Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Czym różni się ETF
od Funduszu Inwestycyjnego?

Fundusze inwestycyjne i ETFy mają ze sobą wiele wspólnego. Oba produkty są tzw. instrumentami zbiorowego inwestowania, co oznacza, że inwestorzy wpłacają środki do wspólnego worka dostając w zamian jednostki uczestnictwa, a zebrane środki są następnie inwestowane przez zarządzającego w różne aktywa. Podstawową zaletą takiej formy inwestowania jest możliwość dywersyfikacji swoich inwestycji bez konieczności angażowania znacznych środków. Fundusze inwestycyjne i ETFy różnią się jednak w niektórych aspektach, co będzie miało wpływ na decyzję, które z nich są dla nas odpowiedniejsze, o czym więcej w dalszej części.

Spis treści

Czym jest Fundusz Inwestycyjny?

Fundusze inwestycyjne to najpopularniejsza forma inwestowania wśród inwestorów detalicznych. Chociaż nie mamy 100% pewności to ich historia prawdopodobnie sięga XVIII-wiecznych Niderlandów, gdy tamtejszy kupiec Adriaan van Ketwich założył towarzystwo o nazwie Eendragt Maakt Magt, co możemy przetłumaczyć jako „Jedność daje siłę”. Od tego czasu koncept funduszu inwestycyjnego odniósł niesamowity sukces. Szacuje się, że na świecie istnieje ponad 120 tys. funduszy, którym inwestorzy powierzyli ponad 63 biliony dolarów. Do wyboru mamy szeroką paletę funduszy akcyjnych, obligacyjnych, mieszanych i alternatywnych, specjalizujących się w konkretnych sektorach gospodarki, regionach geograficznych czy tematach inwestycyjnych jak nowe technologie czy zielona energia.

Obecnie większość funduszy inwestycyjnych jest aktywnie zarządzana, co oznacza, że zespół zarządzający poszukuje atrakcyjnych inwestycji i podejmuje decyzje o kupnie lub sprzedaży poszczególnych aktywów mając na celu uzyskanie wyższych stóp zwrotu niż konkurencja. Wymaga to posiadania zespołu analitycznego, dostępu do zewnętrznych analiz rynkowych oraz źródeł danych, co oczywiście przekłada na wyższe koszty działalności i koniec końców na wyższe opłaty dla klientów.

Gdy inwestujemy w tradycyjny fundusz inwestycyjny, transakcje kupna lub sprzedaży jednostek danego funduszu przebiegają bezpośrednio pomiędzy nami, inwestorami a funduszem. Cena po jakiej zawierana jest transakcja ustalana jest przez fundusz raz dziennie i odpowiada wartości aktywów posiadanych przez fundusz podzielonej przez ilość jednostek uczestnictwa. Za każdym razem, gdy chcemy zainwestować w fundusz, emituje on nowe jednostki. A gdy chcemy wyjść z inwestycji są one umarzane. Kwestia kupna i sprzedaży jednostek jest jedną z głównych różnic pomiędzy funduszem inwestycyjnym a ETFem.

Opisany powyżej mechanizm dotyczy tzw. funduszy otwartych, które są zdecydowanie najpopularniejszym typem funduszy zarówno w Polsce, jak i na świecie. W funduszach otwartych wartość ich aktywów zmienia się w zależności od zysku/straty na dokonanych inwestycjach oraz salda wpłat i wypłat dokonanych przez inwestorów. Istnieją również mniej popularne fundusze zamknięte. Fundusze te zbierają określoną ilość środków od inwestorów poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych, ale następnie co do zasady nie przyjmują dodatkowych wpłat. Inwestorzy funduszu zamkniętego mogą sprzedać posiadane certyfikaty innym inwestorom, podobnie jak w przypadku akcji.

Czym są ETFy?

Fundusze ETF (ang. Exchange-Traded Fund) to relatywnie nowy produkt inwestycyjny; pierwszy fundusz tego typu, SPDR S&P 500 ETF, naśladujący indeks 500 największych spółek amerykańskich pojawił się w 1993 roku. Od tego czasu fundusze ETF odniosły spektakularny sukces na świecie – ponad 7600 ETFów zarządza blisko 8 bilionami dolarów.

Sukces ten wynika z kilku czynników. Po pierwsze ETFy zmieniły podejście dot. zarządzania aktywami – zamiast pobić rynek jak większość funduszy inwestycyjnych, starają się osiągnąć ten sam wynik co rynek inwestując w akcje czy inne aktywa w takim samym udziale jak występują one w indeksie. Przykładowo, jeśli waga akcji Apple i Microsoft w indeksie S&P 500 wynosi odpowiednio 7% i 6% to tyle samo będą one ważyły w aktywach ETFa – jest to tak zwane inwestowanie pasywne. Dzięki temu ETFy nie potrzebują wielkich zespołów analitycznych, co pozwala znacząco ograniczyć koszty, a zysk z inwestycji, jaki osiągnie ETF, będzie co do zasady taki jak średni zysk osiągnięty przez wszystkie fundusze. Biorąc pod uwagę niższe koszty, daje to istotną przewagę ETFom, zwłaszcza w dłuższym terminie.

Po drugie ETFy oferują inwestorom znacznie większą płynność niż tradycyjne fundusze. Exchange-Traded Fund, jak sama nazwa wskazuje, jest notowany na giełdzie dzięki czemu możemy nimi handlować tak samo jak akcjami w godzinach działania giełdy. ETFy są więc na bieżąco wyceniane przez rynek, zaś w przypadku funduszy inwestycyjnych ich wycena ma miejsce raz dziennie.

