Stopy procentowe bez zmian (12.2022)

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Można stwierdzić, że taka decyzja mogła zostać podjęta w relatywnie dużym komforcie patrząc zarówno na dane z realnej gospodarki jak i ostatnie zachowanie rynków finansowych.

Rynki finansowe od października br. są w trybie „risk-on”, co oznacza, że inwestorzy preferują ryzykowne aktywa m.in. z krajów Emerging Markets, w tym także z Polski. Od ostatniego posiedzenia RPP złotówka praktycznie pozostała na tym samym poziomie względem euro (4,71 w dniu 09.11.22 i 4,69 w dniu dzisiejszym – niemniej na początku października kurs złotówki wynosił aż 4,88 PLN/EUR).

Polskie akcje (WIG20) wzrosły od „dołka” z połowy października br. o 27,6% (od 13.10 do 06.12), a od ostatniego posiedzenia RPP o +5,4%. Podobnie od ostatniego posiedzenia RPP spadły rentowności polskich 10-letnich obligacji skarbowych o 106 punktów bazowych (z 7,66% na 6,60% – chociaż w październiku przekroczyły na chwilę granice 9%).

W.1 Kursy regionalnych walut PLN, HUF i CZK względem EUR (HUF i CZK przeliczone na PLN) w bieżącym cyklu podwyżek stóp procentowych (pierwsza podwyżka stóp w regionie była 22.06.2021r.).

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Dane z realnej gospodarki generalnie też pozostawiły RPP spory komfort. Polska gospodarka coraz wyraźniej hamuje (słabsze okazały się dane miesięczne za październik jak produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i płace). Dodatkowo sama inflacja (według szybkiego szacunku GUS) w listopadzie br. spadła do poziomu 17,4% (z 17,9% w październiku br.). To pierwszy spadek rocznej zmiany od lutego br., a także wynik sporo lepszy od konsensusu rynkowego, który oczekiwał odczytu w wysokości około 18,0%. Szczegóły inflacji były już mniej pozytywne, bo spadek rocznej dynamiki był spowodowany głównie spadkiem cen energii, a najważniejsza inflacja bazowa miała dodatni wpływ na roczną dynamikę inflacji.

W.2 Roczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), oraz inflacji bazowej w Polsce.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Najważniejsze zmiany w komunikacie RPP po posiedzeniu w dniu dzisiejszym względem komunikatu po posiedzeniu z dnia 9 listopada br. są następujące:

– RPP zwróciła uwagę na dalsze spowalnianie aktywności w największych gospodarkach rozwiniętych,

– RPP zwróciła uwagę, że w części gospodarek nastąpił pewien spadek inflacji (z powodu cen energii, ustępowania zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, oraz spadku cen produkcji),

– RPP zwróciła uwagę, że „w gospodarkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej część banków centralnych – po wcześniejszych znaczących podwyżkach stóp procentowych – w ostatnim okresie utrzymywała stopy procentowe na niezmienionym poziomie”,

– RPP opisując stan polskiej gospodarki zwróciła uwagę na dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, a stan rynku pracy opisała jako dobry (w listopadowym komunikacie rynek pracy został opisany jako bardzo dobry).

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.