Przeciętne wynagrodzenie w Polsce
- wrzesień 2022 -

W dniu 20.10.2022r. GUS opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym raportem o najnowszych danych dotyczących wynagrodzeń w polskiej gospodarce.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Spis treści

Przeciętne wynagrodzenie +14,5% we wrześniu 2022

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu br. o 14,5% w stosunku do września 2021r i wyniosło 6687,81 zł. To poniżej stopy inflacji, która we wrześniu br. wyniosła 17,2%. To oznacza, że wynagrodzenia w ujęciu realnym spadły we wrześniu o 2,3% w stosunku rocznym. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw jest poniżej wzrostu inflacji.

Oprócz wynagrodzeń miesięcznych (w sektorze przedsiębiorstw dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób), GUS podaje też kwartalnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (za Q2 2022 wynosiło 6,156.25 zł).

W.1 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw i w gospodarce narodowej.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Najistotniejsze z punktu widzenia danych o wynagrodzeniach jest jak dużo we wzroście wynagrodzeń jest dodatków i wypłat inflacyjnych (jest to tak zwany efekty drugiej rundy, kiedy wzrost cen wpływa na wzrost wynagrodzeń). Takie dodatki inflacyjne mogą jeszcze mieć charakter jednorazowy, ale też szybko mogą przekształcić się w stałą indeksację inflacyjną. Przypomnijmy, że w lipcu br. część wzrostu wynagrodzeń w branży górniczej był spowodowany właśnie premiami inflacyjnymi. Jak raportuje dzisiaj GUS we wrześniu br. też mieliśmy wypłaty premii z powodu inflacji.

Aktualnie najwyższe przeciętne wynagrodzenia są w branży „Informacja i komunikacja” – 11,306.58 zł. Druga branża z najwyższymi pensjami to „Górnictwo i wydobycie” z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 10,496.77 zł.

W.2 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, podział według rodzajów działalności PKD 2007.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Aktualna inflacja w Polsce we wrześniu 2022r. wyniosła 17,2% w stosunku rocznym. Tylko w trzech branżach wzrost przeciętnego wynagrodzenia był wyższy od stopy inflacji (transport, górnictwo i wytwarzanie energii – gdzie wzrost wynagrodzeń wyniósł od 23 do 25%).

W.3 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, zmiana rok do roku, podział według rodzajów działalności PKD 2007.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Na koniec spójrzmy jeszcze na zmianę przeciętnego wynagrodzenia od marca 2021 roku (ostatni raz kiedy inflacja była poniżej górnej granicy przedziału inflacyjnego NBP, czyli poniżej 3,5%). W marcu 2021 roku inflacja wyniosła 3,2% (w stosunku rocznym), natomiast w kwietniu 2021r. już 4,3%. W pięciu branżach wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyprzedził wzrost inflacji w tym okresie. Najwyższy wzrost wynagrodzeń w tym okresie mieliśmy w górnictwie w wysokości 35,1%.

W.4 Zmiana przeciętnego wynagrodzenia od marca 2021 roku na tle zmiany inflacji w tym samym okresie.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Te same dane możemy też przedstawić na osi czasu, co przedstawia kolejny wykres. Zarówno w górnictwie jak i rolnictwie i leśnictwie wynagrodzenia podlegają dużym miesięcznym zmianom (z powodu wypłat premii itp.).

W.5 Zmiana przeciętnego wynagrodzenia na osi czasu od marca 2021 roku na tle zmiany inflacji (dla wybranych branż).

Źródło: opracowanie własne, GUS.

W ciągu ostatniej dekady nominalne wynagrodzenia w Polsce rosły sporo szybciej niż inflacja, czyli mieliśmy wzrost realnych wynagrodzeń. Od stycznia 2010 roku do marca 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 83,5%, podczas gdy skumulowana inflacja za ten okres wyniosła jedynie 23,5%. Od marca 2021 do września 2022 r. wynagrodzenia wzrosły o 12,8%, przy wzroście inflacji o 20,3%.

W.6 Zmiana przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw od stycznia 2010 roku na tle zmiany inflacji.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Podsumowanie

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu br. o 14,5%, to drugi miesiąc z rzędu poniżej rocznej zmiany inflacji. Gospodarka pomału przystosowuje się do wyższej inflacji. Przynajmniej niektóre branże są w stanie wynegocjować podwyżki/premie inflacyjne. Im takie zjawisko będzie bardziej powszechne tym trudniej i tym wyższy będzie koszt obniżenia inflacji w przyszłości. 

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.