Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Co to jest ETF S&P 500?

Inwestowanie w ostatnim czasie stało się bardzo popularne. Jednym z najchętniej kupowanych przez inwestorów produktów finansowych są ETF-y. W tym artykule wyjaśnimy szczegółowo czym jest ETF S&P 500 i jak w niego inwestować.

S&P 500

S&P 500 to jeden z najpopularniejszych na świecie indeksów notowanych na New York Stock Exchange (NYSE) oraz National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ).

W skład indeksu wchodzi pięćset amerykańskich spółek akcyjnych, charakteryzujących się największą płynnością i poziomem kapitalizacji. S&P 500 stanowi również część większych indeksów, a mianowicie S&P 1500 oraz S&P Global 1200. Jak sama nazwa wskazuje, indeks opracowywany jest przez amerykańską agencję ratingową Standards & Poor.

Spis treści

Historia Indeksu S&P

Początki indeksu, który później przyjął nazwę S&P 500 został pierwotnie uruchomiony w 1923 roku przez firmę Standard Statistics. W momencie rozpoczęcia indeks obejmował 90 spółek z 26 branż. W 1941 roku, Standard Statistics Company połączyła się z firmą Poor’s Publishing tworząc Standard & Poor’s. W 1957 r. indeks został wprowadzony w obecnej formie, a liczba spółek została zwiększona do 500. Jeśli spojrzy się na wykres wartości indeksu na przestrzeni lat, uzyska się wgląd we wszystkie wzloty i upadki amerykańskiej gospodarki, w okresach wzrostu gospodarczego i recesji.

Część z największych innowacji produktów finansowych ostatnich 50 lat zostało opartych właśnie na indeksie S&P 500. W 1976 r. uruchomiono pierwszy na świecie fundusz indeksowy, którego zadaniem było śledzenie wyników indeksu S&P 500. W 1982 r. wprowadzono pierwszy indeksowy kontrakt terminowy, który również opiera się na indeksie S&P 500. W 1993 r. uruchomiono pierwszy na świecie fundusz giełdowy, czyli ETF, który również śledzi indeks.

Jak działa indeks S&P?

Indeks jest zarządzany przez Amerykański Komitet Indeksowy przy indeksach S&P oraz Dow Jones. Komitet spotyka się co miesiąc w celu oceny obecnych spółek wchodzących w skład i wszelkich zmian, które mogą zostać wprowadzone. Aby firma kwalifikowała się do włączenia, oprócz wartości rynkowej firmy (przewyższający pięć miliardów dolarów) muszą być spełnione pewne dodatkowe kryteria. Akcje spółki muszą być bardzo płynne (granicą jest tutaj, by roczny wolumen obrotu akcjami stanowił co najmniej trzydzieści procent kapitalizacji spółki) i przynajmniej 50% wszystkich akcji musi znajdować się w wolnym obrocie na giełdzie. Zyski spółki za ostatni kwartał i za poprzednie 12 miesięcy też muszą być dodatnie. Indeks jest rebilansowany kwartalnie. Firmy, które kwalifikują się do włączenia, są dodawane do indeksu, a firmy, które już się nie kwalifikują, są z niego usuwane.

Indeks jest obliczany na podstawie cen papierów wartościowych w indeksie, więc sam indeks nie może być przedmiotem obrotu. Jednak wiele produktów finansowych wykorzystuje indeks jako cenę referencyjną lub śledzi indeks, przechowując te same papiery wartościowe w tej samej proporcji co indeks. Należą do nich instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe i opcje oraz fundusze, takie jak fundusze inwestycyjne i fundusze giełdowe (ETF).

Firmy S&P 500 (USA 500) są podzielone na 11 sektorów: Usługi Telekomunikacyjne, Produkty Luksusowe, Produkty Konsumpcyjne, Energia, Usługi Finansowe, Służba Zdrowia, Przemysł, Materiały, Nieruchomości, Technologia i Usługi Komunalne. Pozwala to handlowcom obserwować nie tylko indeks jako całość, ale także wyniki firm w obrębie pojedynczych branż. Zapewnia to większy poziom dywersyfikacji niż handle akcjami pojedynczych spółek.

Jak wyliczany jest indeks S&P?

Wyniki indeksu S&P 500 wylicza się na podstawie średniej ważonej z przypisaną wagą do każdej spółki, jest to tzw. indeks ważony kapitalizacją. Oznacza to, że im większa wartość spółki (mnożnik ceny i liczby akcji), tym większy będzie ona wywierała wpływ na cały indeks giełdowy. Do obliczenia wagi każdego składnika stosuje się następujące kroki:

 • obliczenie kapitalizacji rynkowej każdej spółki, mnożąc liczbę wyemitowanych akcji w wolnym obrocie przez cenę jednej akcji;

 • zsumowanie kapitalizacji rynkowych wszystkich 500 firm;

 • podzielenie kapitalizacji rynkowej każdej firmy przez łączną kapitalizację rynkową wszystkich 500 firm.

