Czy dołek na rynku akcji jest już za nami?

To jedno z najważniejszych pytań, jakie dzisiaj zadają sobie inwestorzy. Ale czy istnieje prosta odpowiedź „tak” albo „nie”?

 

Z jednej strony na rynku nic nie jest oczywiste w 100%, z drugiej strony wydaje się, że szczyt inflacji w większości krajów (w tym w USA) jest już za nami. Ale samo to, że szczyt inflacji jest za nami, to dalej za mało, aby inwestorzy mogli świętować. Czy dołek rynku jest już za nami, wyjaśni się raczej w przyszłym roku i będzie to zależało głównie od trzech rzeczy:

  1. ścieżki inflacji w 2023,
  2. polityki pieniężnej FED-u w 2023 roku, oraz
  3. jak mocno spowolni gospodarka w 2023 roku w związku podwyżkami stóp w 2022 roku.

W.1 Inflacja i inflacja bazowa w USA, zmiana rok do roku (po dzisiejszej publikacji danych za listopad br.)

Źródło: opracowanie własne, FRED

Fakt, że szczyt inflacji w USA jest już z bardzo dużym prawdopodobieństwem za nami nie jest aż tak ważny. Ważniejsze w 2023 roku będzie tempo spadku inflacji, czyli innymi słowy czy inflacja zmierza na stałe w stronę celu inflacyjnego banku centralnego (2% w przypadku FED-u). Jeżeli po spadku w okolice 4-6% inflacja przestanie wyraźnie spadać dalej, wtedy FED będzie zmuszony utrzymać dłużej stopy procentowe na wyższych poziomach i w takim scenariuszu nie jest wykluczone, że pierwsza obniżka miałaby miejsce dopiero w 2024 roku. A to dla rynków akcji byłaby daleka perspektywa. Podobnie oznaczałoby to także większe hamowanie gospodarki w 2023 roku.

Także praktycznie wszystko zależy od inflacji. Inflacja generalnie składa się z trzech części: cen energii, cen żywności i cen pozostałych składników koszyka. Banki centralne z reguły patrzą tylko na tę ostatnią kategorię, która nazywa się inflacją bazową. Żeby inflacja bazowa w USA wróciła do poziomów sprzed pandemii (a to jest zgodne z celem inflacyjnym FED-u), jej miesięczne zmiany nie powinny być większe niż 0.1532% w kolejnych 12 miesiącach (scenariusz optymistyczny).

Z drugiej strony inflacja bazowa wyniosła w listopadzie br. jedynie 0.1987%. Oczywiście to najmniejsza zmiana od 15 miesięcy, ale w scenariuszu optymistycznym gdybyśmy mogli liczyć na zmianę w tej wielkości w kolejnych 12 miesiącach, to roczna inflacja bazowa finalnie spadłaby do 2.41%. Na poniższym wykresie przedstawiamy obie ścieżki inflacji bazowej w 2023 roku: w scenariuszu 0.1532% i 0.1987%.

W.2 Symulacja spadku inflacji bazowej w USA w zależności od wielkości miesięcznej zmiany w kolejnych 12 miesiącach.

Źródło: opracowanie własne, FRED

Jak widać na wykresie w obu scenariuszach inflacja bazowa szybko spada w stronę celu inflacyjnego FED-u – co jest najbardziej optymistycznym scenariuszem. Z drugiej strony pamiętajmy, że w ostatnich pięciu miesiącach mieliśmy dużą zmienność inflacji CPI: mieliśmy dwa miesiące kiedy inflacja rosła o 0,39% i 0,44% (wrzesień i październik), deflację w lipcu -0,02% i niskie odczyty w sierpniu 0,12% i w listopadzie 0,08%. Tak duża zmienność to ryzyko, że w kolejnych miesiącach odczyty inflacji nie muszą być aż tak pozytywne. Dodatkowo do ryzyka, że listopad był wyjątkowo dobry można dołożyć fakt, że model prognozujący miesięczna zmianę inflacji (FED Cleveland Inflation Nowcasting) prognozował jej zmianę w listopadzie na poziomie 0,37% a faktyczna zmiana wyniosła jedynie 0,08%. Tak duża różnica pokazuje, że dzisiejsze pozytywne zaskoczenie nie jest zgodne z innymi danymi z gospodarki służącymi do prognozowania inflacji (według tego modelu). Jednocześnie zmiany miesięczne inflacji bazowej kształtowały się w ostatnich 5 miesiącach na poziomach od 0.199% (listopad) do 0.576% (wrzesień).

Podsumowując, w obecnym cyklu bardzo dużo zależy od ścieżki spadku inflacji w 2023 roku. To także będzie główny wyznacznik dla FED-u odnośnie rozpoczęcia cyklu obniżek stóp. Dodatkowo wielkość spowolnienia będzie zależała też od tego, jak długo stopy pozostaną na wysokim poziomie. Dlatego szczególnie ważne dla inwestorów będzie obserwowanie, jak zachowuje się inflacja (głównie w USA), a od tempa jej spadku może w dużej mierze zależeć także trwałość obecnego odbicia na rynkach. 

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.