Stopy procentowe w USA bez zaskoczeń

Posiedzenie Fed wzbudza zawsze ogromne zainteresowanie na globalnych rynkach finansowych. Decyzja o podwyżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych na wczorajszym posiedzeniu była powszechnie spodziewana, jednak nie zabrakło emocji, o czym może świadczyć podwyższona zmienność na rynku akcji i obligacji.

Najwyższy poziom stóp procentowych od 2007r.

FOMC, czyli organ odpowiedzialny za prowadzenie polityki monetarnej, podjął decyzję o podniesieniu głównej stopy procentowej do poziomu 4.25%-4.50%, co jest najwyższą wartością od 2007 r. Wczorajsze posiedzenie może okazać się symptomatyczne, gdyż po czterech z rzędu podwyżkach o 75 punktów bazowych, w końcu tempo zacieśniania polityki monetarnej zostało wyhamowane. Fed zakłada kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych, a kolejne decyzje będą uwzględniać: dotychczasowe podwyżki, opóźnienia z jakim działa polityka pieniężna na gospodarkę, oraz rozwój sytuacji makroekonomicznej. Treść komunikatu po grudniowym posiedzeniu praktycznie się nie zmieniła. Fed powtarza, że kluczowe jest przywrócenie inflacji do celu na poziomie 2%. Poznaliśmy również najnowsze projekcje makroekonomiczne.

Tabela 1. Projekcje makroekonomiczne Fed

Źródło: Board of Governors of the Federal Reserve System

Zbieżne zachowanie importu i eksportu pozwoliło na utrzymanie solidnej nadwyżki handlowej Chin w wysokości 69.80 mld dolarów.

Dalsze decyzje uzależnione od danych makroekonomicznych

Jerome Powell, szef Fed, kontynuuje dotychczasową retorykę, będąc konsekwentnym w swoich wypowiedziach. Podczas konferencji prasowej zapowiedział jednoznacznie, że dzisiejsza podwyżka nie jest ostatnią, a skala ruchu na lutowym posiedzeniu zależna będzie od napływających danych makroekonomicznych. Potwierdził, że prowadzona polityka monetarna musi pozostać przez najbliższy czas restrykcyjna.
Jerome Powell stwierdził także, że Fed potrzebuje więcej dowodów na trwały spadek inflacji, bo jak pokazują doświadczenia historyczne, rozważność w tym względzie jest wskazana. Bilans ryzyka ciągle jest wysoki, a droga powrotu inflacji do celu długa. Nie należy się więc spodziewać rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych aż do momentu, kiedy nie będzie pewności, że inflacja zmierza do celu. Jednocześnie, Powell podkreślił, że Fed nie rozważa zmian w określaniu celu inflacyjnego.
Szef Fed odniósł się również do sytuacji na rynku pracy. Równowaga na rynku pracy cały czas jest zachwiana, mimo tego, że liczba wakatów w ostatnim czasie zmalała. Sygnały napływające z tego segmentu nie wskazują, by w najbliższych miesiącach miała nadejść fala zwolnień. Sytuacja ta uwidacznia się w projekcjach makroekonomicznych, które zakładają wzrost stopy bezrobocia w najbliższych 12 miesiącach zaledwie o około 1 punkt procentowy.

Rynek sceptycznie nastawiony do projekcji stóp procentowych Fed

Wyhamowanie tempa podwyżek stóp procentowych to pierwszy sygnał, że cykl rozpoczęty kilka miesięcy temu przez Fed zbliża się do końca. Podczas wczorajszego posiedzenia poznaliśmy prognozy członków FOMC dotyczące poziomu stóp procentowych w kolejnych lat. Słynny już „wykres kropkowy” pokazuje, że większość decydentów spodziewa się na koniec 2023 r. stopy procentowej przewyższającej 5%. Mediana oczekiwań po grudniowym posiedzeniu to poziom 5.10%, co oznacza wzrost o 50 punktów bazowych w stosunku do projekcji wrześniowej.

Wykres 1. Oczekiwania członków FOMC dotyczące poziomu stóp procentowych

Źródło: Board of Governors of the Federal Reserve System

Rynek z dystansem patrzy na oczekiwania członków FOMC. Kontrakty terminowe na stopę procentową zakładają szybki koniec cyklu podwyżek stóp procentowych. Podczas posiedzenia w lutym spodziewana jest podwyżka zaledwie o 25 punktów bazowych do 4.50%-4.75%. Prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza wyceniane jest obecnie na poziomie 73.50%. Jeszcze tydzień temu wskaźnik ten wynosił 43.90%.

Wykres 2. Oczekiwania dotyczące decyzji Fed na posiedzeniu 1 lutego 2023 r.

Źródło: CME Group

W bazowym scenariuszu, cykl podwyżek stóp procentowych miałby zostać zakończony w marcu (na poziomie 4.75%-5.00%). Rynek zakłada, że stopy utrzymywałyby się na docelowym poziomie przez okres ok. 6 miesięcy, a pierwszych obniżek stóp procentowych należy się spodziewać na przełomie III i IV kwartału 2023 r.   

Optymizm giełdowy szybko ostudzony

Wyhamowanie tempa podwyżek stóp procentowych to pierwszy sygnał, że cykl rozpoczęty kilka miesięcy temu przez Fed zbliża się do końca. Podczas wczorajszego posiedzenia poznaliśmy prognozy członków FOMC dotyczące poziomu stóp procentowych w kolejnych lat. Słynny już „wykres kropkowy” pokazuje, że większość decydentów spodziewa się na koniec 2023 r. stopy procentowej przewyższającej 5%. Mediana oczekiwań po grudniowym posiedzeniu to poziom 5.10%, co oznacza wzrost o 50 punktów bazowych w stosunku do projekcji wrześniowej.

Podsumowanie

Decyzja Fed dotycząca poziomu stóp procentowych okazała się zgodna z oczekiwaniami rynku. Jednakże, inwestorzy w najbliższych tygodniach muszą zachować czujność, gdyż poziom ryzyka i niepewności pozostaje wysoki. Sentyment w perspektywie kolejnych miesięcy wyznaczać będą napływające dane makroekonomiczne. Ewentualne symptomy wskazujące na ryzyko pojawienia się recesji w amerykańskiej gospodarce mogą stanowić impuls do kolejnej fali wyprzedaży akcji na giełdzie.

Piotr Langner
Piotr Langner
Doradca Inwestycyjny w WealthSeed
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.