i Afryka Północna są spójne i konsekwentnie pokazują, że zdecydowana większość aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych osiąga wyniki gorsze od swoich benchmarków.

RYNEKBENCHMARK1 rok (%)3 lata (%)5 lat (%)10 lat (%)
KanadaS&P/TSX66,6789,1994,3280,68
EuropaS&P Europe 35074,7962,2272,6383,23
JaponiaS&P/TOPIX 15064,763,169,381,9
AustraliaS&P/ASX 20042,2462,6573,4579,82
MeksykS&P/BMV IRT97,8391,4983,7286,11
BrazyliaS&P Brazil BMI60,2665,0277,9186,53
ChileS&P Chile BMI64,866587,597,78
IndieS&P BSE 100507082,2667,61
Bliski Wschód i Afryka PółnocnaS&P Pan Arab Composite74,078088,2489,74
Afryka PołudniowaS&P South Africa DSW Capped46,8944,2855,8873,28

Procent klasycznych funduszy inwestycyjnych osiągających wyniki gorsze od swoich benchmarków.
Źródło: S&P Dow Jones Indices LLC, 31.12.2021

Mocne argumenty teoretyczne i obszerne dane empiryczne wspierają pogląd, że powinniśmy oczekiwać, że większość aktywnych menedżerów będzie przez większość czasu osiągać gorsze wyniki. 

Sam Warren Buffett, który bywa nazywany niekiedy “Wyrocznią z Omaha” jest zwolennikiem inwestowania pasywnego za pomocą funduszy indeksowych i ETF-ów.  Pod koniec 2007 roku Warren Buffett rzucił wyzwanie amerykańskiej branży finansowej i publicznie postawił 500 000 dolarów na to, że żaden profesjonalny inwestor nie będzie w stanie wybrać zestawu pięciu wysoko opłacanych funduszy hedgingowych, które w 10-letnim okresie pokonają wyniki pasywnie zarządzanego funduszu Vanguarda, odzwierciedlającego wyniki indeksu S&P 500. Jego konkurent, Ted Seides z firmy Protege Partners jako jedyny przyjął wyzwanie rzucone przez „Wyrocznię z Omaha”.

10-letni zakład Buffetta rozstrzygnął się wraz z końcem 2017 roku, a jego wyniki zostały opublikowane w liście do akcjonariuszy Berkshire Hathaway:

Fundusz A (%)Fundusz B (%)Fundusz C (%)Fundusz D (%)Fundusz E (%)ETF/ fundusz indeksowy na S&P 500 (%)
2008-16,5-22,3-21,3-29,3-30,1-37
200911,314,521,416,516,826,6
20105,96,813,34,911,915,1
2011-6,3-1,35,9-6,3-2,82,1
20123,49,65,76,29,116
201310,515,28,814,214,432,3
20144,7418,90,7-2,113,6
20151,62,55,41,4-51,4
2016-3,21,9-1,72,54,411,9
201712,210,615,6-1821,8
skumulowana stopa zwrotu21,742,387,72,827125,8
średnioroczna stopa zwrotu23,66,50,32,48,5

Raport roczny Berkshire Hathaway za 2017 rok.
Źródło: S&P Dow Jones Indices LLC, 31.12.2021

Stopa zwrotu z wybranych funduszy nawet nie zbliżyła się do wyników jakie można było osiągnąć w pasywnym ETF-ie na indeks S&P 500. Jak zauważył sam Warren Buffett, S&P 500 nie zrobił niczego nadzwyczajnego – średnioroczna stopa zwrotu w wysokości 8,5 proc. w latach 2008-2017 nie wyróżniała się na tle historycznej średniej.

Koszty - FIO versus ETF-y

Prawie wszyscy – doradcy Klientów, eksperci ds. funduszy, media finansowe i sami inwestorzy w dużym stopniu dokonują wyboru funduszy na podstawie ich wyników z przeszłości. W rzeczywistości kiedy wyniki z przeszłości mówią nam co się stało, nie mogą powiedzieć nam co się stanie z wynikami danego funduszu w przyszłości. Według badań Morningstar jest tylko jeden czynnik, który determinuje w sposób powtarzalny miejsce funduszu inwestycyjnego na tle grupy … i są to koszty.

