RPP nie zmieniła stóp

Zgodnie z szerokim konsensusem rynkowym RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych na posiedzeniu w dniu 8 marca 2023 roku. Obecnie główna stopa referencyjna pozostaje na poziomie 6,75%. Chociaż formalnie RPP nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych, to na dzisiaj można stwierdzić, że poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko jeżeli chodzi o dalsze podwyżki stóp.

Jedyną w tym momencie rzeczą, która relatywnie szybko mogłaby wpłynąć na RPP odnośnie dalszych podwyżek to ewentualnie słaby kurs złotego. Oczywiście wysoka i uporczywa inflacja, w tym inflacja bazowa też mogłyby wpłynąć na taką decyzję, ale nie byłby to szybki proces i pewnie obejmowałby co najmniej kilka miesięcznych odczytów inflacji (w przeciwieństwie do złotówki, która zawsze może się szybko osłabić). Podobnie wysoko jest zawieszona poprzeczka jeżeli chodzi o obniżki stóp procentowych. W tym przypadku raczej trudno sobie wyobrazić obniżki wcześniej niż 2024 roku. Oczywiście w scenariuszu mocniejszego hamowania (np. w przypadku globalnej recesji), bądź szybko spadającej inflacji takie obniżki są możliwe relatywnie szybciej.

Stopy procentowe są dalej podnoszone przez główne banki centralne FED i ECB. W naszym regionie wydaję się, że cykl podwyżek dobiegł końca – a ostatnia podwyżka miała miejsce w Rumuni 11 stycznia br. (podwyżka z 6,75% na 7,0%).

Wykres 1 Główne stopy procentowe w regionie CEE.

Źródło: opracowanie własne, NBP, CNB, BNR, MNB

W oficjalnym komunikacie opublikowanym po spotkaniu RPP zwróciła uwagę na dalsze podnoszenie stóp przez FED i ECB, spowolnienie aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce (chociaż w Polsce pomimo spowolnienia utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy). RPP pozostaje relatywnie pewna, że inflacja w Polsce będzie spadać w warunkach osłabienia tempa wzrostu PKB, w tym istotnego obniżenia dynamiki kredytu. Potwierdza to też najnowsza projekcja inflacji i wzrostu PKB z modelu NECMOD.

W komunikacie po posiedzeniu RPP możemy też przeczytać o najnowszej projekcji inflacji i wzrostu PKB według modelu NECMOD (szczegółowe dane odnośnie projekcji poznamy później). Inflacja w 2023 roku wyniesie 11,85% (wobec 13,2% w projekcji listopadowej). Natomiast w 2024 roku inflacja wyniesie 5,70% (wobec 5,85% w projekcji listopadowej). I odpowiednio w 2025 roku inflacja wyniesie 3,50% (brak zmiany wobec projekcji listopadowej). Także spadki inflacji w najnowszej projekcji względem poprzedniej projekcji są raczej kosmetyczne.

W przypadku wzrostu PKB najnowsza projekcja wskazuje na wzrost PKB 0,85% w 2023 roku (projekcja listopadowa wskazywała na 0,65%). W 2024 roku PKB ma wzrosnąć 2,10% (było 2,05%), natomiast w 2023 roku będzie to odpowiednio 3,15% (było 3,10%).

Podsumowując, RPP zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła dzisiaj stóp procentowych. Pomijając jakieś mocniejsze szoki makroekonomiczne, stopa referencyjna NBP powinna przez dłuższy czas pozostać na obecnym poziomie 6,75%. Według najnowszej projekcji NBP inflacja powinna być nieznacznie mniejsza (względem poprzedniej projekcji) w latach 2023 i 2024, natomiast wzrost PKB ma być lekko większy w latach 2023-2025 w porównaniu do poprzedniej projekcji z listopada 2022 roku.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.