Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Wolność finansowa
warunkiem szczęśliwego życia

Wolność finansowa to stan, kiedy mamy środki finansowe wystarczające dla zaspokojenia podstawowych potrzeb (utrzymania się) i w miarę możliwości realizację dalszych celów a nawet marzeń. Wolność finansowa jest materialnym warunkiem szczęśliwego życia.

wolnosc-finansowa-warunkiem-szczesliwego-zycia

Spis treści

To na pierwszy rzut oka zaskakujące stwierdzenie, ale niewątpliwie prawdziwe. Bynajmniej nie chodzi tutaj o prymat posiadania w rozstrzyganiu dylematu Mieć czy być?, ale stworzenie materialnej bazy dla czerpania duchowej satysfakcji z bycia.  Szczęście w codziennych rozmowach pojawia się często i jest różnie rozumiane, ale najlepiej jego istotę oddaje definicja, którą sformułował słynny polski filozof, Władysław Tatarkiewicz. Według niego „Szczęściem jest trwałe i uzasadnione zadowolenie z życia.” W tym kontekście, szczęściem jest życie, które zaspokaja w pełni uzasadnione potrzeby człowieka, materialne i duchowe.

Koloryt indywidualnej percepcji pojęcia
wolność finansowa

Tony Robbins odniósł wolność finansową do stanu, kiedy człowiek pracuje, ponieważ tego chce, a nie dlatego, że musi. Znani Polscy blogerzy zapytani o wolność finansową sformułowali wiele interesujących odpowiedzi[1]:

Wolność finansowa to moment, w którym osiągam dochód pasywny z moich inwestycji, pokrywający moje aktualne koszty. Uwalniam wtedy dla siebie najważniejszy i najdroższy element życia, czyli czas 🙂

Anna Smolińska, kobietainwestuje.pl

Wolność finansowa to wolność od przymusu zdobywania pieniędzy – pracuję tylko dla przyjemności, tylko z tym, z kim mam ochotę pracować i tylko wtedy, kiedy mam na to ochotę. I mam zabezpieczone pieniądze na dostatnie życie bez limitu czasowego

Maciej Samcik, subiektywnieofinansach.pl

Wolność finansową masz kiedy na pytanie od innych „Po co się tym zajmujesz?” z uśmiechem odpowiadasz „Bo mogę :)”

Paweł Cymcyk, dnarynkow.pl

Obecnie wolność finansową definiuję jako taki stan majątku, w którym nawet bez wykonywania pracy zarobkowej moja Rodzina będzie miała za co żyć w dającej się przewidzieć przyszłości. Inaczej mówiąc jest to sytuacja, w której nasze inwestycje zarabiają na bieżąco więcej niż wydajemy na życie. A nawet jeśli ich rentowność spadnie, to zgromadzony kapitał pozwoli nam żyć na podobnym poziomie przez kilkadziesiąt kolejnych lat (dłużej niż nasz prognozowany wiek).

Michał Szafrański, jakoszczedzacpieniadze.pl

Wolność finansowa to dla mnie stan, w którym nie muszę pracować, aby mieć za co żyć. Chyba, jak każdy, wchodząc w życie zawodowe marzyłem, aby ten stan osiągnąć, najlepiej przed 40.

Artur Wiśniewski, stockbroker.pl

Jak osiągnąć wolność finansową?

Wolność finansowa jest ważna na każdym etapie życia, ale staje się kluczowa wtedy, kiedy przestajemy być aktywni zawodowo. Zdecydowana większość z nas jest zmuszona pracować, aby zaspokoić swoje bieżące potrzeby. Statystycznie tylko niektórym udaje się przed osiągnięciem wieku emerytalnego zgromadzić takie aktywa, który generują bieżące przychody wystarczające, aby nie pracować. Tym nie mniej, krytyczny moment to zaprzestanie aktywności zawodowej, w tym przejście na emeryturę. Wtedy, wolność finansowa, jako możliwość zaspokojenia potrzeb na oczekiwanym poziomie jest uzależniona o wysokości świadczeń emerytalnych i zgromadzonych oszczędności, które powinny być wystarczające, aby w razie konieczności zasypać istniejącą lukę w całym okresie prognozowanego wieku każdego z nas. Gdy średnia emerytura przyznawana obecnie stanowi zaledwie 42% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i należy się spodziewać jej dalszego spadku w przyszłości, to sprawa wolności finansowej staje się problemem egzystencjalnym dla dużej i rosnącej części społeczeństwa. Oszczędzanie i inwestowanie pewnej części przychodów od najmłodszych lat staje się imperatywem kategorycznym. Wolność finansowa nie jest bynajmniej luksusem, bo jej brak to życie w strachu i niepewności jutra.  Dlatego niezmiernie ważnym jest uświadomienie sobie tego i podejmowanie odpowiednich działań służących realizacji osiągnięciu wolności finansowej, by móc w spokoju ducha cieszyć się podróżą przez życie. Istotne jest to, że w zasadzie każdy z nas może to osiągnąć.

