Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Dlaczego wydarzenia z innej części świata mają wpływ na wycenę aktywów
na innych rynkach?

„Pieniądze nigdy nie śpią” – powiedział Gordon Gekko w filmie Wall Street, ale to nie o ich wątpliwej reputacji autorze będzie poniższy tekst.

O prawdziwości tej maksymy wielokrotnie przekonują się inwestorzy z całego świata, pewni, że zrobili wszystko co mogli, aby bezpiecznie inwestować swoje pieniądze. I to najczęściej przekonują się w bardzo bolesny sposób. Wszystkiego przewidzieć się nie da i ta maksyma powinna przyświecać każdemu, szukającemu sposobów pomnażania swojego majątku na rynku.

Spis treści

Spróbujmy odpowiedzieć sobie jednak na pytanie, dlaczego dzieje się tak, że wydarzenia, gdzieś na drugim końcu świata przekładają się na sytuacje na rynku,

Dlaczego każda nietypowa sytuacja może być czynnikiem ryzyka a prospekt informacyjny wchodzącej na giełdę spółki, przypomina ulotkę leku z apteki wymieniającą możliwe skutki uboczne jego stosowania?

Jaka siła sprawia, że pozornie niezwiązane ze sobą wydarzenia, wpływają na siebie, czasem pozytywnie, czasem negatywnie?

Dlaczego pożary w Australii, huragany w USA albo powodzie w Azji wywołują ruchy na giełdach w innej części świata?

Czy wreszcie z jakiego powodu zmiany cen akcji, surowców czy kursów walut na jednym rynku wywołują zmiany w innych pozornie z nim niezwiązanych obszarach?

Wraz z rozwojem technologii, następuje wzrost ilości informacji z jednej strony i ich coraz szybszy przepływ z drugiej. Co za tym idzie gwałtownie rośnie sieć powiązań i zależności pomiędzy nimi, wykładniczo wręcz zwiększając materiał do analizy, a tym samym zwiększa się ryzyko przeoczenia istotnych informacji.

Gdzie szukać odpowiedzi na powyższe pytania? Na rynku finansowym? A może zupełnie gdzie indziej?

Dążenie do równowagi

Rynek finansowy nie funkcjonuje w oderwaniu od rzeczywistości i rządzą nim również takie same prawa jak w przyrodzie, a najważniejszym z jej praw jest dążenie do równowagi we wszystkich obszarach. Tam, gdzie ta równowaga jest zachwiana pojawiają się ruchy zmierzające do jej przywrócenia.

Zrozumienie tej prawidłowości i odnalezienie jej reguł w świecie finansów pozwoli uniknąć wielu niepowodzeń w inwestowaniu na rynku.

Przykładów wcale nie trzeba szukać daleko.

Gwałtowny wzrost cen masła

Kiedy pod koniec 2017 roku w krótkim czasie o kilkadziesiąt procent zdrożało masło, przyczyn tej gwałtownej zmiany należało szukać wcale nie w podwyżkach naszych rodzimych producentów a na Antypodach, w Australii i Nowej Zelandii (największych eksporterach na świecie) ograniczających z przyczyn wewnętrznych produkcję masła dostarczanego głównie na rynek Azji Południowo-Wschodniej i USA. Niedobór na rynku azjatyckim i amerykańskim wywołał reakcję łańcuchową w postaci zwiększenia importu z innych kierunków i zmniejszenie dostępności produktu na innych kontynentach, czego konsekwencją był wzrost cen zmierzający do wyrównania dysproporcji i przywrócenia równowagi popytu i podaży na świecie. Dopiero odbudowa potencjału produkcyjnego i zwiększenie podaży wpłynęło na spadek cen.

Zmiana ceny masła na półce sklepowej mogłaby zostać uznana za mało istotną, gdyby nie fakt, że konsekwencje tej zmiany ujawniły się w wielu zupełnie innych obszarach. Z jednej strony pozytywnie wpłynęła na zyski producentów masła, zachęcając do zwiększenia produkcji, a z drugiej podniosła koszty chociażby producentów towarów wykorzystujących masło do produkcji, które nie zawsze udało się przenieść na odbiorcę końcowego, obniżając tym samym jego wynik finansowy.

