Sztuczna inteligencja rozgrzewa inwestorów

W ostatnich dniach inwestorów do czerwoności rozgrzewa temat sztucznej inteligencji. Spółki z tego segmentu w świadomości wielu osób znalazły się za sprawą nadzwyczajnej popularności ChatGPT. ChatGPT jest systemem sztucznej inteligencji stworzonym przez OpenAI, którego celem jest tworzenie odpowiedzi na otrzymane pytania. Rozwiązanie to wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do przetwarzania i generowania tekstu w języku podobnym do ludzkiego. Skalę popularności ChatGPT najlepiej odzwierciedlają wyszukiwania hasła przez użytkowników na całym świecie. Szperając po mediach społecznościowych można spotkać testowe wykorzystywanie systemu i weryfikację możliwości w różnorodnych tematach, poczynając od pisania wierszy, wypracowań po zapytania dotyczące prognoz dla gospodarki czy perspektyw rynków finansowych na świecie.

Wykres 1 Popularność hasła ChatGPT w wyszukiwarce Google

Źródło: opracowanie własne, Google Trends

Na giełdach zapanowała gorączka poszukiwań spółek zaangażowanych w ten obszar, a akcje przedsiębiorstw związanych z tematem sztucznej inteligencji cechowały się ponadprzeciętnymi ruchami cenowymi. W minionym tygodniu mieliśmy do czynienia z kilkoma ważnymi wydarzeniami w tym obszarze, w które zaangażowane były największe amerykańskie koncerny technologiczne. Microsoft od wielu miesięcy rozwija swoją współpracę z OpenAI, celem przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w powszechnym użytkowaniu. Koncern technologiczny na konferencji prasowej ogłosił, że wyszukiwarka Bing i przeglądarka Edge w najbliższym czasie zostanie zintegrowana z ulepszoną wersją ChatGPT, co znacząco poprawi funkcjonalność obu rozwiązań. Aktualizacja umożliwi nowy rodzaj wyszukiwania, a ponadto udostępniony ma być tryb czatu, który pozwoli na zaawanasowaną interakcję. Ekscytacja inwestorów przełożyła się na wzrost zainteresowania akcjami Microsoftu, który zamknął sesję po konferencji prasowej na najwyższym poziomie od kilku miesięcy, notując ponad 4% wzrost.

Wykres 2 Notowania akcji Microsoft w okresie ostatnich 3 miesięcy

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Do batalii o prymat w temacie sztucznej inteligencji dołączył również Google. Globalny lider wyszukiwarek z udziałem rynkowym przekraczającym poziom 80% zaprezentował w środę usługę sztucznej inteligencji o nazwie Bard. System ma korzystać z informacji w czasie rzeczywistym, by zapewniać w wyszukiwarce odpowiedzi wysokiej jakości bazujące na najświeższych wiadomościach. Spółka, prezentując możliwości swojego nowego rozwiązania, udostępniła film. Jak się okazało, Bard podał błędną odpowiedź na pytanie dotyczące nowych odkryć z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Sytuacja ta rodzi pytania o skalę niedoskonałości prezentowanych rozwiązań. Wrażliwość na publikowane informacje pokazuje zachowanie akcji Alphabet. Spółka na przestrzeni jednej sesji zanotowała spadek o ponad 7%, co pozwala na interpretację, że w ubiegłym tygodniu obronną ręką z walki w obszarze sztucznej inteligencji wyszedł Microsoft.

Wykres 3 Notowania akcji Alphabet w okresie ostatnich 3 miesięcy

Temat sztucznej inteligencji bezdyskusyjnie będzie jednym z elementów napędzających rozwój technologii na świecie. Zaangażowanie największych globalnych spółek technologicznych pokazuje znaczenie tego tematu, jednocześnie będąc dla inwestorów sygnałem, że warto obserwować dokonania w tym obszarze. Wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie rozpowszechniane w wielu branżach, a liczba spółek pośredniczących w jej rozwoju będzie rosnąć. Wystarczy wspomnieć, że również chiński gigant Baidu poinformował o zbliżających się do końca testach projektu sztucznej inteligencji na wzór ChatGPT.

Powszechny dostęp do globalnych rynków kapitałowych otwiera możliwości przed inwestorami z całego świata. Rozwój usług finansowych sprawia, że obecnie dzieli nas tylko kilka kliknięć myszy od stania się akcjonariuszami spółek (Microsoft, Alphabet, Baidu, i wiele innych) napędzających rozwój sztucznej inteligencji. Inwestorzy, chcąc dołączyć do trendu z ostatnich tygodni mogą również wykorzystać dostępne ETFy. W grupie tej znajdują się między innymi takie instrumenty jak: L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF czy Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence, które zapewniają dużą dywersyfikację portfela (w strukturze portfela znajdują się akcje kilkudziesięciu, a w przypadku Amundi nawet blisko 300 spółek).  Dostęp do instrumentów związanych z trendem sztucznej inteligencji oferuje platforma WealthSeed, na której można zawierać bezkosztowo transakcje o wartości powyżej 750 EUR (opłata dla transakcji poniżej tej kwoty wynosi 2 EUR).

Piotr Langner
Piotr Langner
Doradca Inwestycyjny w WealthSeed
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.