Inflacja w Polsce 16,1%

W dniu dzisiejszym GUS opublikował szczegółowe dane o inflacji w sierpniu br. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym raportem o inflacji w Polsce.

Spis treści

Szczegółowe dane GUS-u o inflacji w sierpniu 2022 – główne wnioski

W dniu dzisiejszym GUS podał szczegółowe dane o inflacji w sierpniu 2022r. Dla przypomnienia szybki szacunek inflacji (publikacja 31.08.2022) zaskoczył negatywnie. Rynek oczekiwał spadku dynamiki rocznej inflacji, a zamiast tego mieliśmy wzrost z 15,6% na 16,1% (dzisiaj potwierdzony). Negatywnie zaskoczyły ceny żywności, których mocny wzrost w sierpniu zaprzeczył wzorcowi sezonowemu (ceny żywności zawsze spadają w wakacje). Negatywnie zaskoczyły też „Nośniki energii”. Niepokojący był też mocniejszy wzrost inflacji bazowej (szacujemy ją na +0,8% w sierpniu, najwyższa miesięczna zmiana od 3 miesięcy).

Dzisiejsze szczegółowe dane potwierdzają generalnie wnioski z szybkiego szacunku. Ceny „Żywności i napojów bezalkoholowych” wzrosły w sierpniu +1,6% (tyle samo co w szybkim szacunku). W 2022 nie mamy ani jednego ujemnego miesiąca w wakacje na tej serii – co nie zdarzyło się w żadnym roku odkąd dostępne są dane (dane miesięczne w bazie danych GUS-u dostępne są od 2000 roku). Średnia ścieżka „Żywności i napojów bezalkoholowych” za lata 2000-2021 wskazuje trzy ujemne miesiące wakacyjne: czerwiec, lipiec i sierpień.  Średni spadek tej serii w sierpniu to -1% (a nie +1,6%).

W.1 Miesięczna zmiana serii „Żywność i napoje bezalkoholowe” w poszczególnych latach kalendarzowych (wzorzec sezonowy).

Źródło: opracowanie własne, GUS

W.2 Miesięczna zmiana serii „Żywność i napoje bezalkoholowe” w 2022 roku na tle średniej ścieżki za lata 2000-2021 (wzorzec sezonowy).

Źródło: opracowanie własne, GUS

Nośniki energii” wzrosły w sierpniu br. +3,8% (+3,7% w szybkim szacunku), przy czym w danych szczegółowych możemy sprawdzić poszczególne składowe, i tak seria „Opał” (węgiel) w samym sierpniu rośnie +12,1%. Rok do roku „Opał” wzrósł aż 156,9%! Ceny serii „Energii elektryczna” (składowa „Nośników Energii”) rok do roku to jedynie +5,1%, w sierpniu oczywiście 0% (wzrosty miesięczne mieliśmy praktycznie w styczniu +4,4% i lutym +0,6% (wzrosty nadrobimy na początku 2023 roku, chyba że ceny zostaną zamrożone). Ceny „Gazu” rosną w sierpniu rok do roku o 36,6% (-0,4% w samym sierpniu).

W.3 Roczna zmiana cen „Opału”.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Wzrost inflacji bazowej szacujemy na +0,8% w sierpniu br. (przyspieszenie vs poprzedni miesiąc), a w stosunku rocznym może to być nawet 10% (dokładne wyliczenia NBP opublikuje jutro).

W.4 Miesięczne zmiany inflacji bazowej (po wyłącznie cen żywności i energii) oraz średnia krocząca 6-miesięczna (zmiany miesięcznej).

Źródło: opracowanie własne, NBP

Więcej szczegółów

Roczna zmiana inflacji to 16,1%. Największy wpływ na roczną i miesięczną zmianę inflacji miała kategoria „Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii”, która wzrosła w sierpniu +2,6% (i w ciągu ostatniego roku aż +27,4%). Jej wpływ na miesięczną zmianę inflacji to +0,54 punktu procentowego, a w przypadku rocznej zmiany inflacji kontrybucja zmiany wyniosła +5,30 punktu procentowego. Druga największa kontrybucja do zmiany miesięcznej i rocznej zmiany inflacji to „Żywność i napoje bezalkoholowe”. W przypadku zmiany miesięcznej wpływ wyniósł +0,43 punktu procentowego, a w przypadku zmiany rocznej to +4,65 punktu procentowego. Pełny wpływ poszczególnych największych kategorii przedstawia poniższy wykres.

W.5 Kontrybucja do rocznej zmiany inflacji (w punktach procentowych).

Źródło: opracowanie własne, GUS

Niepokoi rosnąca inflacja bazowa, która według naszych szacunków wyniosła w sierpniu około 10% rok do roku.

W.6 Inflacja i inflacja bazowa, zmiana rok do roku.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Inflacja jest dzisiaj w dużym stopniu zjawiskiem globalnym i w wielu krajach osiągnęła już dwucyfrowe wartości. Jednakże nie wszystkie pozycje wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przykładowo w Polsce „Sprzęt telekomunikacyjny” spadł rok do roku -8,3%. W USA podobna kategoria „Telephone hardware, calculators, and other consumer information items” spadła w ciągu ostatnich 12 miesięcy -13,8% (w tym w ramach tej kategorii ceny „Smartfonów” spadły aż o -20,4%). Przynajmniej wymiana smartfona na najnowszy model może dzisiaj być sporo tańsza niż rok temu.

W.7 Smartfony i sprzęt telekomunikacyjny, zmiana rok do roku.

Źródło: opracowanie własne, GUS, BLS

Z drugiej strony towary takie jak „Cukier” wzrosły w ciągu roku o +109,2% w Polsce (w USA tylko +15,9% – pozycja „Suger and sugar substitutes”). Wybrane polskie kategorie przedstawiamy na poniższym wykresie.

W.8 Wybrane kategorie koszyka inflacyjnego w Polsce, zmiana rok do roku.

Źródło: opracowanie własne, GUS

Podsumowanie

Roczna zmiana inflacji w Polsce to 16,1%. Szczegółowe dane o inflacji w sierpniu pokazują presję cenową w większości kategorii, zarówno w inflacji bazowej, jak i w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe, ale także w kategorii energia (przykładowo „Opał”). Z jednej strony gospodarka będzie hamować zmniejszając presję inflacyjną. Z drugiej strony przed nami podwyżki m.in. cen energii, minimalnej płacy a także ekspansywna polityka fiskalna.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.