Podstawy inwestowania w 5 krokach

Inwestowanie to nieodzowna część naszego życia. Jak dobrze inwestować? Jak zacząć? Czy inwestowanie musi być trudne? Jakie są najważniejsze zasady? Jakim inwestorem chciałabym/chciałbym zostać? Czy i jak poszerzać swoją wiedzę o inwestowaniu? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć przeprowadzając Cię przez podstawy inwestowania w 5 prostych krokach.

podstawy inwestowania w 5 krokach

5 pierwszych kroków:

 1. Dlaczego w ogóle inwestować?
      To nieodzowna część naszego życia
 2. Trzy najważniejsze zasady w inwestowaniu
      Ryzyko-zysk, dywersyfikacja i czas
 3. Rodzaje inwestycji
      Od depozytów po akcje
 4. Jak zacząć inwestować?
      Samemu czy z naszą pomocą
 5. Jak ciągle zwiększać wiedzę o inwestowaniu
      Możesz to łatwo osiągnąć z nami

1. Dlaczego w ogóle inwestować?

Inwestowanie i oszczędzanie to nieodzowna cześć naszego życia. Oszczędzanie wg definicji to odłożenie dzisiejszej konsumpcji na rzecz wyższej konsumpcji w przyszłości lub zgromadzenia w przyszłości wyższych oszczędności. Każdy sposób ulokowania naszych środków finansowych, od założenia depozytu aż po zakup zagranicznych akcji jest formą inwestowania. Inwestowanie pozwala nam m.in. realizować nasze cele i marzenia w przyszłości, zabezpieczyć nas finansowo na trudniejsze czasy i przygotować się na nieoczekiwane wydatki. Inwestowanie może także ochronić nas przed inflacją, szczególnie jeżeli nasze środki miałby pozostawać w przysłowiowej skarpecie lub na niskooprocentowanej lokacie. Jeżeli do inwestowana podejdziemy z głową, poświęcimy na to trochę naszego czasu i bez emocji będziemy stosować się do podstawowych zasad inwestowania, wtedy nie tylko będziemy zadowoleni z naszych decyzji inwestycyjnych, ale też będziemy mogli liczyć na wyższy poziom oszczędności i potencjalnie na wyższą konsumpcję w przyszłości.

2. Trzy najważniejsze zasady w inwestowaniu

Pierwsza z najważniejszych zasad w inwestowaniu to RELACJA MIĘDZY ZYSKIEM (STOPĄ ZWROTU) A RYZYKIEM.

Im wyższa stopa zwrotu, tym inwestor wziął większe ryzyko, aby ją osiągnąć, nawet jeżeli wydaje się mu, że dana inwestycja była bardzo udana. Akceptując wyższe ryzyko oczekujemy wyższej stopy zwrotu. Słowo „oczekujemy” jest tutaj kluczowe, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, ile zarobimy na każdej ryzykownej inwestycji w momencie jej rozpoczęcia. Jakbyśmy znali tą przyszłą stopę zwrotu… to wtedy zwyczajnie nie byłoby ryzyka albo byłoby ono relatywnie niewielkie. Lokując środki na depozycie bankowym z góry wiemy ile zarobimy. Czy zatem możemy powiedzieć, że w takim przypadku nie ponosimy ryzyka? Oczywiście, że ponosimy, ale bardzo, bardzo niewielkie – w przeszłości zdarzały się bowiem przypadki upadłości banków. W takim przypadku moglibyśmy nie tylko nie dostać naszych „przyszłych i znanych z góry” odsetek, ale także ryzykowalibyśmy utratą całego wkładu.

Druga najważniejsza zasada w inwestowaniu to DYWERSYFIKACJA.

Dywersyfikacja to inaczej podzielenie naszych inwestycji na wiele różnych aktywów, rynków, lokat itp., najlepiej nie powiązanych bezpośrednio ze sobą, tak aby w sytuacji straty na jednej z takich inwestycji, potencjalne zyski z pozostałych mogły pokryć taką stratę z nawiązką. Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko całego naszego portfela inwestycyjnego, ale go rzecz jasna nie eliminuje. Przykładowo zamiast zainwestować całe nasze środki w jedną akcje notowaną na giełdzie w Warszawie, kupmy 20-30 różnych akcji. Jeżeli coś niefortunnego przydarzy się jednej spółce i  cena akcji spadnie .np. o 90%, to w przypadku pozostałych 29 spółek w naszym portfelu ciągle możemy liczyć na zyski, a cały portfel ciągle może zachowywać się bardzo dobrze. Ale żeby maksymalizować efekt dywersyfikacji powinniśmy, idąc dalej za naszym przykładem, jeszcze bardziej podzielić nasz portfel i część środków zainwestować w innych krajach. Im takie kraje będą mniej powiązane z Polską, czy też naszym regionem, tym efekty dywersyfikacji będą większe. Przykładowo wojna na Ukrainie może negatywnie wpływać na notowania akcji w naszym regionie Europy. Ale generalnie nie będzie to dotyczyć akcji notowanych w Nowym Yorku czy w Tokio.