Aby obliczyć wartość indeksu, kapitalizację rynkową każdej firmy mnoży się przez jej wagę. Następnie wartości ważone są sumowane. Suma jest następnie dzielona przez wartość roku bazowego i mnożona przez 100.

Jakie są funkcje, plusy i minusy indeksu S&P 500?

Indeks giełdowy S&P 500 spełnia kilka bardzo ważnych funkcji. Za najważniejszą z nich uznaje się jego stosowanie jako swoistego miernika kondycji amerykańskiej gospodarki. Indeks S&P 500 jest dobrym wskaźnikiem tego, w jakim cyklu koniunkturalnym może znajdować się w danym momencie gospodarka Stanów Zjednoczonych. Indeks ten ukazuje nastroje i sentymenty inwestorów panujące na rynku. Indeks klasycznie działa w oparciu o prawo podaży i popytu. Jeżeli więc wartość indeksu spada, oznacza to, że na rynku panuje tzw. „rynek niedźwiedzia”, czyli wartość popytu zdominowana aktualnie jest przez siłę podaży (i odwrotnie). 

Indeks uznaje się za bardzo wiarygodny, czemu sprzyjają precyzyjne zasady doboru spółek akcyjnych do indeksu. Indeks stanowi bazę dla wielu produktów finansowych. Oparte na nim instrumenty handlowe, takie jak CFD, kontrakty futures i fundusze ETF należą do najtańszych i najbardziej płynnych w handlu na świecie. Indeks S&P 500 jest szeroko obserwowany i wykorzystywany jako punkt odniesienia dla funduszy i ogólnie wyników rynku akcji. Indeks S&P 500 stworzony został głównie po to, aby pokazać panującą na amerykańskim rynku sytuację oraz zobrazować nastroje i sentymenty inwestorów.

Jednakże wadą indeksu jest, że przy tak dużej liczbie spółek w indeksie reagowanie na zmiany w wynikach konkretnych sektorów mogą być słabo widoczne lub być spowolnione na tle całego indeksu.

Mimo że indeks S&P 500 obejmuje wiele największych firm na świecie, to w indeksie nie uwzględniono tych znaczących firm, które nie mają siedziby głównej w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo S&P 500 jest pod silnym wpływem dużych firm technologicznych (np. Apple, Amazon, Microsoft itp.). Jeśli te spółki osiągną gorsze wyniki, wpłynie to znacząco na indeks.

ETF-y oparte o indeks S&P500

Indeks S&P 500 jest podstawą bardzo wielu instrumentów finansowych m.in. CFD, kontrakty futures, czy fundusze ETF. W ostatnich latach bardzo popularne stało się inwestowanie pasywne (link do artykułu o inwestowaniu pasywnym). Jedną z form inwestowania pasywnego umożliwiającą inwestycję w indeks S&P 500 jest zakup funduszu typu ETF opartego właśnie na tym indeksie.

Przykładami ETF-ów opartych o indeks S&P 500 są m.in.:

 • iShares Core S&P 500 UCITS ETF,
 • AMUNDI S&P 500 UCITS ETF – EUR,
 • Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR),
 • SPDR S&P 500 UCITS ETF,
 • Vanguard S&P 500 UCITS ETF.

Na rynku możemy w łatwy sposób zainwestować również w ETF-y oparte o indeks S&P 500, ale z konkretnego sektora lub typu short. Przykładami taki ETF-ów są:

 • iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF – inwestuje w spółki zajmujące się ochroną zdrowia,

 • iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF – inwestuje w spółki z sektora finansowego,

 • iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF – inwestuje w spółki z sektora energetycznego,

 • SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF – inwestuje w spółki z sektora technologii i usług telekomunikacyjnych,

 • Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF – Acc – fundusz typu short, lewarowany (2x) na wyniki indeksu S&P 500.

Aby dobrze wybrać EFF bazujący na tym samym indeksie zachęcamy do przeczytania artykułu ,,Jak porównywać ETF-y bazujące na tym samym indeksie?”

Inwestycja w ETF S&P 500 w WealthSeed

Fundusze ETF oparte na indeksie S&P 500 to jedne z najbardziej popularnych form inwestowania w ostatnich latach. Za pomocą aplikacji WealthSeed można inwestować we wszystkie wymienione w artykule ETF-y oparte o indeks S&P 500. Dodatkowo aplikacja WealthSeed zapewnia dostęp do ponad 500 funduszy typu ETF, co jest jedną z największych ofert dostępnych wśród domów maklerskich w Polsce.

Grzegorz Wojtalik
Grzegorz Wojtalik
Makler Papierów Wartościowych (licencja numer 3364), związany z rynkiem kapitałowym od 2018 roku. W WealthSeed od 2020 r. W 2017 r. uzyskał tytuł magistra na kierunkach ,,Rynek Finansowy' oraz ,,Finanse i Rachunkowość". Zainteresowania: ekonomia, analiza fundamentalna, finanse behawioralne.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.