Weekly Market Report
- 30.09.2022 -

Najważniejszą daną mijającego tygodnia była bezsprzecznie wrześniowa inflacja w Polsce na poziomie 17,2%. Odczyty inflacji w kolejnych kilku miesiącach mogą mieć istotne konsekwencje dla polskich aktywów. W dzisiejszym raporcie rozważamy szanse na scenariusz węgierski i czeski. Natomiast na rynkach zagranicznych dalej panuje duża nerwowość. Zapraszamy do zapoznania się z naszym kolejnym raportem tygodniowym.

Spis treści

Słabość polskich aktywów

Mijający tydzień nie należał do udanych dla polskich aktywów. Rozpoczął się od spadków akcji w związku z propozycjami opodatkowania ponadnormatywnych zysków, a zakończył wyskokiem inflacji sporo powyżej oczekiwań. W tym tygodniu WIG spadł o 4,4%, złotówka osłabiła się do euro o 2,1%, a rentowności 10-letnich obligacji skarbowych wzrosły aż o 71 punktów bazowych (z 6,41% na 7,12%). WIG spadł już -39% od szczytu hossy z listopada 2021r.

W.1 Indeks WIG w 2022 roku.

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Polskie akcje wypadają też słabo w tym roku w porównaniu do rynków Emerging Markets, czy też rynku amerykańskiego. Kolejny wykres porównuje 3 ETF-y replikujące adekwatne indeksy MSCI (analizę wyników polskich akcji vs akcje Emerging Markets i akcje z rynku amerykańskiego przedstawiliśmy w osobnym raporcie). Polski iShares MSCI Poland ETF spadł w tym roku o 48,4%, a od szczytu hossy z października 2021r. jest to już spadek rzędu 53,6%.

W.2 Porównanie ETF-ów iShares dla MSCI Polska, MSCI Emerging Markets i MSCI USA w 2022 roku

Źródło: opracowanie własne, iShares.com, dane na 29.09.2022r.

Co dalej po inflacji 17,2%
scenariusz węgierski czy też czeski?

Inflacja w Polsce w wysokości 17,2% nieprzyjemnie zaskoczyła analityków, którzy oczekiwali odczytu rzędu 16,5%. Jest to bez wątpienia najważniejsza dana dla polskiej gospodarki (i pozostanie w najbliższych miesiącach). Po słabym tygodniu dla wielu polskich aktywów, rynki już nie zareagowały specjalnie na ten odczyt. Konsensus oczekuje szczytu inflacji w Polsce na początku przyszłego roku w granicach 19-20%. Rada Polityki Pieniężnej pewnie chciałaby zakończyć już cykl podwyżek na wzór czeskiego banku centralnego. Ale przy rozpędzającej się inflacji bazowej i podążaniu inflacji w stronę 20% może to okazać się nierealne. Przy ewentualnym braku odpowiedniej reakcji RPP ryzykujemy osłabieniem się złotówki, może nawet na wzór węgierski. Pewnie szczegóły inflacji za wrzesień br. (które poznamy 14.10.2022r.) nie zmienią specjalnie sytuacji. Kluczowa może być inflacja za kolejny miesiąc, bo wtedy rynki zostaną skonfrontowane z następny odczytem inflacji bazowej, czy też nośników energii. W scenariuszu węgierskim, jeżeli złoty miałby „dogonić” słabego forinta mówimy o kursie rzędu 5,40 zł/euro (+12% wzrostu kursu od dzisiejszego poziomu). W przypadku scenariusza czeskiego nasza waluta mogłaby się wzmocnić o około 10% do kursu 4,36 zł/euro. Oczywiście możliwy jest też scenariusz dalszej kontynuacji obecnego kursu złotego (mniej więcej pomiędzy HUF i CZK).

W.3 Scenariusz węgierski i czeski dla polskiego złotego.

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Podobnie jak na rynku walutowych, to samo praktycznie może wydarzyć się na rentownościach obligacji skarbowych. W scenariuszu węgierskim mówimy o rentownościach 10-letnich obligacji skarbowych na poziomie prawie 10%. W scenariuszu czeskim „jedynie” 5%.

