Weekly Market Report
- 14.10.2022 -

Pomimo mocnych wzrostów na rynkach akcyjnych w ciągu tygodnia (podobnie zresztą było w poprzednim tygodniu) akcje finalnie wróciły w okolice dołków bieżącego cyklu. Coraz mocniejszy dolar daje o sobie znać w formie narastających napięć na rynkach finansowych (interwencje walutowe w Japonii, obrona słabnącego forinta przez bank centralny Węgier, albo dolarowe pożyczki płynnościowe zaciągane przez bank centralny Szwajcarii w amerykańskim banku centralnym FED). A do tego wszystkiego odczyty inflacji powyżej oczekiwań. Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym raportem tygodniowym.

Weekly Market Report

Spis treści

Nowy dołek na S&P500

W mijającym tygodniu główny indeks akcyjny S&P500 wyznaczył nowy dołek w tym roku. Według cen zamknięcia ze środy, spadek od górki hossy wyniósł -25,4%. Jednocześnie w czwartek po publikacji danych o inflacji konsumenckiej w USA S&P500 zanurkował około 2% do poziomów poniżej 3500 pkt (zamknięcie notowań na tym poziomie oznaczałoby spadek od górki hossy w wysokości 27,0%). Na szczęcie mieliśmy ponad 5% wzrost od dołków czwartkowych do zamknięcia w tym dniu. Takie „rzeczy” mogą się zdarzać podczas rynku niedźwiedzia. Przypomnę tylko, że korekty wzrostowe w rynku niedźwiedzia mogą mieć zasięg nawet powyżej 20% odbicia w górę. A zmiany w ciągu jednego dnia… nawet ponad 16%! W środę 3 stycznia 2001 roku indeks akcyjny Nasdaq Composite od dołków w trakcie tego dnia do zamknięcia wzrósł o 16,2%! Dzień wcześniej wyznaczył dołek w rynku niedźwiedzia. Co było powodem tak mocnego odbicia? Potraktujmy to jako ciekawą zagadkę – odpowiedź znajdziemy w „Podsumowaniu”.

W.1 Indeks S&P500 w 2022 roku.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Mocne odbicie S&P500 starczyło jedynie na jeden dzień. W piątek rynek zamknął się tylko 0,2% powyżej dołka cyklu wyznaczonego dwa dni wcześniej. Spójrzmy na wykres pokazujący tegoroczny spadek S&P500 na tle poprzednich rynków niedźwiedzia. Powoli zbliżamy się zarówno do mediany wielkości spadków od szczytu hossy, jak i mediany długości bessy (liczonej w dniach kalendarzowych).

W.2 Wielkość spadku S&P500 w 2022 roku na tle historycznych rynków niedźwiedzie (od roku 1948).

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Ciekawie wygląda też sytuacja dla technologicznego indeksu Nasdaq Composite na identycznym wykresie. W przypadku tego indeksu jesteśmy już poniżej mediany spadków i znacznie bliżej mediany długości bessy (przypada na dzień 1 grudnia br.). Zamkniecie w piątek wyznaczyło nowy dołek na tym indeksie w bieżącym cyklu.

W.3 Wielkość spadku Nasdaq Composite w 2022 roku na tle historycznych rynków niedźwiedzie (od roku 1948).

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Rynki akcji są cykliczne i po spadkach następują wzrosty. Nikt nie ma szklanej kuli i każdy cykl może być inny, ale porównania historyczne mogą także stanowić jedną z wielu wskazówek pozwalających na zwiększenie ilości akcji w naszych portfelach podczas rynku niedźwiedzia. Przynajmniej z perspektywy historycznej im większe spadki i im dłużej trwają, tym bliżej dołka jesteśmy. Przykładowy sposób wykorzystania analogii historycznej przedstawia kolejny wykres.

W.4 Przykładowy sposób wykorzystania historycznych rynków niedźwiedzia (podziału na mediany).

