Weekly Market Report
- 09.09.2022 -

Weekly Market Report ma za zadanie podsumować mijający tydzień na rynkach kapitałowych i w realnej gospodarce – przy czym Raport ma skupić się jedynie na kilku najbardziej istotnych wydarzeniach/danych, które potencjalnie mogą mieć największy wpływ na zachowanie się rynków w kolejnych tygodniach i miesiącach.

Spis treści

Amerykańskie akcje kończą tydzień na plusie, polskie też

Po trzech tygodniach spadków główny indeks akcji amerykańskich S&P500 zamyka obecny tydzień z wynikiem +3,65%. Polski indeks akcyjny WIG tylko dzięki mocnemu odbiciu w piątek (WIG +3,27%) też zamyka tydzień na plusie z wynikiem +2,09%. Co ciekawe, po narracji rynku sprzed kliku tygodni, że amerykański bank centralny FED, już pod koniec lipca br. zmienił nastawienie w polityce monetarnej z jastrzębiego (zacieśnianie polityki monetarnej, podwyżki stóp procentowych) na gołębie (czyli łagodne podejście do polityki monetarnej, obniżki stóp) nie pozostało ani śladu. Ta zmiana nastawienia FED-u, potocznie określana jako „pivot” jest bardzo ważna dla inwestorów, bo oznacza koniec spadków i z reguły początek mocnej fali wzrostowej. Dzisiaj, po wielu wypowiedziach przedstawicieli FED-u, spadku cen akcji i obligacji (spadek cen obligacji oznacza wzrost ich rentowności), rynek kompletnie zapomniał już o tamtej narracji. Dlaczego jest to istotne? Z kilku powodów. Po pierwsze mamy dowód jak bardzo rynek, czy też dokładnie rynkowa narracja może się mylić odnośnie intencji FED-u (generalnie ta narracja pozwoliła na wzrosty indeksu S&P500 aż do 16 sierpnia br. – indeks wzrósł łącznie aż o 17,4% od dołków w czerwcu br.). Po drugie pokazuje jak bardzo, szczególnie przez ostatnie 14 lat, inwestorzy zostali przyzwyczajeni do wręcz „automatycznej” reakcji na gołębią przemianę FED-u. Po trzecie wiara inwestorów w „pivot” FED-u jest głęboko zakorzeniona w ich DNA, stąd wniosek, że kiedy przyjdzie czas na prawdziwy „pivot” – reakcja inwestorów będzie podobnie mocna,  jak w każdym z takich przypadków po kryzysie z lat 2008-2009. Kiedy możemy oczekiwać prawdziwego „pivot-u” FED-u? O tym już za chwilę w dalszej części raportu.

W.1 Indeks S&P500.

 

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Polski indeks akcji WIG też zakończył tydzień na plusie, po bardzo mocnym odbiciu w piątek. Jednakże sytuacja i stopy zwrotu w tym roku pozostawiają wiele do życzenia, szczególnie w porównaniu do S&P500 (wykres W2). Po dzisiejszym zamknięciu indeks S&P500 jest „jedynie” -15,20% poniżej górki z ostatniej hossy, podczas gdy WIG aż -30,2% (WIG pozostaje zatem w oficjalnym rynku niedźwiedzia, czyli spadł więcej niż 20% od ostatniego szczytu hossy). 

W.2 Indeks WIG.

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Kolejny tydzień podnoszenia stóp przez banki centralne

