Weekly Market Report
- 02.09.2022 -

Weekly Market Report ma za zadanie podsumować mijający tydzień na rynkach kapitałowych i w realnej gospodarce – przy czym Raport ma skupić się jedynie na kilku najbardziej istotnych wydarzeniach/danych, które potencjalnie mogą mieć największy wpływ na zachowanie się rynków w kolejnych tygodniach i miesiącach.

Dzisiaj przeanalizujemy 3 tematy:

  1. „Good news is bad news” czyli dlaczego akcje amerykańskie wykazują ostatnio tendencje do negatywnego traktowania dobrych danych z gospodarki,

  2. podsumujemy najważniejsze wnioski płynące z dzisiejszego raportu o zatrudnieniu w USA,

  3. skomentujemy sytuację w Polsce, szczególnie pod kątem 16,1% inflacji za sierpień br., czyli w skrócie dlaczego nad Wisłą „bad news is bad news”.

Spis treści

Bad news is good news

Główny indeks akcji amerykańskich S&P500 od lokalnego dołka z 16 czerwca br. do kolejnej lokalnej górki z 16 sierpnia wzrósł o 17,4% – to całkiem dużo, ale nie pobiliśmy rekordu wielkości największej korekty wzrostowej z 3 ostatnich największych rynków niedźwiedzia (2008, 2001 i 1974), który wynosi aż +24,2% (odbicie w listopadzie 2008 roku). Im wzrost był bardziej zaawansowany, tym bardziej narracja rynkowa zaczęła mocniej mówić o końcu spadków w obecnym cyklu (dołek za nami) i rozpoczęciu nowego cyklu, szczególnie, że rynek akcji zinterpretował wypowiedź szefa rezerwy federalnej J. Powella na konferencji prasowej w lipcu br. bardzo gołębio z interpretacją, że FED „nie pozwoli” na dalsze spadki akcji (czyli tzw. „pivot”). Pomimo, że inne klasy aktywów nie potwierdziły takiej interpretacji, akcje dalej kontynuowały mocne odbicie. Oczywiście z powodu zbyt wysokiej inflacji FED nie może sobie pozwolić na „pivot” w polityce monetarnej. J. Powell już podczas swojego kolejnego wystąpienia na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole miał okazję skorygować zbyt optymistyczną interpretacje rynku akcji o zmianie w polityce monetarnej. Jego wystąpienie było bardzo jastrzębie i de facto był to zimny prysznic dla ryzykownych aktywów. Powell wyraźnie podkreślił, że walka z inflacją jest głównym priorytetem FED-u, co oznacza dalsze podnoszenie stóp procentowych i pozostawienie ich na dłużej na wyższym poziomie, żeby nie powtórzyć błędów polityki monetarnej z lat 70-tych.

W.1 Indeks S&P500.

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Powell w Jackson Hole (26 sierpnia br.): “Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. (…) The successful Volcker disinflation in the early 1980s followed multiple failed attempts to lower inflation over the previous 15 years. A lengthy period of very restrictive monetary policy was ultimately needed to stem the high inflation and start the process of getting inflation down to the low and stable levels that were the norm until the spring of last year. Our aim is to avoid that outcome by acting with resolve now.[1]

W2. Inflacja CPI i stopa FED-u w USA w latach 70-tych.

Źródło: opracowanie własne, FRED

W3. Różnica pomiędzy roczną stopą inflacji a stopą FED-u w USA w latach 70-tych.

Źródło: opracowanie własne, FRED

Zbyt wczesne obniżanie stóp przez FED w latach 70-tych prowadziło do powrotu inflacji na jeszcze wyższe poziomy. Dopiero pozostawienie stóp na początku lat 80-tych sporo powyżej stopy inflacji i to na wiele lat załatwiło problem inflacji.

Ponieważ walka z inflacją jest głównym priorytetem FED-u (a nie np. spowolnienie gospodarcze i spadki cen akcji), dlatego rynek zaczął ostatnio traktować dobre dane z gospodarki jako złą informację (ponieważ dobre dane oznaczają wyższą inflację), a słabsze dane rynek może interpretować pozytywnie (oznaczają niższą inflację i wcześniejszy prawdziwy „pivot” FED-u). Nie inaczej było też z dzisiejszymi częściowo słabszymi danymi o zatrudnieniu w USA.

Sierpniowy raport o zatrudnieniu w USA

W oczekiwaniu na dzisiejszy raport o zatrudnianiu (ostatni przed wrześniowym posiedzeniem FED-u) inwestorów interesowały generalnie dwie dane: wielkość wzrostu zatrudnienia (duży wzrost to „bad news”, ponieważ oznacza potencjalnie wyższą inflację), oraz druga dana to wielkość wzrostu wynagrodzeń w sierpniu (czyli w jakim stopniu mamy do czynienia z pętlą wzrostu cen i wzrostu płac). Dane okazały się neutralne/lekko słabsze (czyli lekko pozytywne dla rynków). Wzrost zatrudnienia wyniósł +315 tys. osób w sierpniu (rynek oczekiwał 300 tys.), czyli dana neutralna/pozytywna (zatrudnienie nie rośnie zbyt mocno). Jeżeli chodzi o wzrost płac (czyli przeciętnej stawki godzinnej) to mamy miesięczną zmianę +0,3% (oczekiwano +0,4%), czyli dana pozytywna dla rynków. Dodatkowo stopa bezrobocia wzrosła do 3,7% (rynek oczekiwał 3,5%), czyli dana pozytywna, rosnące bezrobocie oznacza mniejszą presję na wzrost płac i cen.  

