Inflacja w Polsce 17,9%

W dniu dzisiejszym GUS opublikował szybki szacunek inflacji w październiku br. Roczna inflacja wyniosła 17,9%. To może oznaczać kolejne podwyżki stóp. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym raportem.

Spis treści

Wstępny szacunek inflacji za październik 2022r.

Według szybkiego szacunku inflacja w październiku br. wyniosła 17,9%. To kolejny rekordowy poziom w tym cyklu, ale odczyt jest lekko poniżej oczekiwań rynkowych, które wynosiły 18,0%. Troszeczkę lepszą inflacje od oczekiwań zawdzięczamy w pewnej mierze niższym wzrostom nośników energii (+2,0% miesiąc do miesiąca), oraz cenom paliw (+4,1% miesięcznie). Natomiast dużo do inflacji dodały wzrosty cen żywności (+2,7% miesiąc do miesiąca). Różnica pomiędzy stopą referencyjną NBP a inflacją wynosi już 11,2 punktów procentowych. To oznacza dalsza presję na kolejne podwyżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej (najbliższe posiedzenie już w środę 9 listopada br.). Inflację bazową szacujemy na 11,1% rok do roku (to także kolejna „górka” w tym cyklu).

W.1 Roczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), oraz inflacji bazowej w Polsce.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Miesiąc do miesiąca inflacja wzrosła o 1,8% (najmocniej od kwietnia br.), czyli  na bazie miesięcznej nie widać jeszcze osłabienia presji inflacyjnej. A to właśnie w miesięcznych zmianach (szczególnie inflacji bazowej) powinniśmy zobaczyć pierwsze oznaki hamowania inflacji. A to ciągle jeszcze przed nami. Rynek oczekiwał miesięcznego wzrostu inflacji o 1,7%.

W.2 Miesięczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) oraz średnia krocząca 6-miesięczna (zmiany miesięcznej) w Polsce.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Wzrost inflacji bazowej szacujemy na około +1,1% w październiku br. (to trzeci najmocniejszy miesięczny wzrost w tym cyklu, dokładne wyliczenia NBP opublikuje w połowie października br.). Można powiedzieć, że miesięczna inflacja bazowa się niestety pozostaje na wysokim poziomie.

W.3 Miesięczne zmiany inflacji bazowej (po wyłącznie cen żywności i energii) oraz średnia krocząca 6-miesięczna (zmiany miesięcznej).

Źródło: opracowanie własne, NBP.

Ceny „żywności i napojów bezalkoholowych” w szybkim szacunku wzrosły aż 2,7% w październiku br. – bardziej niż za wzorcem sezonowym podążając za podobnym wzrostem cen żywności z 2021 roku (w poprzednim roku miesięczne zmiany inflacji żywności przyspieszyły w końcówce roku). Pamiętajmy, że w 2022 roku nie było spadków cen żywności w wakacje. Wieloletnia średnia miesięczna zmiana tej serii w październiku to jedynie +0,67%.

W.4 Miesięczna zmiana serii „Żywność i napoje bezalkoholowe” w 2022 roku na tle średniej ścieżki za lata 2000-2021 (wzorzec sezonowy).

Źródło: opracowanie własne, GUS

GUS w szybkim szacunku podaje też zmiany cen „Nośników energii”, oraz zmiany cen „Paliw do prywatnych środków transportu”.

Nośniki energii” (czyli m.in. energia elektryczna, gaz, opał (węgiel), energia cieplna) w szybkim szacunku wzrosły w październiku br. o 2,0% względem września br., a zmiana roczna to aż 41,7%.

W.5 Miesięczna zmiana cen „Nośniki energii”, oraz 6-miesięczna średnia krocząca (zmiany miesięcznej).

Źródło: opracowanie własne, GUS

W.6 Roczna zmiana cen „Nośniki energii” na tle rocznej zmiany całego koszyka inflacji.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Paliwa do prywatnych środków transportu” (czyli głównie olej napędowy i benzyna) w szybkim szacunku wzrosły w październiku br. o 4,1% (po trzech miesiącach spadków), a zmiana rok do roku wyniosła 19,5%.

W.7 Miesięczna zmiana cen „Paliwa do prywatnych środków transportu”, oraz 6-miesięczna średnia krocząca (zmiany miesięcznej).

Źródło: opracowanie własne, GUS

W.8 Roczna zmiana cen „Paliwa do prywatnych środków transportu” na tle rocznej zmiany całego koszyka inflacji.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Inflacja za X 2022 w innych krajach

Część krajów europejskich podała już wstępne odczyty inflacji za październik br. Praktycznie w każdym kraju (poza Hiszpanią) roczna dynamika inflacji wzrosła. We Włoszech zharmonizowana inflacja HICP wzrosła w październiku br. o 4,0%, co podniosło roczną dynamikę do 12,8% (rynek oczekiwał wzrostu do 9,9%). Ceny energii podskoczyły do 73% (z 44% we wrześniu br.), natomiast inflacja bazowa wzrosła w dużo mniejszym stopniu, bo „jedynie” do 5,7% z 5,3% miesiąc wcześniej.

Ale przykładowo w Hiszpanii mieliśmy spadek inflacji rocznej z poziomu 9,0% na 7,3% (analitycy oczekiwali 8,1%). Podobnie jak we Włoszech za zmienność inflacji odpowiadają głównie ceny energii, inflacja bazowa w Hiszpanii pozostała niezmieniona w październiku br. na poziomie 6,2%.

Niemniej można podsumować, że presja inflacyjna w Europie nie daje za wygraną i w większości krajów także w październiku br. mieliśmy dalsze wzrosty inflacji. Więcej szczegółów przedstawia kolejny wykres.

W.9 Inflacja w wybranych krajach europejskich, które podały wstępne szacunki inflacji za październik 2022 roku.

Źródło: opracowanie własne, GUS, FRED

Podsumowanie

Inflacja w październiku br. po raz kolejny wzrosła na najwyższy poziom w tym cyklu. 17,9% rok do roku to dużo, ale lekko poniżej oczekiwań rynkowych. Czy Rada Polityki Pieniężnej będzie zatem miała komfort, żeby dalej nie podnosić stóp procentowych? To zależy od wielu czynników, ale najbardziej od odczytów inflacji w kolejnych miesiącach i ewentualnej presji na osłabianie się złotówki. Tak duża różnica między inflacją a stopą referencyjną NBP ma sens tylko przy założeniu, że inflacja ma prawo szybko spaść z obecnych poziomów w kolejnych kwartałach. Tylko w takim scenariuszu można powiedzieć, że (przyszłe) realne stopy procentowe nie są dzisiaj mocno ujemne (czyli są w okolicach zera, albo dodatnie). A trudno jest pokonać inflację ujemnymi realnymi stopami procentowymi.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Pobierz aplikację WealthSeed

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.