Uspokojenie na rynkach w USA

Wczorajsze notowania przyniosły uspokojenie nastrojów. S&P500 wzrósł o 1,65% (a to oznacza, że cała „afera” z SVB bankiem zostaje wyceniona przez szeroki rynek jedynie na około 1,8% spadku). Rentowności 2-telnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły wczoraj o około 23 punkty bazowe (bps, zamknięcie do zamknięcia), a 10-letnich o 14 bps. Wzrosty rentowności obligacji oznaczają „uspokojenie”, ponieważ ostatnie gwałtowne ich spadki wydawały się dyskontować „rozpoczęcie” kolejnego globalnego kryzysu finansowego. Regionalne banki po mocnym otwarciu przez całą sesję były pod presją, a decyzja agencji Moody’s o obniżeniu perspektywy dla amerykańskiego systemu bankowego z stabilnej na negatywną nie pomogła.

Lutowa inflacja w USA okazała się być praktycznie idealnie zgodna z oczekiwaniami, a obecnie rynek długu wydaje się nie mieć już żadnego problemu z podwyżką stóp przez FED w wysokości 25 bps w przyszłym tygodniu (obecne prawdopodobieństwo takiego ruchu to 83%). Wydaje się, że zbliżające się spowolnienie gospodarcze dobrze odzwierciedla ostatni spadek cen ropy (wczoraj WTI -4,6%, ale od 6 marca spadek wynosi już ponad 11%).  

SPDR S&P Regional Banking ETF otworzył się wczoraj ze wzrostem +11% (do poprzedniego zamknięcia rynku kasowego), ale w ciągu dnia notowania cały czas spadły i finalnie wzrost wyniósł jedynie 2,1% (jesteśmy około 22% w dół od 8 marca br., czyli na tyle rynek wycenia obecne problemy amerykańskich banków regionalnych).

W.1 SPDR S&P Regional Banking ETF – ostatnie pięć sesji.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Agencja Moody’s nie tylko obniżyła perspektywę dla amerykańskiego systemu bankowego, ale też notowania banków regionalnych były ciągle pod wpływem decyzji Moody’s o rozpoczęciu przeglądu ratingu kilku amerykańskich banków w związku z możliwym obniżeniem ratingu (Zions, Comerica, UMB, Western Alliance, First Republic, Signature Bank i Intrust).

W przypadku większych banków, iShares S&P500 Financial Sector ETF wzrósł wczoraj 2,2%, a polski indeks WIG Banki 0,2%. Od 8 marca br. szeroki rynek amerykański spadł o 1,8% (S&P500), a polski odpowiednik WIG20 jest niżej o 5,7%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Największy bank amerykański, JP Morgan Chase & Co spadł od 8 marca br. jedynie o 2,3%, co pokazuje, że największe banki relatywnie najlepiej wyjdą na tym kryzysie. Nic dziwnego, skoro regionalne banki stały się mniej atrakcyjne, a duże banki już teraz widzą istotnie większy przepływ depozytów od mniejszych banków.  Poniższy wykres przedstawia zachowanie się trzech różnych indeksów banków patrząc od 8 marca br.

W.2 WIG Banki, iShares S&P500 Financial Sector ETF i SPDR S&P Regional Banking ETF – stopy zwrotu od 8 marca br.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl, ishares.com

Czego można oczekiwać po rynkach w najbliższym czasie? Dalszego uspokojenia sytuacji i przekierowanie uwagi rynków na kolejne dane ekonomiczne, czy będą wskazywać hamowanie wzrostu gospodarczego (dobre dla inflacji, mniej podwyżek stóp przez FED).

Oczywiście zbliżające się posiedzenie FED-u powinno z czasem przesunąć na pierwsze miejsce pod względem istotności dla inwestorów. Podwyżka o 25 punktów bazowych jest praktycznie przesądzona na chwilę obecną (w momencie pisania tego komentarza rynek wycenia prawdopodobieństwo takiego ruchu na 83,4%). FED-owi też pasuje podnieść stopy nie tylko z powodu inflacji, ale także żeby pokazać, że wszystko jest w porządku z systemem finansowym (brak podwyżki wskazywałby pośrednio, że jednak „coś jest na rzeczy”). Uwagę inwestorów z pewnością przykuje nowa projekcja stóp procentowych FOMC (słynne „kropki”), a także jak zwykle konferencja prasowa J. Powell’a, gdzie można się spodziewać wiele pytań o kondycję amerykańskiego systemu finansowego.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.