Wynagrodzenia w Polsce 12,7%

W dniu 20.09.2022r. GUS opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym raportem o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w polskiej gospodarce.

Spis treści

Przeciętne wynagrodzenie +12,7% w sierpniu 2022

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu br. o 12,7% w stosunku do sierpnia 2021r. To poniżej stopy inflacji, która w sierpniu br. wyniosła 16,1%.

To także poniżej oczekiwań rynkowych (analitycy prognozowali wzrost rzędu 13,9%). Wzrost wynagrodzeń ewidentnie przyspiesza, w sierpniu 2021r. wynagrodzenia rosły w tempie 9,5%, a w sierpniu 2020r. jedynie 4,1%. W ujęciu miesięcznym mamy spadek przeciętnego wynagrodzenia o 2,9% (to efekt odwrócenia się jednorazowych wzrostów wynagrodzeń w lipcu br. w branży górniczej, leśnictwie i energetyce).

Oprócz wynagrodzeń miesięcznych (w sektorze przedsiębiorstw dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób), GUS podaje też kwartalnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (według ostatnich dostępnych danych za Q2 2022 wynosiło 6,156.25 zł).

W.1 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw i w gospodarce narodowej.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Najistotniejsze z punktu widzenia danych o wynagrodzeniach jest jak dużo we wzroście wynagrodzeń jest dodatków i wypłat inflacyjnych. Takie dodatki inflacyjne mogą jeszcze mieć charakter jednorazowy, ale też szybko mogą przekształcić się w stałą indeksację inflacyjną (czyli na ile wysoki poziom inflacji doprowadził już do zmian strukturalnych na rynku pracy w formie stałych mechanizmów indeksacji wynagrodzeń – co oczywiście będzie miało wpływ na pozostanie inflacji na wyższym poziomie). W lipcu br. część wzrostu wynagrodzeń w branży górniczej był spowodowany właśnie premiami inflacyjnymi (przeciętne wynagrodzenie w górnictwie wzrosło w lipcu br. o 26% w stosunku do czerwca br., natomiast w sierpniu br. spadło o 33,6% – ale np. ciągle jest wyższe o 17% w stosunku do maja br.).

Aktualnie najwyższe przeciętne wynagrodzenia są w branży „Informacja i komunikacja” – 11,192.76 zł. Druga branża z najwyższymi pensjami to „Górnictwo i wydobycie” z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 9,944.69 zł.

W.2 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, podział według rodzajów działalności PKD 2007.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Aktualna inflacja w Polsce w sierpniu 2022r. wyniosła 16,1% w stosunku rocznym. Tylko w jednej branży (transport) wzrost przeciętnego wynagrodzenia był wyższy od stopy inflacji. W przypadku inflacji miesięcznej (w sierpniu 2022r. miesięczna zmiana inflacji wyniosła +0,8%) jest podobnie, bo tylko w jednej branży wzrost  wynagrodzenia był większy od miesięcznej inflacji (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna).

W.3 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, zmiana rok do roku, podział według rodzajów działalności PKD 2007.

Źródło: opracowanie własne, GUS

W.4 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, zmiana miesięczna w sierpniu 2022r (względem lipca 2022r.).

Źródło: opracowanie własne, GUS

Na koniec spójrzmy jeszcze na zmianę przeciętnego wynagrodzenia w stosunku rocznym i najnowszą projekcje wzrostu wynagrodzeń opublikowaną przez NBP w lipcu br. Według projekcji NBP wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Q3 2022 roku ma wynieść 11,2% (rok do roku) a na koniec okresu projekcji, czyli w Q4 2024 roku ma spaść do 5,7%. Znając już dzisiaj dane miesięczne za lipiec i sierpień br. można stwierdzić, że prognoza NBP jest już trochę nieaktualna. Wygląda raczej, że idziemy na wzrost wynagrodzeń w Q3 rzędu 12-14% a nie 11,2%. Wyższy wzrost wynagrodzeń może mieć przełożenie na wyższą inflację.

W.5 Roczna zmiana przeciętnego wynagrodzenia na tle lipcowej projekcji NBP.

Źródło: opracowanie własne, GUS, NBP.

Przeciętne zatrudnienie +2,4% w sierpniu 2022

Przeciętne zatrudnienie wzrosło w sierpniu br. o 2,4% w stosunku do sierpnia 2021r. i wyniosło 6,502.6 tys. etatów. Ta liczba zatrudnionych obejmuje tylko wybrane sektory gospodarki i dotyczy podmiotów, które zatrudniają co najmniej 10 osób. Nie obejmuje takich obszarów gospodarki jak administracja publiczna, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

W.6 Poziom przeciętnego zatrudnienia, w tym zmiana narastająco w każdym roku kalendarzowym.

Źródło: opracowanie własne, GUS

W ujęciu miesięczny zatrudnienie zmniejszyło się o 5,7 tys. etatów (-0,1%), w stosunku rocznym wzrost wynagrodzenia wynosi 2,4%. Od maja br. wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw pomału hamuje. O ile od lutego do kwietnia zatrudnianie wzrosło o 73 tys. etatów, to już w okresie maj – sierpień jest to jedynie 5,6 tys. etatów. Można oczekiwać dalszego spowolnienia wzrostów zatrudnienia w kolejnych miesiącach wraz z zwalniającą gospodarką.

W.7 Zmiana przeciętnego zatrudnienia rok do roku.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Podsumowanie

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw spadło w sierpniu br. o 2,9% – po wzroście w lipcu br. o 3,4%. Duża zmienność nie pozwala na jednoznaczną ocenę, czy spowolnienie wzrostu wynagrodzeń (także na bazie rocznej z 15,8% w lipcu do 12,7% w sierpniu) to początek silniejszego ochłodzenia na tym rynku, czy też w kolejnych miesiącach rosnąca presja na wzrost wynagrodzeń ponownie da o sobie znać. W przypadku przeciętnego zatrudnienia w sierpniu br. mieliśmy spadek o 5,7 tys. etatów (-0,1%). Zatrudnienie także powoli hamuje, co widać w danych już od maja br.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.