Odkładanie w młodym wieku części bieżących dochodów do wykorzystania w przyszłości zwykle nie jest priorytetem, bo chcemy korzystać z życia tu i teraz pełnymi garściami. Niezależnie od tego systematyczne oszczędzanie i mądre inwestowanie powinno stać się częścią naszej codzienności od momentu, kiedy zaczynamy zarabiać, bo to jedyna droga dla zapewnienia wolności finansowej, która jest niezbędna dla szczęśliwego życia.

Inwestowanie najlepszym sposobem pomnażania majątku dla osiągnięcia wolości finansowej

Praca generuje bieżące dochody, z których się utrzymujemy i odkładamy ich część na przyszłość. Suma zgromadzonych w ten sposób środków oraz emerytura stanowią podstawę dla wolności finansowej w okresie zaprzestania aktywności zawodowej. Najważniejsza decyzja na drodze do wolności finansowej to, gdzie ulokować odkładane pieniądze i w jakich proporcjach. Umiejętna alokacja strumienia oszczędności jest kluczem do sukcesu w procesie pomnażania majątku.

Oszczędności mogą być lokowane w bankach w formie depozytów, gotówki przechowywanej w domu, polisach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych i inwestycyjnych, akcjach spółek publicznych, obligacjach i bonach skarbowych, kruszcu i innych formach tezauryzacji. Rzecz w tym, aby w warunkach inflacji, odkładana część przychodów nie tylko nie straciła na wartości, ale umiejętnie inwestowana była pomnażana.

Oszczędzanie w potocznym znaczeniu polega na odkładaniu nadwyżek finansowych i przechowywaniu ich w bezpieczny sposób. Bony i obligacje skarbowe, lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego charakteryzują się niskim ryzykiem, podobnie jak gotówka, ale również relatywnie niską rentownością. Gotówka w warunkach inflacji, niezależnie od jej poziomu, traci na wartości realnej, bo wraz ze wzrostem cen spada jej siła nabywcza. Trzymając nasze oszczędności w formie depozytów bankowych musimy zwracać uwagę na to jak kształtuje się wysokość oprocentowania w stosunku do inflacji, bo może być tak, jak to ma miejsce w Polsce od kilku lat, że realna stopa dla naszych depozytów jest ujemna (oprocentowanie depozytów jest mniejsze od stopy inflacji) i tracą one na wartości.

Cel inwestowania jest zupełnie odmienny. Oczekiwaniu wysokiej stopy zwrotu, która pozwala pomnażać nasz majątek, towarzyszy akceptacja ryzyka wystąpienia straty. Inwestycje w akcje, fundusze akcyjne, obligacje korporacyjne, niektóre inwestycje w portfele zarządzane, fundusze indeksowe, czy ETF’y mają wyższe ryzyko, ale także perspektywę znacznie wyższych zwrotów niż lokaty bankowe czy obligacje skarbowe.

Według Warrena Buffeta, uznawanego za jednego z najlepszych inwestorów na świecie „Ryzyko powstaje wtedy, gdy się nie wie co się robi”. Ryzyko jest immanentną cechą oszczędzania w wąskim znaczeniu i inwestowania, z tą różnicą, że co do zasady jest ono większe w przypadku inwestowania. Dlatego wiedza na temat inwestycji jest obowiązkowa. W przypadku, gdy nie mamy czasu i ochoty, aby zgłębiać tajniki wiedzy na temat inwestycji, możemy zdać się na profesjonalistów, którzy zarządzają w naszym imieniu powierzonymi pieniędzmi, albo inwestować samodzielnie w określone kategorie aktywów: portfele zarządzane, fundusze indeksowe, czy ETF-y.

[1] https://www.finax.eu/pl/blog/jak-osiagnac-wolnosc-finansowa

Sławomir Lachowski
Sławomir Lachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel Fair Place Finance SA, właściciela WealthSeed. Twórca mBanku i MultiBanku. Autor szeregu publikacji z dziedziny strategii biznesu, zarządzania i przywództwa.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.