Weekly Market Report
- 18.11.2022 -

Mijający tydzień należał do bardziej spokojnych. S&P500 zakończył tydzień na lekkim minusie (-0,69%), podczas gdy WIG wzrósł 0,86%. Zbyt dobre nastroje na rynkach (co przeszkadza w walce z inflacją) starał się studzić jeden z członków FED-u James Bullard (ale generalnie bez sukcesów) – pokazując restrykcyjną strefę stopy procentowej FED-u w przedziale 5-7%.

FED podniósł już stopę procentową o 5,9 puntu procentowego (przed nami jeszcze około 1 punkt wzrostu), ale nie specjalnie widać to w gospodarce. Jednocześnie amerykański konsument jest ciągle w całkiem dobrej kondycji patrząc po wielkości jego wydatków (które mają wzrosnąć realnie w Q4  2022r. aż o 4,8%).

Spis treści

7% stopa FED-u w USA?

Mijający tydzień należał do bardziej spokojnych na rynkach akcji. Indeks S&P500 spadł w ciągu tygodnia o 0,69% i jest obecnie 10,9% powyżej dołka bessy z 12.10.2022r oraz jedynie 17,3% poniżej szczytu ostatniej hossy z 3.01.2022r.

W.1 Indeks S&P500 do dnia 18.11.2022r.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Niemniej mocne zachowanie się rynku akcji może wywoływać pewną frustrację, przynajmniej u niektórych członków FED-u. J. Bullard, obecnie głosujący członek FOMOC stwierdził w czwartek, że stopa FED-u powinna finalnie wzrosnąć do „wystarczająco restrykcyjnych” poziomów rzędu 5% do nawet ponad 7%, które zobrazował w swojej prezentacji „Getting into the Zone”. Strefa restrykcyjna została wyliczona w oparciu o różne warianty zasady Taylora, czyli równania zaproponowanego przez znanego ekonomistę John’a Taylora z Stanford University. Zasada Taylora jest powszechnie akceptowana w środowisku ekonomistów i pokazuje gdzie powinna znajdować się stopa referencyjna FED-u w oparciu o aktualny stan gospodarki.    

W.2 Slajd z prezentacji J. Bullarda pokazujący restrykcyjną strefę polityki pieniężnej.

 

Źródło: Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard 

Mocno jastrzębia komunikacja J. Bullarda wpisuje się w ostatnie próby schłodzenia rynku akcji także przez przewodniczącego FED-u J. Powella. Rynek z pewnością nie będzie obecnie dyskontował możliwości podniesienia stopy do 7%, ale rok temu, gdy J. Bullard był chyba jednym z najbardziej jastrzębich członków FED-u wskazując na potrzebę mocnych podwyżek stóp procentowych, rynek też nie słuchał, a to właśnie Bullard miał wtedy najwięcej racji.     

W.3 Indeks S&P500 do dnia 18.11.2022r z naniesioną jastrzębią komunikacją FED-u.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Dlaczego członkowie FED-u mogą być sfrustrowani? A stopy sporo powyżej 5% nie są tylko teoretyczną możliwością? Jest kilka powodów, które mogą utrudnić walkę z inflacją:

  • podwyżki stóp działają z dużym opóźnieniem na gospodarkę, a w obecnym cyklu opóźnienie wpływu podwyżek stóp na rynek pracy może być jeszcze dłuższe niż historycznie miało to miejsce (firmy miały duże problemy z zatrudnianiem po pandemii i decyzje o zwalnianiu pracowników podejmą najpóźniej jak tylko się da – stąd możliwe większe opóźnienie),

  • akcje są w dół „jedynie” 17%” od szczytu poprzedniej hossy,

  • stopa bezrobocia wzrosła tylko o 0,2 punktu procentowego od dołka cyklu (do 3,7%),

  • zasiłki dla bezrobotnych nie chcą rosnąć (np. initial claims),

  • wydatki amerykańskiego konsumenta wzrosną realnie w Q4 2022 o 4,8% (według prognozy modelu Atlanta FED).

Akcje polskie w mijającym tygodniu

Mijający tydzień WIG zakończył na lekkim plusie (+0,86%), ale w trakcie tygodnia odbiliśmy się od 200-sesyjnej średniej. Po tak mocnym odbiciu od dołka z 13.10 (+23,6%) nie można oczekiwać zbyt dużo, przynajmniej w krótkim terminie. Poniższy wykres przedstawia szczegóły.

W.4 Indeks WIG do dnia 18.11.2022r.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Polskie akcje już od ponad miesiąca zachowują się mocniej od innych indeksów. Porównując indeks MSCI Polska z indeksem MSCI Emerging Markets widzimy, że nasze akcje sporo ostatnio nadrobiły (od 12.10.2022r. polski MSCI wzrósł w USD o 34,4%, podczas gdy MSCI EM jedynie 9,0%). 