Stopa roczna (%)
Koszty (%)
kwartyl kosztów
stopa zwrotu brutto
opłata za zarządzanie
koszty transakcji portfelowych
koszty całkowite
stopa zwrotu netto (%)
skumulowana stopa zwrotu (%)
pierwszy (najniższe koszty)
10,3
0,71
0,21
0,91
9,4
855
drugi
10,6
0,99
0,31
1,30
9,3
818
trzeci
10,5
1,01
0,61
1,62
8,9
740
czwarty (najwyższe koszty)
10,6
1,44
0,90
2,34
8,3
632
ETF na S&P 500
9,2
0,04
0,04
0,08
9,1
783

Fundusze inwestycyjne (tzw. mutual funds): stopa zwrotu versus koszty, 1991 -2016
Źródło: The little book of common sense investing. John C. Bogle

Tabela pokazuje 1,4-procentową różnicę między średnim wskaźnikiem kosztów funduszy w kwartylu o najwyższych kosztach i funduszach o najniższych kosztach. Ta różnica kosztów w dużej mierze wyjaśnia przewagę w zyskach wśród funduszy o najniższych kosztach nad funduszami o najwyższych kosztach.

Zwroty brutto mieszczą się w wąskim zakresie: 10,3% dla kwartyla o najniższych kosztach i 10,6% dla kwartyla o najwyższych kosztach. W każdym kwartylu koszty stanowią w zasadzie całą różnice w rocznych zwrotach netto wypracowanych przez fundusze.

W latach 1991 – 2016: średnia roczna stopa zwrotu netto funduszy o najniższych kosztach, to 9,4 proc.; średnia roczna stopa zwrotu netto funduszy o najwyższych kosztach to zaledwie 8,3 procent. Wyższa stopa zwrotu została osiągnięta zatem, po prostu przez minimalizację kosztów.

Można również zauważyć, że w każdym z kwartyli, gdy dodamy koszty funduszu do osiąganych wyników netto funduszy, roczne stopy zwrotu brutto uzyskane w każdej kategorii są praktycznie identyczne co oznacza, że koszty stanowią w zasadzie całą różnice w rocznych zwrotach netto wypracowanych przez fundusze.

Średnie ważone opłaty bieżące dla funduszy detalicznych, w proc.
Źródło: Polski rynek funduszy inwestycyjnych i kierunki jego rozwoju. Raport McKinsey & Company z 2021 r.

Poziom opłat pobieranych przez TFI w Polsce spadał w ostatnich latach w wyniku sytuacji rynkowej oraz zmian regulacyjnych natomiast jest nieporównywalnie wyższy niż w przypadku funduszy ETF.

Roczny koszt zarządzania w funduszach ETF wynosi poniżej 0,23%, a wiele funduszy ETF pobiera opłaty nawet niższe niż 0,10%. Jest to 3-8 razy niższa opłata niż w przypadku klasycznych funduszy. Dzięki automatyzacji procesu, jest taniej niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka
czyli o dywersyfikacji słów kilka

Dywersyfikacja czyli rozproszenie inwestycji w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko specyficzne (niesystematyczne, wewnętrzne), które  obejmuje obszar działania danego podmiotu. Za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencję, dostępność surowców, płynność czy bankructwo firmy.

Zmniejszenia ryzyka specyficznego można dokonać inwestując w różne podmioty  i nie ograniczając się wyłącznie do jednego rynku. Im szerszy rynek, na którym zainwestowaliśmy nasz kapitał, tym mniejsze ryzyko. Większe bezpieczeństwo zapewni nam z pewnością inwestycja podzielona między kraje rozwinięte i kraje rozwijające się, między różne akcje, branże i sektory niż koncentracja wyłącznie na akcjach jednej czy kilku spółek.