Trzecia najważniejsza zasada w inwestowaniu to CZAS.

Jeżeli możemy zainwestować nasze oszczędności na dłuższy okres to otrzymamy z tego tytułu wiele korzyści. Nawet zakładając w banku najprostszą lokatę terminową, można zauważyć, że z reguły lokaty na dłuższe terminy dają nam wyższe odsetki. Tak, otrzymujemy premię w formie wyższych odsetek za to, że inwestujemy na dłuższy czas. Podobnie jest z obligacjami, te o dłuższym terminie wykupu przez emitenta (np. obligacje 10-letnie w porównaniu do 2-letnich) są wyżej oprocentowane.

Inwestując w dłuższym terminie możemy też reinwestować nasze zyski. Co to oznacza? W przypadku rocznej lokaty w banku, po roku bank zwróci nam nasz kapitał i odsetki. W kolejnym roku możemy już zainwestować większą kwotę (kapitał + odsetki = nasz nowy większy kapitał). Nawet jeżeli w kolejnym roku bank zapłaci nam tą samą stawkę odsetek, to nasz zysk wyrażony kwotowo będzie większy niż w pierwszym roku (w drugim roku odsetki naliczą się od początkowego kapitału i od odsetek z pierwszego roku). Jeżeli możemy to powtarzać przez wiele kolejnych lat, to mamy do czynienia z „cudem”. Przynajmniej tak nazwał to Albert Einstein, mówiąc swego czasu, że jest to ósmy cud świata. W inwestowaniu takie „cuda” nazywa się po prostu procentem składanym. Jeden chyba z najbardziej znanych inwestorów Warren Buffet nazwał procent składany najlepszym przyjacielem inwestora, a jego efekty porównywał do kuli śnieżnej staczanej ze wzgórza.

Kolejna rzecz związana z dłuższym okresem inwestowania to większe ryzyko jakie możemy w takim przypadku powziąć w porównaniu do krótszego okresu inwestycji (jednocześnie rzecz jasna liczymy też na wyższą stopę zwrotu jako kompensatę za wyższe ryzyko). Po prostu przy bardziej ryzykownych inwestycjach (jak np. w przypadku akcji), bieżące fluktuacje cen mają dla nas mniejsze znaczenie z powodu dłuższego horyzontu inwestycyjnego. W sytuacji spadku cen zawsze będziemy mogli poczekać na lepszy moment – jeżeli planowalibyśmy sprzedaż takich aktywów. Dlatego np. między innymi młodzi ludzie, którzy zaczynają oszczędzać na emeryturę z reguły budują portfel o podwyższonym ryzyku w porównaniu do starszych osób, którym do emerytury zostało niewiele czasu.

3. Rodzaje inwestycji

Nasz majątek/oszczędności możemy ulokować w 4 głównych rodzajach aktywów. Są to nieruchomości, obligacje, akcje i pozostałe rodzaje inwestycji. Nieruchomości to największa wartościowo klasa aktywów na świecie. To np. nasze mieszkanie. Ale specjalnie piszemy tutaj także o majątku (a nie tylko oszczędnościach), bo w przypadku naszego pierwszego mieszkania (w którym mieszkamy) to jest to bardziej nasz majątek niż oszczędności, które moglibyśmy swobodnie inwestować. Niemniej możemy inwestować nasze oszczędności także w nieruchomości (np. poprzez wyspecjalizowane w takich inwestycjach fundusze). Druga największa globalnie klasa aktywów to obligacje (do tej kategorii możemy także wliczyć depozyty bankowe). Obligacja w sensie finansowym działa podobnie jak depozyt bankowy. Pożyczamy komuś (w tym przypadku głównie rządowi albo przedsiębiorstwom) nasz kapitał, a w zamian otrzymujemy odsetki, a na koniec okresu pożyczki także zwrot kapitału. Generalnie powinniśmy zapamiętać, że obligacje są najbezpieczniejszą klasą aktywów (najniższe ryzyko, ale też niższe stopy zwrotu). Akcja to mała część własności jakieś spółki notowanej na giełdzie. Daje nam prawo do udziału w zyskach i dywidendach takiego przedsiębiorstwa. Akcje są bardzo popularne na całym świecie, ale są to instrumenty finansowe o wyższym ryzyku. Z reguły powinniśmy więc kupować całe „koszyki” akcji, tzw. ETF-y na indeksy np. akcyjne, m.in. dla osiągnięcia wspomnianej już dywersyfikacji. W jednym indeksie akcyjnym może znajdować się od 20 do nawet ponad 2000 różnych akcji. Pozostałe rodzaje inwestycji to np. surowce, kryptowaluty, inwestycje w nienotowane na giełdach akcje i obligacje, albo też inwestycje w nowo powstające podmioty (tzw. start-upy). I Możemy oczywiście lokować nasze oszczędności także w takie rodzaje inwestycji, ale nie są to główne klasy aktywów, o których powinniśmy myśleć na początku naszej drogi inwestycyjnej.

