Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Jak wybrać akcje lub fundusz ETF
do pierwszej inwestycji?

W artykule pt. „Inwestowanie – od czego zacząć?” nakreśliłem, na co zwrócić uwagę na początku swojej drogi w inwestowaniu oraz wskazałem czym kierować się, podejmując decyzje dotyczące wyboru instrumentów. Wiem, że ten temat jest niezwykle rozległy, dlatego myślę, że warto rozwinąć nasze rozważania. Jeżeli jeszcze nie miałeś/-aś okazji trafić na mój poprzedni artykuł, to zachęcam Cię do zapoznania się z nim. Myślę, że można go potraktować, jako wstęp do poniższych rozważań.

Proces wyboru akcji konkretnych spółek lub ETFów, w które chcemy zainwestować, zwykle będzie się różnić. Inaczej będziesz selekcjonować instrumenty w przypadku, gdy chcesz ochronić swój kapitał przed inflacją, inaczej, gdy przewidujesz znaczny rozwój danego sektora gospodarki, a jeszcze w inny sposób, jeżeli uważasz, że jakaś spółka jest mocno niedoszacowana lub uważasz, że w przyszłości osiągnie świetne wyniki finansowe. Na potrzeby tego artykułu wychodzę z założenia, że wiesz już, jaki jest twój cel, a także dlaczego wybrałeś akurat akcje a nie ETFy i odwrotnie, ponieważ sam wybór typu instrumentu nie jest tematem naszych rozważań.

Spis treści

Jak wybrać akcje?

W dużym skrócie – przeprowadzając odpowiednią analizę. Jeżeli myślisz o inwestycji w akcje pojedynczych spółek, powinieneś odpowiednio zweryfikować ich fundamenty, szanse i możliwości, jakie stoją przed tą spółką oraz to, jak historycznie kształtował się kurs akcji. Jeżeli chcesz zainwestować w spółki z konkretnej branży, ale z jakichś powodów nie ETFy, najlepiej zacząć od analizy liderów swojej dziedziny. Czołowym graczem na rynku nie zostaje się przypadkiem, tak więc rozpatrując inwestycje w takie spółki możesz zmniejszyć ryzyko tego, że spółka nie będzie na siebie zarabiać i inwestować w swój rozwój. Oczywiście istnieje szansa na to, że mniejsze spółki znajdą swoją niszę, przez co wzrost ich wartości będzie dużo bardziej dynamiczny. Takie sytuacje zdarzają się jednak znacznie rzadziej, więc można to rozpatrywać jako przypadek tego, że im większe ryzyko tym większy potencjalny zysk lub strata.  

Przeprowadź swoją analizę porównując kondycję oraz szansę na rozwój z innymi spółkami z tego samego sektora oraz innymi „gwiazdami” ze swojej branży. W ten sposób masz ogląd, które z nich wyglądają lepiej na tle innych, a które mogą wydawać się przewartościowane. Analizując sprawozdania finansowe sprawdź wyniki z poprzednich okresów, aby zauważyć, jak kształtowała się struktura przychodów i kosztów w czasie. Pamiętaj jednak, że sama ocena sprawozdań finansowych i tego, jak wygląda wykres danej spółki nie gwarantuje powtórki świetnych wyników w przyszłości. Oczywiście ze sprawozdań możesz wyczytać wiele informacji i ocenić rozwój spółki, chodzi mi jednak o to, aby nie zapomnieć, że giełda wycenia przyszłość a nie to co było. Należy zatem zweryfikować, jak wyglądają plany spółki na przyszłość i czy rzeczywiście pomogą one w jej rozwoju. Powstało wiele książek i publikacji naukowych o tym, jak przeprowadzić dobrą analizę fundamentalną oraz wycenę akcji. Z całą pewnością zachęcam cię do tego, żeby kilka z nich przeczytać, zgłębić ten temat i tym samym odpowiednio go zrozumieć. Domyślam się jednak, że chcąc zacząć inwestycje nie planujesz spędzenia kilku tygodni na czytaniu książek o tym, jak dokonywać analizy makroekonomicznej, sektorowej i wyników finansowych spółek, aby dopiero wtedy zacząć wybór akcji, w które chciałbyś zainwestować. Jako pewnego rodzaju skrót możesz wykorzystać wskaźniki analizy fundamentalnej, które publikowane są przez różne serwisy informacyjne związane z rynkami finansowymi lub sam dokonać kalkulacji, wybierając odpowiednie pozycje ze sprawozdań finansowych i podstawiając je do wzorów. Korzystając ze wskaźników należy zwrócić uwagę na następujące:

