Weekly Market Report
- 16.09.2022 -

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kolejnym raportem tygodniowym.

Spis treści

Inflacja dyryguje rynkami

Dane o sierpniowej inflacji zarówno w USA jak i w Polsce okazały się być sporo wyższe od rynkowych oczekiwań (w Polsce dane wstępne poznaliśmy już 31.08 w tzw. szybkim szacunku inflacji). Bezpośrednio po publikacji danych o inflacji w USA reakcja rynków była jednoznacznie negatywna. Indeks S&P500 zamknął dzień spadkiem -4,32%. Jednodniowe spadki powyżej 4% na tym indeksie zdarzają się bardzo rzadko. Takich dni od 1987 roku było łącznie 50 (to jedynie 0,56% wszystkich sesji giełdowych, ale prawie połowa wydarzyła się w latach 2008-2009). Tylko 6 razy takie spadki odbyły się poza szeroko rozumianym rynkiem niedźwiedzia. W bieżącym roku mieliśmy już dwa takie dni, pierwszy 18 maja br., a drugi w tym tygodniu po danych o inflacji.

W.1 Indeks S&P500 – dzienne spadki powyżej 4% (od 1987 roku).

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Indeks S&P500 zakończył tydzień na sporym minusie (-4,77%) ponownie przebijając w dół 50- i 100-dniową średnią kroczącą. Po piątkowym zamknięciu do dołka z czerwca br. brakuje jeszcze 5,3%.

W.2 Indeks S&P500.

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Natomiast polski WIG spadł w tym tygodniu -2,68%. Do dołka z 6 września br. zostało -1,98%. WIG jest poniżej 50, 100 i 200-dniowej średniej kroczącej. Poza pierwszymi kilkoma dniami w styczniu br. WIG cały ten rok pozostaje poniżej 100-dniowej średniej kroczącej.

W.3 Indeks WIG.

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Mocniejsza inflacja nadaje ton nie tylko na rynkach akcji. Rentowności obligacji też musiały zdyskontować wyższą inflację i docelowo wyższe stopy procentowe banków centralnych. Krzywa kontraktów na stopę procentową FED-u przesunęła się do góry po odczycie inflacji za sierpień br. Według rynku FED będzie teraz podnosił stopy aż do 4,40% w kwietniu 2023 roku. Stopa referencyjna FED-u będzie też wyżej przez dłuższy okres czasu o około 0,37 punktu procentowego (1,5 więcej podwyżek stóp, licząc że jedna podwyżka to 0,25 punktu procentowego) – a to właśnie jest potrzebne do walki z wyższą inflacją.

W.4 . Krzywa kontraktów futures na stopę procentową FED-u przed i po publikacji danych o inflacji za sierpień br.

Źródło: opracowanie własne, CME Group

Seria słabszych danych makro w USA

W tym tygodniu poznaliśmy też kilka słabszych odczytów danych makro w USA. Warto zwrócić uwagę na słabszą sprzedaż detaliczną, szczególnie jej część tzw. „control group”, która bezpośrednio trafia do wyliczania PKB. Dodatkowo sprzedaż detaliczna za lipiec została zrewidowana w dół. Lekko rozczarowała także produkcja przemysłowa za sierpień br. W sumie wpływ tych danych na prognozę wzrostu PKB w 3-cim kwartale br. był istotny. Model Atlanta FED GDPNow, który prognozuje na bieżąco wzrost PKB w Q3 – po tych danych obniżył prognozę wzrostu z +1,5% na +0,5%. Ten model prognozuje wzrost PKB stosując podobną metodologię jakiej używa U.S. Bureau of Economic Analysis do wyliczania oficjalnego PKB dla gospodarki amerykańskiej. W przypadku modelu Atlanta FED, każda nowa dana (jak w tym tygodniu np. sprzedaż detaliczna, czy produkcja przemysłowa za sierpień br.) powoduje kolejne przeliczenie prognozy za bieżący kwartał. Generalnie model jest całkiem dokładny i finalny błąd prognozy jest jednym z najmniejszych pośród różnych dostępnych modeli prognostycznych. Dodatkowo zmieniającą się prognozę na dany kwartał można też przedstawić na osi czasu.

W.5 Atlanta FED i prognoza wzrostu PKB w danym kwartale.

Źródło: opracowanie własne, Atlanta FED

Główne wnioski są następujące: po pierwsze zbliżamy się „niebezpiecznie” w stronę zera, jeżeli chodzi o prognozę wzrostu w Q3. Po drugie faktyczny wzrost PKB w Q1 i Q2 2022 był już ujemny (Q1: -1,6%, natomiast w Q2: -0,6%). Po trzecie, obecne trendy (rosnąca inflacja, zwalniający wzrost gospodarczy) coraz bardziej wpisują się w scenariusz stagflacyjny dla gospodarki amerykańskiej.

