Inflacja w USA 8,3%

Inflacja jest dzisiaj najbardziej istotną daną makro. W najbliższym czasie polityka pieniężna banków centralnych będzie w głównej mierze zależeć od tego co zobaczymy w danych dotyczącej inflacji konsumenckiej. Dzisiaj poznaliśmy CPI za sierpień br. dla gospodarki amerykańskiej, ostatnia istotna dana przed posiedzeniem amerykańskiego banku centralnego FED w dniach 20-21 września br.

Spis treści

Inflacja w USA 8,3% rok do roku – główne wnioski

Dzisiejsze dane o inflacji w USA za sierpień br. okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych, a szczególnie niepokoi wzrost inflacji bazowej. Naszym zdaniem ten odczyt nie wpłynie jednakże na decyzje FED-u odnośnie kolejnej podwyżki stóp na najbliższym posiedzeniu już w przyszłym tygodniu. Zakładamy, że podwyżka wyniesie 0,75%.

Miesięczna zmiana inflacji za sierpień br. wyniosła +0,1% (rynek oczekiwał -0,1%). Natomiast zmiana roczna to +8,3% (rynek oczekiwał +8,1%).

Miesięczna zmiana inflacji wskazuje na jej bieżący i ewentualnie trwały charakter (z tej perspektywy 12-miesięczna zmiana to już „historia”). Główny podział inflacji to trzy komponenty: „Żywność”, „Energia” i „Inflacja bazowa”.

Niższy odczyt inflacji miesięcznej zawdzięczamy cenom „Energii”, które w ujęciu miesięcznym spadły -5,0% i odjęły od miesięcznej zmiany inflacji aż -0,431 punka procentowego. Ceny „Żywności” dodały do miesięcznej zmiany +0,108 punktu procentowego, a inflacja bazowa dodała aż +0,442 punktu procentowego (miesiąc temu inflacja bazowa dodała jedynie +0,243 punktu procentowego). Wykres W1 przedstawia szczegóły odnośnie kontrybucji zmiany miesięcznej inflacji.

W.1 Miesięczna zmiana inflacji w USA w sierpniu 2022r. i kontrybucje zmiany w punktach procentowych (seria skorygowana sezonowo).

Źródło: opracowanie własne, BLS

Miesięczna zmiana inflacji bazowej (obecnie najważniejsza dana dla FED-u i rynków) to aż +0,6% (rynek oczekiwał +0,3%). Jeżeli spojrzymy na 6-miesięczną średnią kroczącą zmianę inflacji bazowej to wynosi aż +0,52% (podczas gdy przed pandemią było to z reguły poniżej 0,2%).

W.2 Miesięczna zmiana inflacji bazowej w USA i 6-miesięczna średnia krocząca (seria skorygowana sezonowo).

Źródło: opracowanie własne, BLS

Roczna dynamika inflacji to +8,26% – największą kontrybucję do takiej zmiany miała również inflacja bazowa (+5,018 punku procentowego – miesiąc temu było to +4,693 punktu procentowego).

W.3 Roczna zmiana inflacji w USA w sierpniu 2022r. i kontrybucje zmiany w punktach procentowych (seria nie skorygowana sezonowo).

Źródło: opracowanie własne, BLS

W przypadku inflacji bazowej roczna zmiana to +6,3%, dla „Energii” jest to +23,8%, a w przypadku „Żywności” +11,4%.

Więcej szczegółów – kluczowa jest inflacja bazowa

Inflacja bazowa jest jedną z kluczowych serii w ocenie trwałości inflacji (przy czym szczególnie ważne są zmiany miesięczne). Inflacja bazowa stanowi aż 77,43% koszyka i dzieli się na dwie główne kategorie: „Commodities less food and energy commodities” (21,12% wagi w całym koszyku), oraz „Services less energy services” (56,31% wagi w całym koszyku). W pierwszej kategorii znajdują się m.in. odzież, nowe i używane samochody, napoje alkoholowe, papierosy. W drugiej kategorii znajdziemy m.in. pozycje związane z wynajmem mieszkania (Shelter), usługi medyczne i usługi transportowe.

W.4 Koszyk CPI w USA – z uwzględnieniem dwóch głównych pozycji inflacji bazowej.