Wartość rynkowa

 • Cena do zysku – C/Z

 • Cena do zysku operacyjnego – C/ZO

 • Cena do wartości księgowej – C/WK

 • Cena do przychodu całkowitego – C/P

 • EV/EBIT

 • EV/EBITDA

 • EV/P

Rentowność kapitału i sprzedaży

 • ROA – Stopa zwrotu z aktywów

 • ROE – Rentowność kapitału własnego

 • ROIC – Zwrot z zainwestowanego kapitału

 • Marża operacyjna

 • Marża zysku netto

Warto również porównać kapitalizację spółek, mnożąc liczbę akcji przez aktualny kurs. Patrząc na niektóre wskaźniki trzeba również wziąć pod uwagę to, że pewne sektory będą charakteryzować się zwiększonymi lub mniejszymi wartościami względem innych. Wynika to z tego, że np. przemysł ciężki będzie miał zdecydowanie więcej aktywów trwałych niż wytwórcy oprogramowania, co przełoży się na różne wartości C/WK, ale niekoniecznie na ogólną sytuację spółki. To doprowadza nas do wniosku, że podejmując decyzję inwestycyjną należy brać pod uwagę więcej niż jeden czynnik. W sytuacji, kiedy np. zależy ci na długoterminowej inwestycji, przynoszącej dochód pasywny w postaci dywidend, konieczna jest weryfikacja historii wypłat dywidend i dalszej polityki spółki dotyczącej dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Przerwy w wypłacie dywidendy lub jej braki mogą także sugerować gorszą sytuację spółki, natomiast nie zawsze musi być to zły omen. Możliwe, że władze spółki nie rekomendują wypłaty dywidendy, dlatego, że przed spółką stoi szansa inwestycyjna, na którą zostaną przeznaczone wcześniejsze zyski, a to ostatecznie spowoduje zwiększenie wartości akcji.

Po weryfikacji fundamentów możesz sprawdzić, jak sytuacja wygląda na wykresie. O skuteczności analizy technicznej można toczyć wiele sporów, ale sam wykres też może dostarczyć wiele informacji. Przede wszystkim zobaczysz jaki jest rynkowy sentyment, tzn. czy mamy do czynienia z trendem wzrostowym czy spadkowym. Porównując wykresy kilku walorów możesz też wywnioskować, który z nich charakteryzuje się większą zmiennością lub dynamiką wzrostów i spadków. Z mojego subiektywnego punktu widzenia, analizę techniczną należy czytać, mając na uwadze, że giełdę mimo wszystko tworzą ludzie i właśnie przez taki pryzmat powinno się patrzeć na wykres.

Innym sposobem wyboru akcji do pierwszej inwestycji może być metoda, o której wspominałem w artykule „Od czego powinienem zacząć chcąc inwestować?”. Chodzi o wybór spółki ze względu na dobrą znajomość branży lub samej spółki od środka. Nie mówię tutaj o wykorzystywaniu poufnych informacji. Chodzi jedynie o to, że pracując np. w branży IT możesz orientować się, jaką przewagę mają konkretni wytwórcy hardware’u nad innymi lub znasz pracowników software house’u i wiesz, jak dobrze się on rozwija. Szkoda wówczas nie wykorzystać takiej wiedzy, która nie jest dostępna dla tych, którzy analizują samo sprawozdanie finansowe lub wykres.

Jak wybrać ETF?

Wybór ETF do pierwszych inwestycji jest zgoła inny niż w przypadku akcji, natomiast można znaleźć pewne analogie. Przede wszystkim musimy się zastanowić nad rodzajem ETFu, jaki chcemy wybrać. Do wyboru mamy ETFy:

 • indeksowe,
 • sektorowe,
 • surowcowe,
 • walutowe,
 • short.