4. Jak zacząć inwestować?

Aby móc swobodnie inwestować i nie marnować przy tym niepotrzebnie wiele czasu na zawieranie transakcji, warto dobrze poznać platformę inwestycyjną WealthSeed.

Zdecyduj się na swój pierwszy raz

Zacznij oszczędzać inwestując w ETF

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

W zależności od naszych osobistych preferencji, wiedzy inwestycyjnej i dostępnego czasu możemy inwestować indywidualnie w sposób aktywny lub pasywny, albo powierzyć nasze środki pod zarządzenie profesjonalistom.

Inwestorzy aktywni będą sprawdzali ceny i wyniki swoich inwestycji regularnie, niektórzy nawet codziennie lub nawet co kilka godzin. Aktywni inwestorzy będą też na bieżąco monitorować rynki, aby móc wykorzystać ewentualne okazje inwestycyjne na kupno, bądź sprzedaż poszczególnych aktywów. Dzięki swojej aktywności tacy inwestorzy mają szansę na osiągnięcie większej stopy zwrotu, ale dane historyczne pokazują, że w praktyce niewielu inwestorów aktywnych potrafi regularnie i konsekwentnie osiągać lepsze stopy zwrotu niż rynek.

Dlatego coraz więcej osób decyduje się być inwestorem pasywnym, który zamiast wyszukiwać wyjątkowych okazji inwestuje w cały rynek. Dzisiaj jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jedną transakcją można zakupić fundusz ETF, który inwestuje we wszystkie największe spółki amerykańskie (np. SPDR S&P 500 UCTIS ETF), wszystkie największe spółki z krajów rozwiniętych (np. Vanguard FTSE Developed World UCTIS ETF) lub wręcz z całego świata (np. iShares MSCI ACWI UCTIS ETF). Inwestor pasywny nie śledzi rynku i nie martwi się jego codziennymi wahaniami. Ufa, że tak jak to było w przeszłości ekonomia i zyski wszystkich firm będą rosły, a on dzięki temu w średnim-długim okresie osiągnie atrakcyjną stopę zwrotu.

Wreszcie, inwestorzy mogą też oddać swoje oszczędności w zarządzanie profesjonalistom, którzy na bieżąco będą dbali o odpowiednie zmiany w Twoim portfelu inwestycyjnym. W WealthSeed można obecnie powierzyć swoje oszczędności w zarządzanie profesjonalistom poprzez zakup funduszu inwestycyjnego w markecie funduszy. Dodatkowo, już wkrótce uruchomimy usługę portfeli zarządzanych dostępną z poziomu aplikacji.

5. Jak ciągle zwiększać wiedzę o inwestowaniu?

W WealthSeed uważamy, że zwiększanie wiedzy o inwestowaniu jest swego rodzaju „przygodą na całe życie”. O ile podstawowe zasady w inwestowaniu (np. te omówione powyżej) są niezmienne i ponadczasowe, o tyle rynki finansowe nieustannie ewoluują i się zmieniają. Powstają nie tylko nowe produkty inwestycyjne, czy też nowe rodzaje aktywów (jak np. kryptowaluty), ale w każdej hossie lub bessie zupełnie inne czynniki mogą być tymi najważniejszymi. Przykładowo, inflacja nie była dla inwestorów żadnym problemem od prawie 40 lat. A dzisiaj jest jednym z głównych wyznaczników zmian cen akcji, obligacji czy też surowców, nie mówiąc już o jej wpływie na całą gospodarkę i perspektywy wzrostu gospodarczego w najbliższych latach.

Zachęcamy Cię do poszerzania wiedzy o inwestowaniu razem z WealthSeed. Na naszym blogu i w sekcji EDUKACJA w aplikacji znajdziesz za darmo sporą bazę artykułów dotyczących inwestowania, w tym także bieżące komentarze inwestycyjne dotyczące najważniejszych kwestii jakimi obecnie żyją rynki finansowe.

Podsumowanie

Inwestowania nie należy odkładać na później – im wcześniej zaczniesz, tym szybciej zrealizujesz swoje różne cele i marzenia.

Przy inwestowaniu pamiętaj o trzech podstawowych zasadach:

 • im wyższe ryzyko, tym wyższa stopa zwrotu;
 • zawsze pamiętaj o dywersyfikacji – to zmniejszy ryzyko dla Twojego portfela;
 • pamiętaj też, że inwestowanie w dłuższym horyzoncie czasowym może przynieść Ci wiele korzyści, a procent składany to przecież „ósmy cud świata”.

W dzisiejszych czasach wszystkie rodzaje inwestycji (jak obligacje, nieruchomości, akcje i pozostałe) są łatwo dostępne chociażby w wygodnej i taniej formie ETF-ów. Nie czekaj i rozpocznij inwestowanie na platformie WealthSeed już dzisiaj (a wkrótce także poprzez naszą usługę zarządzania portfelami). Z nami będziesz też mógł na bieżąco, wraz z zmieniającymi się rynkami finansowymi, poszerzać swoją wiedzę inwestycyjną.

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.