Źródło: opracowanie własne

Inflacja w USA wystraszyła rynki, ale nie rynki akcji

Kolejny odczyt inflacji w USA (za wrzesień br.) i kolejny raz powyżej oczekiwań rynkowych. Reakcja rynków była jednoznaczna, przynajmniej na początku. Potem rynek akcyjny postanowił mocno wzrosnąć i S&P500 zamknął dzień z ponad 5% wzrostem od dołków bezpośrednio po publikacji danych o inflacji. Jednak dzień później już nie wiele po tych wzrostach zostało. W skutek wyższej inflacji rynek podniósł też swoją oczekiwaną docelową stopę procentową FED-u o około 0,3 punktu procentowego do poziomu 4,9% (w kwietniu 2023 roku). To niewiele mniej niż obecnie w Polsce!

Co niemile zaskoczyło rynki w amerykańskiej inflacji? Szczególnie te komponenty, które są najbardziej uporczywe („lepkie”) i bardzo trudno spowodować ich spadki, jak już zaczną rosnąć. Mówimy o inflacji bazowej, a w ramach niej o usługach. Skład koszyka omówiliśmy w innym raporcie, ale w ramach usług największą pozycją jest „Shelter” (pozycje związane z wynajmem mieszkania), którego udział w całym koszyku to około 32%. We wrześniu br. „Shelter” wzrósł aż o 0,75% (rekord w tym cyklu).

W.5 Miesięczna zmiana inflacji „Shelter” w USA i 6-miesięczna średnia krocząca (seria skorygowana sezonowo).

Źródło: opracowanie własne, FRED

W inflacji amerykańskiej są też pierwsze pozytywne informacje. Dobra trwałe w ramach inflacji bazowej (21% całego koszyka) nie zmieniły się we wrześniu (pierwszy raz od 5 miesięcy mamy brak wzrostu tego komponentu). Dodatkowo we wrześniu br. według danych Redfin mieliśmy pierwszy od dłuższego czasu miesięczny spadek przeciętnej ceny wynajmu mieszkań w USA (-2,5% do poziomu 2 tys. USD), a dodatkowo dynamika roczna spada już od wielu miesięcy (na szczęście „szaleństwo” na rynku wynajmu w związku z przeprowadzkami i pracą zdalną spowodowaną pandemią mamy już za nami). To bardzo dobrze wróży przyszłej inflacji „Shelter” (praktycznie cały ten komponent jest związany z kosztem wynajmu mieszkań). Ale zła informacja jest taka, że z reguły zajmuje to wiele miesięcy, aby efekt spadku rynkowych cen najmu zobaczyć w danych o inflacji. Ale to tylko kwestia czasu.

Inflacja w krajach naszego regionu

W mijającym tygodniu poznaliśmy odczyty inflacji za wrzesień br. dla Czech i Węgier, a w Polsce finalny odczyt, który potwierdził szybki szacunek z 30.09. We wszystkich krajach inflacja okazała się wyższa od oczekiwań. Sprawdźmy więc jak na odczyty inflacji zareagowały kursy walut, a potem jak na kursy walut zareagowały niektóre banki centralne.

W.6 Zmiana kursów walutowych Czech, Węgier i Polski w mijającym tygodniu.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Po odczycie inflacji, czeska korona tylko nieznacznie się osłabiła w kolejnych dniach. Natomiast na Węgrzech po ogłoszeniu inflacji powyżej 20% forint przez kolejne 3 dni osłabił się o około 1,7% względem euro (łącznie od czerwca 2021 roku osłabił się już o ponad 22%). To okazało się za dużo dla banku centralnego Węgier, który w piątek na nieplanowanym posiedzeniu podniósł jedną ze stóp procentowych (zabezpieczonych pożyczek O/N) aż o 9,5 punktu procentowego z 15,5% na 25,0%! Wykonał ten ruch, aby bronić słabnącego forinta, co przynajmniej na dzisiaj przyniosło zamierzony skutek w postaci wzmocnienia się forinta o około 2,55%. Ale patrząc z dłuższej perspektywy (np. od rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp), to niewielkie wzmocnienie. Przedstawia to kolejny wykres.