Ograniczenia czasowe i budżetowe mogą utrudnić inwestorom stworzenie samodzielnie odpowiednio zdywersyfikowanego portfela. Jest to wyzwanie, które jest głównym powodem, dla którego fundusze inwestycyjne są tak popularne wśród inwestorów detalicznych. Kupowanie udziałów w funduszu inwestycyjnym daje pewną szansę na dywersyfikację swoich inwestycji.

Polityka inwestycyjna funduszu wymaga na zarządzającym inwestycje w kilkadziesiąt, a czasem kilkaset różnych instrumentów. Dodatkowo na każdy obszar geograficzny czy sektor może być nałożony limit procentowy składu portfela. W ten sposób inwestując nawet 100 zł, wpłata inwestora dzielona jest na wiele mniejszych części, które czasami płyną w zupełnie różnych kierunkach świata;

Na rynku istnieją zarówno fundusze inwestycyjne jak i ETF-y, które dywersyfikują swoje aktywa pod względem geograficznym, sektorowym czy klasy instrumentów w które inwestują. Wydaje się więc, że zarówno klasyczne fundusze inwestycyjne otwarte jak i bardziej innowacyjne ETF-y dają inwestorom możliwość dywersyfikacji swoich portfeli.

Transparentność, wygoda i kontrola

Celem większości pasywnych ETF-ów jest jak najdokładniejsze odwzorowanie benchmarku, co daje nam pewną przejrzystość i    kontrolę nad aktywami, które dobieramy do portfela. Podczas gdy celem klasycznych funduszy aktywnie zarządzanych jest osiągnięcie wyniku wyższego od wybranego benchmarku (punktu odniesienia), dzięki odpowiedniej selekcji i analizie instrumentów finansowych, co jak wiemy w długim terminie jest niezwykle rzadkie.

Fundusze ETF podobnie jak akcje, obligacje czy kontrakty terminowe są notowane na giełdach papierów wartościowych. Taki sposób nabywania i zbywania instrumentów umożliwia większą kontrolę nad kursami zawieranych transakcji. Kupując lub sprzedając ETF-y  na rynku wtórnym możemy wystawić zlecenie z limitem ceny, dzięki czemu unikniemy ryzyka zrealizowania transakcji po cenie gorszej niż określony w zleceniu limit. Tymczasem w przypadku nabycia (zbycia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych nie mamy takiej możliwości. O cenie nabycia (zbycia) dowiemy się najczęściej następnego dnia roboczego.

Klasyczne fundusze inwestycyjne można kupować i sprzedawać przez dystrybutora (np.  WealthSeed) lub bezpośrednio od towarzystwa, które nimi zarządza. Dużym plusem jest możliwość ustawienia zlecenia stałego, co umożliwia automatyzację wpłat. Jest to bardzo wygodne, jeżeli chcemy inwestować regularnie (np. co miesiąc) niewielkie kwoty.

Kolejnym wygodnym aspektem inwestowania w ramach polskich TFI, w przypadku zbycia jednostek uczestnictwa jest automatyczne rozliczenie i odprowadzenie przez fundusz podatku od zysku do urzędu skarbowego. Natomiast, zagraniczne TFI najczęściej wysyłają zestawienia pomocne przy samodzielnym wypełnieniu PIT 38.

W przypadku transakcji sprzedaży ETF na rynku wtórnym Dom Maklerski WealthSeed wystawi zestawienie PIT-8C, zawierające bilans naszych inwestycji. Na jego podstawie wypełniamy PIT 38, a takie rozliczenie jest bardzo proste.

Adam Warchoł
Adam Warchoł
Makler Papierów Wartościowych (nr licencji 3230). Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 2016 roku; prywatnie od 2008 roku. Ukończył studia na kierunku Finanse i rachunkowość, ze specjalnością rynki finansowe. Zainteresowania: inwestowanie pasywne, inwestowanie długoterminowe, makroekonomia, kryzysy finansowe i bańki spekulacyjne.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.