Główną innowacją ETFów jest sposób kreacji i umarzania ich jednostek uczestnictwa. W przypadku funduszy inwestycyjnych za każdym razem, gdy chcieliśmy zainwestować w fundusz, zawieraliśmy bezpośrednio z nim transakcje; jego aktywa się zwiększały, a dla nas kreowano nową jednostkę uczestnictwa. W przypadku wyjścia z inwestycji jednostka była umarzana, a aktywa funduszu malały.

Jeśli chodzi o ETFy to sytuacja wygląda to zgoła inaczej. Gdy je kupujemy lub sprzedajemy na giełdzie, nie zawieramy transakcji „z ETFem”, lecz z innymi inwestorami. ETF nie tworzy specjalnie dla nas nowych jednostek, zaś transakcje nie mają bezpośredniego przełożenia na wartość aktywów ETFa.

Proces kreacji i umorzenia ETFów przebiega pomiędzy twórcą ETFa, a tzw. autoryzowanymi uczestnikami (ang. authorized participants – „AP”), czyli w zasadzie bankami inwestycyjnymi i innymi instytucjami finansowymi. Twórca codziennie publikuje listę instrumentów wymiennych na jednostki ETF. Transakcje pomiędzy twórcą ETFa a AP przebiegają w relatywnie dużych pakietach. Wygląda to tak, że twórca ETF informuje AP, że np. dzisiaj pakiet 50,000 jednostek ETF jest wymienny np. na 5000 akcji Apple, 4000 akcji Microsoft itd. Autoryzowany może dostarczyć odpowiedni pakiet akcji i dostanie w zamian jednostki ETF (następuje kreacja nowych jednostek ETF) albo dostarczyć jednostki ETF i dostanie w zamian pakiet akcji (następuje umorzenie jednostek ETF).

W tym momencie pojawia się pytanie jaki interes mają Ci autoryzowani uczestnicy w procesie kreacji i umorzenia jednostek ETF? Oczywiście zarabiają na tym pieniądze. Jak wspominaliśmy wcześniej ETF jest normalnie notowany na giełdzie, a jego cena zmienia się zgodnie z popytem i podażą. Może zdarzyć się, że jego cena będzie niższa lub wyższa niż wartość instrumentów, na które dany ETF jest wymienialny. W tym momencie do gry wchodzą właśnie autoryzowani uczestnicy. Gdy wartość ETF jest wyższa niż wartość instrumentów, na które jest wymienialny to AP kupują te instrumenty, wymieniają u twórcy ETF na jednostki ETF, a następnie sprzedają je na giełdzie. Analogicznie, jeśli wartość ETF jest niższa niż pakietu wymienialnych instrumentów, to autoryzowani uczestnicy kupują na rynku jednostki ETF, wymieniają u twórcy ETF na pakiet instrumentów i sprzedają je na giełdzie. Proces ten zapewnia, że cena ETF na giełdzie oscyluje cały czas blisko jego rzeczywistej wartości, a jednocześnie umożliwia inwestorom handel w godzinach działania giełdy.

Co jest lepsze – ETF czy fundusz inwestycyjny?

Co jest lepsze, fundusz inwestycyjny czy ETF? Odpowiedź na to pytanie zależy od naszych celów i oczekiwań. Jeśli chcemy osiągnąć wynik lepszy niż rynek to lepszy będzie aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny. Jeśli inwestujemy długoterminowo, odpowiedniejszy może być ETF, gdyż w długim terminie zarządzający funduszami mają problem z regularnym pobijaniem rynku, a inwestycja w ETF będzie korzystniejsza dzięki niskim kosztom. ETF może być odpowiedniejszy, gdy inwestujemy w „duże”, wysoce płynne rynki jak np. duże spółki amerykańskie (S&P 500), gdzie konkurencja jest na tyle duża, że ciężko jest pobić rynek. Fundusze inwestycyjne mogą być lepsze w przypadku „mniejszych” rynków, jak np. małe i średnie polskie spółki, gdzie zarządzającym funduszami łatwiej znaleźć atrakcyjne okazje inwestycyjne. Dodatkowo ETFy inwestujące w takie aktywa będą mniej płynne, zatem będziemy musieli się liczyć z tak zwanym bid-ask spread, czyli różnicą w cenie kupna i sprzedaży, podczas gdy w fundusz inwestycyjny zawsze inwestujemy po cenie odpowiadającej wartości jego aktywów.

Jak to zazwyczaj bywa w inwestowaniu, najlepszym pomysłem jest zawsze dywersyfikacja ryzyka. Dobrym rozwiązaniem może być, budowa zdywersyfikowanego portfela z ETFami odpowiadającymi za długoterminowe inwestycje w „duże” rynki i funduszami inwestycyjnymi szukającymi ponadprzeciętnych zysków w mniej popularnych aktywach.

Tomasz Pupka-Lipiński, CFA

Tomasz Pupka-Lipiński, CFA

Zarządzający portfelami w Wealthseed. Na rynku kapitałowym od 2015 roku, z doświadczeniem w pracy w domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, bankach oraz doradztwie transakcyjnym. Studiował finanse na Universita Bocconi w Mediolanie oraz w Szkole Głównej Handlowej. Posiadacz certyfikatów CFA i CIIA oraz licencji doradcy inwestycyjnego (nr. 795) i maklera papierów wartościowych (nr. 2928). Szczególnie zainteresowany tematyką efektywności inwestycji, analizy ryzyka i wyceną przedsiębiorstw.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.