ETF-y short

Na początek zdecydowanie odradzałbym ten ostatni rodzaj, jakim są ETFy short. Ich konstrukcja pozwala na osiągnięcie zysku w przypadku spadków wartości instrumentów bazowych, natomiast w sytuacji wzrostów będziemy odnotowywać stratę. Korzystanie z takich ETFów może przynieść duże korzyści, natomiast wymaga to pewnej wprawy. Dla początkującego inwestora najważniejszą informacją, przemawiającą za wykluczeniem tego instrumentu z kręgu zainteresowania jest fakt, że o ile wiadomo, że cena instrumentu bazowego nie spadnie więcej niż o 100% (wyjątkiem były ceny ropy na rynku kontraktów Futures podczas Covid’owej paniki), tak nigdy nie jest wykluczone to, że zdrożeją one nawet kilkukrotnie. W takim przypadku możemy nieświadomie narażać się na ryzyko, na które nie jesteśmy gotowi.

ETF-y surowcowe i walutowe

Jeżeli chodzi o ETFy surowcowe i walutowe, jak sama nazwa wskazuje, bazują one na cenach konkretnych surowców lub walut. Jeżeli masz solidne podstawy do tego, aby uważać, że któreś z nich zyskają na wartości w przyszłości, to rzeczywiście może warto zainteresować się taką inwestycją. Analizy rynków surowców i walut nie należą jednak do najprostszych. Rozważając inwestycje w te rodzaje ETFów, należy pamiętać o znajomości sytuacji makroekonomicznej oraz geopolitycznej, a także specyfiki każdego z surowców lub walut. Te rodzaje ETFów, (szczególnie surowcowe) cechują się większą zmiennością. To skłania inwestora do częstszych weryfikacji przyjętej strategii oraz do odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Pod uwagę należy wziąć również ryzyko walutowe. Powinieneś być świadomy w jakiej walucie notowane są konkretne surowce i jakie ma to przełożenie na Twój zwrot z inwestycji. Więcej na ten temat piszę w artykule pt. „Jakie są najczęstsze błędy przy inwestowaniu w ETF?”. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, nasuwa się wniosek, że nie mając zbytniego doświadczenia i mając mniejszy apetyt na ryzyko, może warto zainteresować się innymi rodzajami ETFów. Wszystko jednak zależy od twojego przygotowania, celów inwestycyjnych oraz przyjętego przez ciebie ryzyka. Pamiętaj także o zapoznaniu się z dokumentami funduszu takimi jak np. KIID, aby dobrze poznać instrument, w który chcesz zainwestować.

ETF-y sektorowe

ETFy sektorowe mogą być całkiem trafnym wyborem przy wyborze instrumentów do pierwszej inwestycji. Często stanowią one substytut inwestycji w akcje pojedynczych spółek z danego sektora. Powody takiego zastosowania są najczęściej dwa:

 1. zmniejszenie wspomnianego już wcześniej ryzyka niesystematycznego związanego z inwestycjami w konkretną spółkę;
 2. brak konieczności wykonywania pogłębionej analizy porównawczej spółek z tego samego sektora.

Kluczem, do skutecznych inwestycji w ten rodzaj ETFów, jest odpowiednia analiza sytuacji całego sektora oraz prognoza skali jego rozwoju w przyszłości. Na korzyść tego typu instrumentów wpływa to, że najczęściej fundusze aktywnie zarządzają tym, jakie spółki wchodzą w skład takiego ETFu. Dzięki temu eliminowane są spółki z mniejszą kapitalizacją lub te, które mogą wykazywać gorsze wyniki. Przy wyborze takiego ETFu z całą pewnością trzeba się zaznajomić z dokumentami publikowanymi przez fundusz, aby sprawdzić zastosowaną strategię i skład.