W.4 Scenariusz węgierski i czeski dla polskich 10-letnich obligacji skarbowych.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Spójrzmy jeszcze jak scenariusz czeski i węgierski mógłby się rozegrać na stopach procentowych banku centralnego. W scenariuszu czeski mówimy jeszcze o jednej podwyżce stóp przez RPP o 0,25 punktu procentowego do 7,0% (w dniu 05.10.2022r.). RPP chciałaby pewnie zakończyć na tym ruchu cały cykl podwyżek. Czyli dokładnie tak jak w Czechach, gdzie bank centralny komunikuje rynkom o zakończonym cyklu podwyżek (a rynki są z tym ok, bo taki scenariusz jest też konsensusem rynkowym, a nawet bezpośrednio po posiedzeniu czeskiego banku centralnego w dniu 29.09 czeska korona wzmocniła się potwierdzając tym samym, że taki scenariusz jest też „grany” również przez rynki). Natomiast w scenariuszu węgierskim mówimy o stopach procentowych powyżej 10%. Moim zdaniem kluczowe będą odczyty inflacji za kolejne kilka miesięcy. Od strony polityki monetarnej czy fiskalnej już pewnie niewiele można zrobić (oczywiście w horyzoncie tych kilku miesięcy). Procesy inflacyjne podtrzymujące inflacje na wysokim poziomie są już najprawdopodobniej w jakimś stopniu zakorzenione w gospodarce. Widzimy już silne efekty „pierwszej i drugiej rundy”, a także możliwe są już także zmiany strukturalne w relacjach gospodarczych w związku z wysoką inflacją. Po prostu jesteśmy już w reżimie wysokiej inflacji. Co to oznacza i jakie mogą być tego koszty opisujemy dokładniej w osobnym raporcie.

W.5 Scenariusz węgierski i czeski dla stopy procentowej NBP.

Źródło: opracowanie własne, NBP, CNB, MNB

Nerwowość na rynkach globalnych

Główny indeks akcji amerykańskich S&P500 spadł w mijającym tygodniu o 2,9%. S&P jest obecnie na nowych dołkach obecnej bessy z spadkiem od szczytów hossy w wysokości 25,3% (piątkowe zamknięcie to także koniec miesiąca i kwartału). Do mediany spadków rynków niedźwiedzia (po 1948 roku) pozostało 11,0%.

W.6 Indeks S&P500.  

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Uaktualnijmy jeszcze nasz wykres spadków dla indeksu S&P500 podczas rynków niedźwiedzia. Do mediany wielkości spadków podczas rynków niedźwiedzia pozostało 11,0%, a jeżeli chodzi o czas trwania rynków niedźwiedzia to do tej mediany pozostało 5 miesięcy i 25 dni (obie mediany to 3190 pkt na indeksie i 25 marca 2023r.).  

W.7 Indeks S&P500, spadki podczas rynków niedźwiedzia po 1948 roku.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Podsumowanie

W mijającym tygodniu najważniejszą daną dla polskich inwestorów była wrześniowa inflacja na poziome aż 17,2%. Odczyty inflacji za kolejne miesiące mogą okazać się kluczowe dla polskich aktywów.

Dodatkowo kończymy miesiąc i kolejny kwartał na nowych dołkach bessy w przypadku S&P500. Z powodu wysokiej inflacji amerykański bank centralny FED „ma związane ręce”. W przeciwnym wypadku pewnie już dawno zmieniłby obecną politykę monetarna na dużo bardziej gołębią (tzw. „pivot”). Na koniec zacytujmy wczorajsze słowa Mohameda El-Erian’a wypowiedziane podczas wywiadu w Bloomberg TV: „all of you who are looking for a pivot be careful what you wish for because this pivot only happens if you have an economic accident or a financial accident”[1].

[1] wszyscy, którzy oczekujecie „pivotu”, uważajcie na to, czego sobie życzycie, ponieważ ten „pivot” może wydarzyć się tylko w sytuacji jakiegoś incydentu/wypadku gospodarczego lub finansowego
Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Pobierz aplikację WealthSeed

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.