W.7 Zmiana kursów walutowych Czech, Węgier i Polski od pierwszej podwyżki stóp procentowych w regionie (czerwiec 2021).

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Czy była to skuteczna interwencja? Zobaczymy w przyszłym i kolejnych tygodniach, ale jeżeli spojrzymy np. na skutki ostatniej interwencji banku centralnego Japonii (podobnie chodziło o zatrzymanie spadku jena) to interwencja wystarczyła jedynie na niecałe 3 tygodnie.

W.8 Główne stopy procentowe w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Problemy z dostępnością dolarów – FED pomaga

W warunkach globalnego spowolnienia, walki banków centralnych z inflacją i podnoszeniem stóp procentowych (w tym relatywnie mocniej przez amerykański bank centralny FED) oraz coraz mocniejszego dolara – efekt jest jeden… pomału zaczyna „brakować” dolarów. A dokładniej taniego finansowania w dolarze, które może być potrzebne do obsłużenia zarówno realnej gospodarki, jak i finansowania pozycji na rynkach finansowych. W takich sytuacjach FED pożycza dolary innym bankom centralnym (są to tzw. „płynnościowe swapy dolarowe”). Jest to oczywiście sygnał narastających napięć w globalnym systemie finansowym. W ostatnich dwóch tygodniach FED pożyczył bankowi centralnemu Szwajcarii (SNB) najpierw 3,1 mld USD, które w kolejnym tygodniu zostało zwiększone do 6,27 mld USD. Ktoś w Szwajcarii potrzebował pomocy banku centralnego w uzyskaniu krótkoterminowego finansowania dolarowego. Co ciekawe jest to najwyższa pojedyncza kwota udzielona SNB w ostatnich latach.

Generalnie nie są to jeszcze wysokie kwoty i w tym momencie dotyczą jednego kraju, ale warto je monitorować, czy nie będą dalej wzrastać i dotyczyć też kolejnych banków centralnych. Historycznie największe pożyczki dolarowe FED udzielał podczas recesji. Poniższy wykres przedstawia łączne pożyczki płynnościowe FED-u dla innych banków centralnych.

W.9 Poziom płynnościowych swapów dolarowy (krótkoterminowych pożyczek dolarowych) udzielonych przez FED innym bankom centralnym.

Źródło: opracowanie własne, FRED, Federal Reserve Bank of New York

Podsumowanie

Najpierw obiecane rozwiązanie zagadki z 3 stycznia 2001 roku. Pewnie niektórzy się domyślili… że powodem tak mocnych wzrostów była nieoczekiwana obniżka stóp procentowych przez amerykański bank centralny FED na niezapowiedzianym posiedzeniu. To bardzo ciekawe z dzisiejszej perspektywy, kiedy rynek „żyje” narracją dotyczącą zmiany polityki FED-u (tzw. „pivot”). Polecam przeczytać podsumowanie tego dnia na Wall Street pod powyższym linkiem. Dokładnie taki sam prezent od FED-u rynek chciałby otrzymać dzisiaj! Niemniej trzeba zauważyć, że w styczniu 2001 roku do dołków bessy było jeszcze bardzo daleko.

Odczyty inflacji w USA i w naszym regionie za wrzesień br. były niestety powyżej oczekiwań. Chociaż w USA spadające rynkowe ceny najmu dobrze wróżą inflacji w kolejnych miesiącach.

Niepokojąco natomiast z naszej perspektywy może wyglądać sytuacja na Węgrzech, gdzie bank centralny przystąpił do zdecydowanej obrony forinta, podnosząc jedną ze swoich stóp procentowych na całkiem wysoki poziom 25%.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Pobierz aplikację WealthSeed

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.