ETF-y indeksowe

Ostatnim typem ETFów, są ETFy indeksowe. Według mnie jest to najlepszy wybór dla początkującego inwestora, który chciałby ulokować swoje środki w ETFy mając na uwadze inwestycje długoterminową. Tak jak i w przypadku każdego innego instrumentu, tak również tutaj, swoją decyzję powinniśmy poprzedzić odpowiednią analizą. Powinniśmy zdecydować jaki kraj nas interesuje w kontekście notowanych spółek, a następnie zweryfikować to jak bardzo szeroki powinien być wybrany indeks. Powinieneś zaznajomić się ze składem wybranego indeksu, abyś mógł zweryfikować czy nie przeważają tam np. spółki z jakiegoś konkretnego sektora. W takim przypadku może warto pomyśleć nad jakąś dodatkową dywersyfikacją. Główną przewagą inwestycji w indeksy giełdowe jest sam fakt ich konstrukcji. Zrzeszają one spółki wyselekcjonowane przez giełdy, które cechują się odpowiednio dużą kapitalizacją, płynnością oraz ratingiem. Taka konstrukcja gwarantuje, że przedsiębiorstwa, które nie radzą sobie na rynku, wypadają z indeksów i są zastępowane tymi, które lepiej prosperują. Pomimo tego, że powyższe cechy sprzyjają temu, aby indeksy tylko pięły się w górę, to w swoich inwestycjach nie warto być pochopnym. Powinniśmy przeanalizować historyczne wyniki wybranego indeksu oraz zweryfikować czy moment na pewno sprzyja naszym inwestycjom.   

Oprócz wyboru typu ETFu nie powinniśmy zapominać o dodatkowych ich cechach jakimi są np. zastosowana dźwignia, forma wypłaty dywidend lub hedge. Tak jak wspomniałem w artykule pt. „Od czego powinienem zacząć chcąc inwestować?”, przy pierwszych inwestycjach wystrzegałbym się wszelkich instrumentów, które w swojej konstrukcji bazują na wykorzystaniu dźwigni finansowej. Takie ETFy zwielokrotniają ruch ceny instrumentu bazowego, co może mieć swoje korzyści w postaci zwiększonego zwrotu z inwestycji. Co jednak w przypadku, kiedy na rynku pojawi się coś czego nie byłeś w stanie przewidzieć? Wówczas może się okazać, że potencjalna strata przewyższa to co zakładałeś. Jeżeli chodzi o formę wypłaty dywidend to możemy podzielić ETFy na takie, które dystrybuują (wypłacają) dywidendę typu dystrybucyjnego i są zwykle oznaczone jako ‘DIST’ oraz te, które akumulują dywidendy reinwestując środki i dodając je do wyceny ETF. Te drugie to ETF-y typu akumulacyjnego i oznaczone są ‘ACC’. Należy przemyśleć, który wybór będzie dla nas lepszy pod względem podatkowym lub nawet samej strategii i celu inwestycyjnego. ETFy w swojej strategii mogą zakładać również jakieś zabezpieczenie w innych instrumentach, czyli ‘hedge’. Przykładem może być ETF na indeks giełdowy, który jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym wobec innej konkretnej waluty. Inwestując w taki instrument nie musimy się martwić o wahania na rynku walut i jedyne co nas interesuje to kurs indeksu bazowego.

Mam nadzieję, że po krótce przybliżyłem ci jak wygląda proces wyboru akcji lub ETF do pierwszej inwestycji i wiesz jakie kroki powinieneś wykonać. Zawsze będę zachęcał do odpowiedniego przygotowania i edukacji zamiast „pójścia na żywioł”. Polecam przejrzenie pozostałych dostępnych artykułów oraz sięgnięcie po kilka pozycji z fachowej literatury. Giełdowe okazje zdarzają się cały czas, więc zdecydowanie lepiej jest nauczyć się wykorzystywać je z głową.

Kamil Jędrzejewski

Kamil Jędrzejewski

Makler Papierów Wartościowych obecny na rynku kapitałowym od 2015 roku. Doświadczenie zdobywał w pracy w domu maklerskim, prop trading’u na rynkach kontraktów Futures oraz w nowych projektach firm inwestycyjnych. W inwestycjach szczególnie zainteresowany analizą behawioralną oraz analizą fundamentalną.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.