Inflacja w USA 7,75%

Inflacja w USA za październik br. miała być najważniejszą daną w tym tygodniu i rzeczywiście tak się okazało. Zmiana roczna to już jedynie 7,75% (rynek oczekiwał 8,0%), a dla przypomnienia miesiąc temu było to 8,20%. Czy „górka” inflacji jest za nami? Raczej tak. Czy problemy z inflacją też są już za nami? Raczej nie.

Spis treści

Inflacja w USA za październik 2022 niższa niż oczekiwano

Reakcja rynku na taki odczyt inflacji była wręcz euforyczna. Praktycznie wszystkie klasy aktywów zareagowały synchronicznie i jednoznacznie:

  • S&P500 wzrósł 5,5% (i jest już 10,6% powyżej dołka bessy z 12.10.2022, oraz jedynie -17,5% od górki poprzedniej hossy),
  • Nasdaq100 +7,5% (8,6% powyżej dołka bessy),
  • rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadły 29 punktów bazowych (0,29 punktu procentowego do poziomu 3,81%) i są już 52 punkty bazowe poniżej górki cyklu,
  • rentowności 2-letnich spadły 25 punktów bazowych do 4,33% i są już 80 punktów bazowych poniżej górki cyklu,
  • dolar osłabił się do euro o 1,9% w ciągu jednego dnia i przebił nawet poziom 1,02 Euro/USD! Euro jest już 7,1% powyżej dołka na poziomie 0,954 Eur/USD (z 28.09.2022),
  • WIG zamknął sesję z wynikiem +2,1% i jesteśmy już 19,3% powyżej dołka (z 13.10.2022),
  • Kontrakty Federal Funds Futures wyceniają obecnie maksymalną stopę FED-u na poziomie 4,915% (przed publikacją inflacji było to 5,065%).

Rynki miały prawo tak mocno zareagować i wycenić nowe dane i nową sytuację. Natomiast w średnim terminie istotna będzie też reakcja FED-u, oraz kolejne twarde dane o inflacji (szczególnie bazowej inflacji usług).

Taki odczyt inflacji to z pewnością także dobra informacja dla FED-u, ale pamiętajmy, że FED dalej będzie podnosił stopy (trochę mniej), a z średniej perspektywy czasowej czy maksymalna stopa FED-u wyniesie 4,90% czy też 5,10% nie ma większego znaczenia. Ważniejsze będzie jak długo stopy pozostaną na tak wysokim poziomie i kiedy faktycznie FED rozpocznie następny cykl obniżek stóp. Przedstawicie FED-u wielokrotnie nawiązywali w swoich wypowiedziach do błędów polityki pieniężnej z lat 70-tych (zbyt szybkie obniżki).

Poniżej przedstawiamy wykres indeksu S&P500 z naniesionymi odczytami inflacji w br. Można powiedzieć, że od szczytu inflacji za czerwic br. (publikacja w lipcu br.) rynek z reguły reaguje pozytywnie na kolejne odczyty inflacji (ewidentnie starając się grać „górka inflacji za nami”). Te pozytywne reakcje rynku są jednakże hamowane przez reakcje FED-u (głównie wypowiedzi Powella). W pewnym stopniu podobnie może być i dzisiaj, ponieważ rosnące ceny akcji niwelują w jakimś zakresie podwyżki stóp przez FED (poprzez tzw. efekt „luźniejszych” warunków finansowych – dlatego Powell nie koniecznie lubi rosnące akcje, gdy on dalej ma podnosić stopy procentowe).   

W.1 Indeks S&P500 do dnia 10.11.2022r. z naniesionymi odczytami inflacji CPI oraz wystąpieniami Powella.

Źródło: opracowanie własne, FRED, stooq.pl

Polski indeks akcji także skorzystał na dobrych danych o amerykańskiej inflacji i po ostatnich wzrostach zbliża się do 200-sesyjnej średniej kroczącej (brakuje jedynie 2,7%).

W.2 Indeks WIG do dnia 10.11.2022r.

Źródło: opracowanie własne, stooq.pl

Zmiana roczna inflacji w USA to teraz jedynie 7,75%. Rynek zwraca maksymalną uwagę (grając „szczyt” inflacji za nami) na spadek dynamiki rocznej, natomiast to co będzie najistotniejsze w średnim terminie to bazowa inflacja usług, czyli najbardziej „lepka” część koszyka, którą najtrudniej zbić w dół (dalsze zachowanie tej części inflacji będzie ważne dla FED-u).

Poniższy wykres pokazuje, że wpływ bazowej inflacji usług (kontrybucja zmiany) na zmianę rocznej stopy inflacji ciągle rośnie.

W.3 Inflacja CPI w USA, oraz kontrybucja inflacji bazowej usług do rocznej zmiany inflacji.

Źródło: opracowanie własne, FRED

Podsumowanie

Odczyt amerykańskiej inflacji poniżej oczekiwań rynkowych wywołał euforię na rynkach kapitałowych. Bardzo mocno odbiły akcje, szczególnie spółek technologicznych, które są najbardziej czułe na spadek stóp procentowych (Nasdaq100 wzrósł o 7,5%).

Górka inflacji (roczna zmiana) jest z bardzo dużym prawdopodobieństwem za nami. Niemniej przed nami jest długi okres spadku inflacji do celu (2%), a jak szybko tam się znajdziemy będzie w dużym stopniu zależeć od bazowej inflacji usług, która jak na razie nie zamierza odpuszczać.

Spadająca inflacja to bardzo pozytywny sygnał dla rynków, ale w średnim terminie liczy się także reakcja FED-u, a tak naprawdę kiedy FED rozpocznie (albo będzie mógł rozpocząć) obniżki stóp procentowych. Kolejny cykl obniżek stóp przypieczętuje nowy cykl ekspansji w gospodarce i kolejnej hossy na giełdach.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Pobierz aplikację WealthSeed

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.