GPW uruchamia dostęp do światowych akcji przez nowy rynek Global Connect.
Inicjatywa jest słuszna, ale początki skromne

W dniu 4 listopada br. polska Giełda Papierów Wartościowych uruchomiła nowy segment rynku, tzw. GlobalConnect, gdzie dostępne będą akcje zagranicznych spółek. Akcje będą notowane w polskiej złotówce i będą to dokładnie te same akcje, które są notowane na rynkach zagranicznych. Innymi słowy inwestorzy którzy nabędą akcje zagraniczne na polskim parkiecie będą posiadali te same prawa (np. odnośnie dywidendy, albo udziału w walnym zgromadzeniu) gdyby akcje tych samych spółek kupili na zagranicznych parkietach.

To bardzo dobra inicjatywa, która może ułatwić polskim inwestorom inwestowanie na całym świecie, co automatycznie przełoży się na dywersyfikacje ich portfeli. Z punktu widzenia polskich inwestorów inwestowanie globalne było szczególnie istotne w ostatniej dekadzie, kiedy stopy zwrotu z akcji globalnych, czy też amerykańskich okazały się sporo wyższe od polskich akcji. Ostatnia dekada to oczywiście historia, ale jak może wyglądać sytuacja w kolejnych latach? Czy generalnie wysokie stopy zwrotu z amerykańskich akcji i niższe z akcji krajów Emerging Markets mogą się powtórzyć? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w naszym raporcie „Inwestowanie globalne. Czy warto inwestować poza Polską?”

Polacy powinni nie tylko dywersyfikować swoje inwestycje na rynkach globalnych (w czym pomoże nowy rynek GlobalConnect), ale także zwiększyć wolumen oszczędzania, szczególnie pod kątem przyszłych środków dostępnych na emeryturze. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej stopa zastąpienia wyniesie w Polsce w 2060 roku jedynie 25%. Stopa zastąpienia to wielkość emerytury wyrażona jako procent ostatniego wynagrodzenia.

Czy GlobalConnect ma szansę na sukces? Z pewnością tak. Podobne rozwiązania możemy spotkać na innych giełdach europejskich np. w Austrii, Niemczech czy Anglii. Natomiast nie da się ukryć, że Polski rynek GlobalConnect zaczyna skromnie, bo jedynie z pięcioma akcjami niemieckimi. Notowania będą dostępne jedynie w godzinach od 9.05 rano do 17.05 popołudniu. Kluczem do sukcesu będzie nie tylko rozszerzenie oferty, ale też jej atrakcyjność na tle obecnie dostępnych rozwiązań dla polskich inwestorów. Konkurencja ze strony innych, również polskich platform inwestycyjnych, takich jak WealthSeed jest duża zarówno pod kątem zakresu produktów, cen i godzin handlowania. Na przykład, na platformie WealthSeed już teraz jest dostępnych 3 tysiące instrumentów (w tym 5 dostępnych na GlobalConnect), które można zakupić za darmo przy odpowiedniej wysokości transakcji. Dodatkowo, WealthSeed oferuje wydłużone godziny handlowania (08:00 do 22:00 w porównaniu do 09:00-17:00 na GPW), co daje szanse na zakup / sprzedaż inwestorom, którzy w ciągu dnia muszą być w pracy.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.