Pandemia

Covid – 19, pandemia, która miała swój początek w Chinach, wcale nie zapowiadała się na początku, że tak bardzo zmieni świat jaki znamy. Przecież koronawirusy znane są od lat 60-tych XX wieku, a w międzyczasie była ptasia grypa (H5N1), choroba „wściekłych krów” (BSE), afrykański pomór świń (ASF) i wiele innych. A jednak na początku 2020 roku wszyscy poszukiwali maseczek jednorazowych i rękawiczek a ich ceny osiągały absurdalnych poziomów (sam w listopadzie 2019 roku za opakowanie 25 maseczek zapłaciłem 5 zł, a w marcu 2020 – 8 zł za sztukę). Na fali olbrzymiego zainteresowania mało wcześniej znana spółka Mercator Medical, kosztująca w grudniu 2019 roku około 10 zł za akcję i obrotach sporadycznie przekraczających 10 tys. sztuk dziennie, 10 miesięcy później osiągnęła maksymalny kurs na poziomie 770 zł za akcję a wielkość obrotu i kapitalizacja pozwoliła spółce awansować do indeksu WIG20. Czemu Spółka zawdzięcza tak spektakularny wzrost w krótkim czasie – wynalazła cudowny lek na wszystkie choroby cywilizacyjne? Czy może obroniła świat tylko przed Covid-19?

Nie, skorzystała tylko na nierównowadze na rynku, na którym działała od lat, przy okazji zwielokrotniając zyski i windując swojego założyciela i największego udziałowca do czołówki listy najbogatszych Polaków (18 miejsce na liście Forbes 2021). Ci, którzy podjęli ryzyko i ulokowali środki w akcjach spółki w 2019 roku pewnie się nie spodziewali, jak spektakularny wynik uda im się osiągnąć o ile oczywiście zrealizowali zysk sprzedając akcje. Dążenie do równowagi i w tym przypadku dało znać o sobie, przybyło dostawców, wzrosły moce produkcyjne, na rynku mocno wzrosła konkurencja i spółka od szczytu notowań straciła blisko 90%, ale nadal cena akcji kilkukrotnie przewyższa cenę sprzed pandemii.

Wojna na Ukrainie

Wojna na Ukrainie, mimo iż trwa od kilkunastu dni już odcisnęła ogromne piętno na gospodarce i rynkach finansowych całego świata, a jej ostateczne skutki poznamy być może dopiero za wiele lat. Tylko czy aby na pewno ta wojna zaczęła się 24 lutego 2022? A może jej geneza jest zdecydowanie wcześniejsza? Może podwaliny pod agresję zbrojną na Ukrainę przygotowywane były już wiele lat wcześniej i są konsekwentnie realizowanym scenariuszem, o którym Putin mówił jeszcze w 1994 roku (kiedy nikt nawet nie przypuszczał, że zostanie prezydentem): „25 milionów obywateli kraju znalazło się na terenach należących do obcych państw, które, jak np. Krym, należy Rosji przywrócić”1. Czy później na pierwszym przemówieniu w Zgromadzeniu Ogólnym obu izb parlamentu, gdy mówił „moim świętym obowiązkiem jest zjednoczenie narodu rosyjskiego”. Potem była Czeczenia, Gruzja, Krym, i wiele innych, ale też konsekwentnie pleciona sieć powiązań politycznych i gospodarczych uzależnień od rosyjskich surowców na całym w zasadzie świecie i rosnące gwałtownie nakłady na armię. I pacyfikacja inaczej myślących przedstawicieli narodu rosyjskiego, łagry, otrucia, pałowania protestujących. Zachodni świat był ślepy lub chciał taki być, bo ważniejsze były wielomiliardowe interesy.

To najnowsza historia, która dzieje się na naszych oczach, które w końcu się otwierają i zaczynają widzieć dalej i szerzej, Skutki tych zaniechań z przeszłości ponosić będziemy jeszcze wiele lat. Ktoś straci fortunę, kogoś wyniesie na szczyty, świat potoczy się dalej, bo znów zadziała odwieczne prawo przyrody, czyli dążenie do równowagi. Oby potoczył się w lepszym, spokojniejszym kierunku.

W filmie „Wall Street” z 1987 roku Michael Douglas jako Gordon Gekko wygłosił wnikliwą mowę, w której powiedział: „Chciwość, z braku lepszego słowa, jest dobra”. Następnie zauważył, że chciwość jest czystym popędem, który „oddaje istotę ducha ewolucji. Chciwość we wszystkich jej formach; chciwość życia, pieniędzy, miłości, wiedzy zaznaczyła wzrost ludzkości”.

Teraz też pewnie w wielu przypadkach zadziała ta zasada, oby przy okazji zmieniła świat na lepszy.

1 Krystyna Kurczab-Redlich – Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina
Radosław Rutkowski
Radosław Rutkowski
Specjalista ds. Operacji i AML w WealthSeed Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku (biuro maklerskie, bankowość, ubezpieczenia), Makler Papierów Wartościowych – licencja 1881 Zainteresowania: analiza fundamentalna, cykle koniunkturalne, analiza ryzyka
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.