W.5 MSCI Poland (iShares MSCI Poland ETF) i MSCI EM (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) do 18.11.2022r.

Źródło: opracowanie własne, iShares.com

Porównując Polskę z rynkami Emerging Markets w dłuższym terminie (od roku 2016) możemy zauważyć, że ewidentnie rośniemy mocniej od EM w chwilach „silnego” risk-on (gdy inwestorzy zwiększają zakupy ryzykownych aktywów), jak np. (i) 2016/2017 wygrane wybory przez Trumpa, (ii) 2021 – szerokie otwarcie się gospodarek po covidzie, (iii) i obecnie mocny risk-on (inflacja za nami, końcówka roku przed nami). To także oznacza, że w sytuacji awersji do ryzyka (tzw. risk-off) nasze akcje mają prawo spadać dużo szybciej i mocniej niż w ramach całego segmentu Emerging Markets.

W.6 MSCI Poland (iShares MSCI Poland ETF) i MSCI EM (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) od 2016r.

Źródło: opracowanie własne, iShares.com

Porównajmy jeszcze zachowanie się rynków Emerging Markets na tle amerykańskiego indeksu S&P500. W bieżącym roku różnica na korzyść akcji amerykańskich to około 6 punktów procentowych, a ostatnie odbicie na akcjach nie koniecznie okazało się silniejsze (jak można by oczekiwać) dla rynków Emerging Markets (kolejny wykres, od 12.10.2022r. iShares S&P500 ETF wzrósł w USD o 11.0%, podczas gdy iShares Core MSCI EM ETF jedynie 9,0%).

W.7 S&P500 (iShares Core S&P5000 UCITS ETF) i MSCI EM (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) do 18.11.2022r.

Źródło: opracowanie własne, iShares.com

Od 2016 roku rynki Emerging Markets przegrywają już znacząco z indeksem akcji amerykańskich (kolejny wykres).

W.8 S&P500 (iShares Core S&P5000 UCITS ETF) i MSCI EM (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) od 2016r.

Źródło: opracowanie własne, iShares.com

Big Picture: pauza w podwyżkach stóp w USA i Polsce

Rynki codziennie wyceniają nowe informacje dotyczące przyszłej inflacji, w tym wypowiedzi członków FED-u studzące entuzjazm inwestorów odnośnie pivotu  FED-u (albo przynajmniej pauzy w podwyżkach stóp). Codziennie możemy poznać nowe, albo zmienione prawdopodobieństwa podwyżki na następnym posiedzeniu FED-u o 50 bps, albo 75 bps. Niemniej z punktu widzenia głównego cyklu bessa/hossa nie ma to większego znaczenia, czy FED podniesie stopy do 4.75, czy też 5.25%.

“Don’t miss the forest for the trees”.

Znaczenie będzie miało, jak długo stopy zostaną na tak wysokim poziomie, czyli kiedy FED będzie mógł zacząć je obniżać. Obecnie mamy już olbrzymie zacieśnianie finansowe, a jeżeli FED podniesie stopy jeszcze o 100 punktów bazowych (bps), to łącznie będzie to 690 bps (wliczając efekt QE, kiedy tzw. shadow rate w maju 2021 roku doszła do -2%). Większe podwyżki stóp były tylko w latach 70-tych, kiedy gospodarka generalnie nie była zadłużona. Gdy bank centralny obniży stopy do zera, to w praktyce nie może ich obniżać dalej (chociaż niektóre banki próbowały). Jednak gdy gospodarka potrzebuje jeszcze niższych stóp procentowych niż 0%,  wtedy bank centralny może uruchomić QE (luzowanie ilościowe), którego wielkość możemy przeliczyć na ujemną stopę banku centralnego (tzw. shadow rate). Shadow rate w maju 2021 roku wyniosła w USA -1,99% (według modelu Wu-Xia), co pokazujemy na poniższym wykresie.

W.9 Stopa referencyjna FED-u i Shadow Rate od 1966 roku.

Źródło: opracowanie własne, FRED, Atlanta FED

Jeżeli po podwyżkach stóp w USA łącznie w wysokości 690 bps, stopa procentowa zostanie na takim poziomie kilka kwartałów, to będzie to miało spory wpływ zarówno na gospodarkę, jak i zyski spółek (inaczej to cena walki z inflacją). Akcje nie wyceniają takiego scenariusza, obecnie bardziej koncentrując się na ewentualnym szybkim pivocie FED-u. Ale prawdziwy pivot nastąpi dopiero w okolicy pierwszej obniżki stóp przez FED. W międzyczasie akcje mogą być pod presją zwalniającej gospodarki i spadających zysków spółek.