Źródło: opracowanie własne, BLS

W.5 Koszyk CPI w USA – z szczegółowym podziałem pozycji inflacji bazowej.

Źródło: opracowanie własne, BLS

Jedną z najbardziej istotnych pozycji w inflacji bazowej jest „Shelter”, z udziałem aż 32,1% w całym koszyku inflacyjnym. Ta seria jest szczególnie „lepka” (sticky) i może w przyszłości powstrzymywać spadki inflacji. Zmiana miesięczna wyniosła +0,69% i była to najwyższa zmiana miesięczna w tym cyklu! Roczna zmiana Shelter wzrosła do 6,25% i również była najwyższa w tym cyklu (i najwyższa od 1986 roku).

W.6 Miesięczna zmiana inflacji „Shelter” w USA i 6-miesięczna średnia krocząca (seria skorygowana sezonowo).

Źródło: opracowanie własne, BLS

W.7 Roczna zmiana inflacji „Shelter” w USA od 1960 roku (seria skorygowana sezonowo).

Źródło: opracowanie własne, BLS

„Uporczywość” inflacji, albo inaczej jej „lepkość” można zmierzyć np. współczynnikiem autokorelacji. Innymi słowy mierzymy korelację pomiędzy miesięczną zmianą inflacji w sierpniu i lipcu, lipcu i czerwcu itd. (czyli w tym przypadku z przesunięciem o jeden miesiąc). Im bardziej inflacja jest „lepka” tym wyższa autokorelacja. Obecnie autokorelacja inflacji bazowej i „Shelter” mocno rośnie od ponad 2 lat. To oznacza, że zbicie tej inflacji w dół będzie coraz trudniejsze i coraz bardziej kosztowne (kosztem będzie dłuższe utrzymanie polityki monetarnej w strefie restrykcyjnej – czyli obniżki stóp procentowych będą później).

W.8 Autokorelacja inflacji bazowej i inflacji „Shelter” w USA (serie skorygowane sezonowo).

Źródło: opracowanie własne, BLS

Serie długoterminowe

Warto też spojrzeć na inflację w długim terminie. Dzisiejsza roczna dynamika inflacji jest najwyższa od lat 70-tych.

W.9 Roczna zmiana inflacji i inflacji bazowej w USA od 1947 roku (seria skorygowana sezonowo).

Źródło: opracowanie własne, BLS

Oprócz dynamiki rocznej można też spojrzeć na sam indeks inflacji, który pozwoli nam na łatwiejszą ocenę inflacji w dłuższym terminie. W tym przypadku wyraźnie widać, jak inflacja przyspieszyła od początku lat 70-tych, kiedy w 1971 roku prezydent Nixon tymczasowo zawiesił wymienialność dolara na złoto. Podobnie inflacja przyspieszyła w 2021 roku. Paradoksalnie przyczyna w obu przypadkach jest podobna: zbyt dużo dolarów w obiegu. W 1971 roku z powodów programów fiskalnych, wojny w Wietnamie, programu lotu na Księżyc. W rezultacie wymienialność dolara na złoto była nie do utrzymania. W 2021 roku duża ilość dolarów w obiegu generalnie spowodowana została przez olbrzymie programy fiskalne stymulujące gospodarkę w związku z pandemią.

W.10 Indeks inflacji i inflacji bazowej w USA od 1950 roku (seria skorygowana sezonowo).

Źródło: opracowanie własne, BLS

Podsumowanie

Inflacja w sierpniu br. w USA rozczarowała rynki, co widać chociażby po mocnym wzmocnieniu się dolara. Niepokoi wzrost inflacji bazowej, a szczególnie jej najbardziej „lepkiego” elementu, czyli inflacji „Shelter”, której zarówno zmiana miesięczna, jak i roczna jest najwyższa w obecnym cyklu. Te dane ugruntują  myślenie FED-u o konieczności dalszych podwyżek. Naszym zdaniem FED stara się podnieść stopy procentowe w większym stopniu „z góry”, aby nie dopuścić do zakorzenienia się inflacji w gospodarce. Na dzisiaj takie podnoszenie nie jest jeszcze relatywnie trudne patrząc na poziom bezrobocia (jedynie 0,2 punku procentowego powyżej dołka cyklu), a także na poziom ryzykownych aktywów (np. S&P500 jest jedynie około -13% poniżej szczytu ostatniej hossy).

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.