W4. Roczna zmiana przeciętnej stawki godzinowej dla wszystkich pracowników w USA, oraz dla pracowników produkcji.

Źródło: opracowanie własne, FRED

W5. Miesięczna zmiana przeciętnej stawki godzinowej dla wszystkich pracowników w USA.

Źródło: opracowanie własne, FRED

Generalnie raport o zatrudnieniu za sierpień możemy uznać za pozytywny (stąd też początkowa pozytywna reakcja rynków, później akcje zaczęły spadać po informacjach dotyczących zamknięcia dostaw gazu do Europy przez rurociąg Nord Stream 1), ale to dopiero początek drogi w walce z inflacją. Generalnie raport o zatrudnieniu nie będzie miał większego wpływu na decyzję FED-u odnośnie kolejnej podwyżki stóp na posiedzeniu w dniu 21 września br. Przed samym posiedzeniem FED-u poznamy jeszcze inflację za sierpień br. (publikacja w dniu 13 września br.) Rynki będą z niecierpliwością oczekiwać na te dane, ale o ile tylko inflacja nie odchyli się bardzo mocno od oczekiwań, to też nie powinna mieć większego wpływu na decyzję FED-u odnośnie podwyżki (FED powinien podnieść szybko stopy, aby jak najszybciej przerwać ewentualną spiralę cenowo-płacową i potencjalnie rosnące oczekiwania inflacyjne w społeczeństwie amerykańskim).

16,1% inflacji w Polsce

Niestety w Polsce w mijającym tygodniu poznaliśmy odczyt inflacji za sierpień br. w wysokości aż 16,1% (nowa górka i sporo powyżej oczekiwań), ale także opublikowane zostały wyprzedzające dane w formie wskaźnika PMI dla przemysłu (indeks menadżerów logistyki), którego odczyt był na bardzo niskim poziomie 40,9 pkt (odczyty poniżej 50 pkt wskazują na spowolnienie w przemyśle). Dla porównania podobny indeks dla gospodarki USA (ISM Manufacturing PMI) wyniósł w sierpniu br. 52,8 pkt. Sądząc po spadku indeksu WIG w tym tygodniu (-4,99%) w porównaniu do indeksu S&P500 (-3,29%, przy czym już po zamknięciu w piątek w Warszawie S&P500 spadł jeszcze o ponad 2%) można powiedzieć, że nad Wisłą „bad news is bad news”. Szczególnie połączenie wysokiej inflacji i wysokiego wzrostu wynagrodzeń z mocno słabnącą gospodarką, czyli niskim wzrostem gospodarczym – jest niemiłą kombinacją nazywaną w ekonomii stagflacją. Przejście z niskiego reżimu inflacji do reżimu wysokiej inflacji powoduje zmiany w zachowaniu uczestników gospodarki. Uruchamiają się efekty pierwszej rundy (względne zmiany cen (czyli pojedynczych pozycji/kategorii w koszyku inflacyjnym) mają mocny wpływ na zmianę ogólnego poziomu cen, czyli mamy do czynienia z tzw. efektem „spill-over”). Dodatkowo włącza się efekt drugiej rundy (spirala płacowo-cenowa). Ale to nie wszystko, przy wysokiej inflacji może też dojść do zmian strukturalnych w relacjach podmiotów gospodarczych, takich jak zwiększenie roli związków zawodowych, centralizacja negocjacji płacowych, wprowadzanie stałych zapisów indeksacyjnych np. w umowach o pracę, itd. Im dłużej inflacja jest wysoka, tym bardziej wykazuje cechy samo-wzmacniające się i tym trudniej jest ją potem zbić w dół. Innymi słowy, jeżeli wysoka inflacja zaczyna się utrwalać, polityka monetarna (i fiskalna) musi dłużej pozostać w strefie restrykcyjnej – co dla gospodarki oznacza wyższe koszty walki z inflacją (w porównaniu do sytuacji, gdyby wysoka inflacja się nie utrwaliła).

W.6 Zmiana indeksów S&P500 i WIG od początku 2022 roku. 

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

W7. Inflacja w Polsce, rok do roku i główne kontrybucje zmiany, za sierpień 2022 odczyt wstępny.

Źródło: opracowanie własne, GUS

W8. Roczna zmiana wynagrodzeń w Polsce (dwie serie), oraz lipcowa projekcja zmiany wynagrodzeń NBP.

Źródło: opracowanie własne, GUS, NBP

Podsumowanie

Dla FED-u największym priorytetem jest obecnie walka z inflacją i ewentualne pozostawienie stóp na dłużej na wyższym poziomie (co rynek powoli zaczął dyskontować już od połowy sierpnia). Dzisiejsze dane o zatrudnieniu w USA są pierwszą pozytywną oznaką walki z inflacją (ale to początek drogi). W Polsce mamy do czynienia z początkami stagflacji, co w pewnym stopniu zaczyna mieć wpływ chociażby na zachowanie się indeksu polskich akcji.  

[1] „Przywrócenie stabilności cen będzie prawdopodobnie wymagało utrzymania przez pewien czas restrykcyjnej polityki. Dane historyczne zdecydowanie ostrzegają przed przedwczesnym poluzowaniem polityki. (…) Pomyślna dezinflacja Volckera na początku lat 80-tych była następstwem wielu nieudanych prób obniżenia inflacji w ciągu poprzednich 15 lat. Konieczny był długi okres bardzo restrykcyjnej polityki pieniężnej, aby powstrzymać wysoką inflację i rozpocząć proces obniżania inflacji do niskich i stabilnych poziomów, które były normą do wiosny ubiegłego roku. Naszym celem jest uniknięcie takiego błędu, działając teraz z determinacją.”

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.