Podobnie w Polsce najistotniejsze będzie to, czy RPP będzie musiała wrócić do kolejnych podwyżek stóp procentowych, ale to może wydarzyć się raczej w przypadku presji ze strony rynków na słabszą złotówkę. Obecnie mamy globalny risk-on (inwestorzy są skłonni kupować ryzykowne aktywa), co chwilowo nie pozwoli na granie rynków na słabszego złotego. Ale gdy inflacja będzie zaskakiwać negatywne, a na rynkach będzie panował risk-off (inwestorzy sprzedają ryzykowne aktywa) wtedy możemy zobaczyć presję na osłabianie się złotówki. Przypomnę tylko, że bank centralny Węgier walcząc z osłabianiem się forinta podniósł jedną ze stóp procentowych na 25%.

Amerykański konsument jest zbyt mocny, a to źle

Prognoza wzrostu amerykańskiego PKB w czwartym kwartale 2022 roku według modelu GDPNow Atlanta FED wynosi obecnie aż 4,18%. Normalnie można by się cieszyć, ale w sytuacji walki z inflacją jako głównym priorytetem, tak mocny wzrost gospodarczy „nie spodoba się” FED-owi.

W.10 Prognoza wzrostu PKB według modelu GDPNow Atlanta FED..

Źródło: opracowanie własne, Atlanta FED

Dodatkowo jak spojrzymy na największy komponent PKB, czyli realne wydatki konsumenta (PCE – personal consumption expenditures), to prognoza wzrostu w Q4 2022 wynosi obecnie 4,84% – co też nie spodoba się FED-wi.

W.11 Prognoza wzrostu PCE według modelu GDPNow Atlanta FED.

Źródło: opracowanie własne, Atlanta FED

PCE składa się z wydatków na dobra trwałe (PCE Goods) i usługi (PCE Services). Oczywiście elementem cyklicznym są dobra trwałe (wydatki na usługi w mniejszym stopniu zmieniają się w zależności od koniunktury gospodarczej). „Durable Goods”, razem z „Private Residential Fixed Investment” to najbardziej cykliczne elementy PKB i to one w głównej mierze odpowiadają za spadki PKB podczas recesji (o czym pisaliśmy w jednym z poprzednich raportów). Dodatkowo pamiętajmy, że w ramach inflacji bazowej to właśnie inflacja bazowa towarów (Core Commodities Inflation) odpowiada za niższą od oczekiwań inflację (i ostatnią mocną reakcję na niższą inflację). Dlatego „to nie dobrze”, gdyby wydatki PCE Goods miały mocniej rosnąć, a taką właśnie mamy najnowszą prognozę na Q4 2022. PCE Goods powinny spadać jak w poprzednich dwóch kwartałach (zaznaczone kołem na kolejnym wykresie), a nie rosnąć w tempie 6,34%!

W.12 Prognoza wzrostu PCE Goods według modelu GDPNow Atlanta FED.

Źródło: opracowanie własne, Atlanta FED

W minionym tygodniu poznaliśmy dane dotyczące amerykańskiej sprzedaży detalicznej za X 2022r. (to istotna część PCE), która wzrosła nominalnie o 1,3% (najmocniej od lutego br., rynek oczekiwał wzrostu 1,0%). Mocno wzrosły wydatki na paliwa (+4,1%), a także samochody i żywność. Częściowo mocniejsze dane można wytłumaczyć jednorazowym dodatkiem antyinflacyjnym wypłaconym w stanie Kalifornia (tzw.  Middle Class Tax Refund). Niemniej mocniejszy konsument na dłużej, to byłaby ostania rzecz, jaką chciałby dzisiaj zobaczyć FED.

W.13 Prognoza wzrostu PCE Services według modelu GDPNow Atlanta FED.

Źródło: opracowanie własne, Atlanta FED

Podsumowanie

Mijający tydzień należał do bardziej spokojnych. Inwestorzy mogą być zadowoleni po ostatnich mocnych wzrostach cen akcji. Ale z takiej sytuacji nie koniecznie musi być zadowolony FED, ponieważ zbyt dobre nastroje na rynkach przeszkadzają w walce z inflacją.

Jednocześnie amerykański konsument jest ciągle w całkiem dobrej kondycji patrząc po wielkości jego wydatków (które mają wzrosnąć realnie w Q4  2022r. aż o 4,8%). Do tego możemy dołożyć całkiem odporny na podwyżki stóp rynek pracy. Takie dane mogą wywoływać frustrację u członków FED-u, chyba że kolejne dane pokażą szybko spadającą inflację.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Pobierz aplikację WealthSeed

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.