Inflacja dzisiaj okazuje się być zjawiskiem globalnym i banki centralne praktycznie „hurtowo” podnoszą stopy procentowe. W mijającym tygodniu stopy podniosły Polska (+0,25% do 6,25%), Kanada (+0,75% do 3,25%), Australia (+0,50% do 2,35%), ECB (+0,75% do 0,75%), Malezja (+0,25% do 2,50%). Polityka pieniężna stała się ekstremalnie zmienna. Podczas pandemii banki centralne „hurtowo” dosłownie w kilka miesięcy obniżyły stopy do zera. W ramach polityki monetarnej banki centralne mogą też skupować, bądź sprzedawać obligacje (i inne aktywa) zwiększając/zmniejszając wielkość swojego bilansu. Przykładowo FED w latach 2020-2022 zwiększał swój bilans w tempie około 1,7 bln USD rocznie, teraz zamierza zmniejszać swój bilans w tempie około 1,1 bln USD rocznie. Tempo obecnych podwyżek stóp też jest bardzo szybkie. Bynajmniej nie mamy do czynienia ze standardowym cyklem. Dawne +0,25% podwyżki to dzisiaj nowe +0,75%. Oczywiście polityka monetarna działa na gospodarkę z dużym opóźnieniem i to nawet 9-12 miesięcy. Dlatego podwyżki nie są jeszcze w pełni odczuwalne w realnej gospodarce i na tym etapie banki centralne mają jeszcze relatywnie łatwiejszą pracę do wykonania. W latach 70-tych „presja na ratowanie” wzrostu gospodarczego nie pozwoliła FED-owi na pozostawienie na dłużej stóp na wyższym poziomie. Szybkie przejście do obniżek stóp procentowych w efekcie powodowało powrót inflacji na jeszcze wyższe poziomy w horyzoncie kolejnych 2-3 lat. Czy tym razem może być podobnie? To się okaże za kilka miesięcy/kwartałów, kiedy wpływ podwyżek w pełni przełoży się np. na wyższe bezrobocie. Wykres W3 pokazuje opóźnianie z jakim podwyżki stóp wpływają na wzrost stopy bezrobocia w USA.

W.3 Stopa referencyjna FED-u i poziom bezrobocia.

Źródło: opracowanie własne, FRED

Historycznie FED reagował też na spadki cen akcji, niemniej w dzisiejszych warunkach jesteśmy daleko od poziomów, które mogłyby spowodować reakcje  FED-u i zmianę polityki pieniężnej. Indeks S&P500 nie jest obecnie nawet w formalnym rynku niedźwiedzia (obecny spadek jest mniejszy niż formalna granica bessy -20%).

Kiedy można by oczekiwać faktycznej zmiany nastawienia FED-u (prawdziwy „pivot”)? Po pierwsze, najpierw FED musiałby być pewny, że inflacja zmierza do celu, czyli poziomu 2% (taką pewność można mieć niestety dopiero za wiele miesięcy/kwartałów). Wcześniejsza zmiana nastawienia FED-u jest możliwa w dwóch przypadkach: (i) mocnego wzrostu stopy bezrobocia, np. powyżej poziomu 5-6%, (ii) bądź mocniejszego spadku cen akcji (w tym przypadku oprócz wielkości spadków znaczenie może mieć też sposób w jaki takie spadki by się odbyły – jeżeli byłyby gwałtowne w przeciwieństwie do spokojnego spadku to FED mógłby zareagować wcześniej). Jaki jest to poziom? Z pewnością sporo niższy niż obecnie, i pewnie niższy niż 25% (w połowie czerwca br. byliśmy już na poziomie -23,55% i nie był to żaden powód dla FED-u, aby myśleć o zmianie polityki monetarnej).

W.4 Porównanie obecnych spadków indeksu S&P500 do rynku niedźwiedzia z lat 2000-2002, oraz 2008-2009.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Podsumowanie

mijający tydzień kończymy w lepszych nastrojach. Inwestorzy w jakimś stopniu przyzwyczaili się do jastrzębiej retoryki banków centralnych i kolejnych sporych podwyżek stóp procentowych. Niemniej przed nami dłuży okres, w którym polityka monetarna musi pozostać mocno restrykcyjna. Historycznie nie był to okres sprzyjający ryzykownym aktywom. Prawdziwa zmiana polityki pieniężnej FED-u może nastąpić dopiero w sytuacji, gdy inflacja zacznie na stałe zmierzać w stronę poziomu 2%. Wcześniejszy „pivot” mógłby być możliwy, ale w sytuacji większego wzrostu bezrobocia, bądź większych spadków cen akcji.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.