Podsumowanie (w tym co dalej z rynkami akcji)

Mijający tydzień nie kończymy w najlepszych nastrojach. Ceny aktywów musiały dostosować się do wyższych odczytów inflacji. Obecnie zarówno dla rynków jak i banków centralnych inflacja pozostaje wyzwaniem nr 1.

W przyszłym tygodniu poznamy decyzję FED-u odnośnie kolejnej podwyżki stopy procentowej. Istotna będzie konferencja prasowa szefa FED-u (cześć inwestorów będzie doszukiwała się w wypowiedziach J. Powella oznak potencjalnego „pivotu”), a także kolejne projekcje ekonomiczne. Tutaj najistotniejsza będzie projekcja mediany stopy procentowej, z której wyczytamy na ile FED będzie chciał „powalczyć” z rynkiem odnośnie jego oczekiwań co do cięcia stóp procentowych już w 2023 roku (FED może spróbować przesunąć te oczekiwania na późniejszy okres).

Co dalej z rynkami? Moim zdaniem rynek akcji będzie w najbliższych miesiącach koncertował się na dwóch potencjalnych scenariuszach, z których każdy będzie „pchał” rynek w odwrotnym kierunku: (i) spowalniająca gospodarka w końcu przełoży się na większe negatywne rewizje zysków spółek, co ewentualnie doprowadzi do dalszych spadków akcji, oraz (ii) szukanie i skupianie się przez inwestorów na oznakach zmiany polityki pieniężnej FED-u (tzw. „pivot”), który mógłby doprowadzić do mocniejszych wzrostów, a nawet nowej hossy na rynkach akcji. W tle obu scenariuszy mamy walkę FED-u (strona monetarna) i polityków (strona fiskalna) z inflacją i nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym.

Który scenariusz ma większe szansę? Pierwszy opiera się bardziej o fundamenty i sygnały wyprzedzające płynące z realnej gospodarki. Ale rynek akcji to nie gospodarka! Dlatego drugi scenariusz opiera się głównie o przyszły „pivot” FED-u, a tutaj przynajmniej historia nie jest po stronie inwestorów. Jeżeli spojrzymy na kolejny wykres pokazujący kiedy występowały dołki na S&P500 vs stopa referencyjna FED-u, to prawdziwy „pivot” bez istotnych obniżek stóp procentowych jest z perspektywy historycznej mało prawdopodobny. W latach 70-tych, kiedy spadki na akcjach były generalnie wywołane przez wysoką inflację, dołki na indeksie S&P500 występowały dopiero po sporych obniżkach stóp przez FED i wiele miesięcy po „górce” na stopie referencyjnej.

W.6 Stopa referencyjna FED-u, z naniesionymi na nią okresami bessy na indeksie S&P500 (w skrócie „SPX”) w latach 1955-1985.

Źródło: opracowanie własne, FRED

Od roku 1985 mamy trzy przypadki rynku niedźwiedzia z dołkiem na S&P500 w 2002 roku dopiero po obniżeniu stóp przez FED do poziomu 1,75%, w 2009 roku dopiero po obniżeniu stóp przez FED do 0% i podobnie podczas spadków w 2020 roku – dołek na S&P500 też nastąpił dopiero po obniżeniu stóp do zera.

W.7 Stopa referencyjna FED-u, z naniesionymi na nią okresami bessy na indeksie S&P500 (SPX) w latach 1985-2022.

Źródło: opracowanie własne, FRED

Zatem czy tym razem może być inaczej? Czy inwestorzy „wytrzymają” do następnego „pivotu” nie wyprzedając w międzyczasie akcji? W scenariuszu pierwszym będą mieć powody do takiej wyprzedaży, z drugiej strony inwestorzy wiedzą, że jeżeli chodzi o „pivot” FED-u, to główne pytanie nie jest „czy” ale „kiedy”. Na koniec zostawię Państwa chyba z jednym z najbardziej popularnych wykresów opisujących stany emocjonalne inwestorów w pełnym cyklu hossa-bessa. Obecne pokolenie inwestorów (dotyczy inwestorów z krótszym stażem inwestycyjnym) nie miało jeszcze okazji przejść przez pełen cykl emocji inwestycyjnych…

W.8 Stany emocjonalne inwestorów w pełnym cyklu hossa – bessa.

Źródło: opracowanie własne

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.