Jak inwestować, kiedy wszystko spada?

Czy spadające ceny aktywów mogą stanowić okazję inwestycyjną? Z pewnością tak. Rynki są z reguły cykliczne, raz spadają, raz rosną. Analizując historię wiemy, że tak rzeczywiście jest. Ale z drugiej strony musimy taż pamiętać, że nikt z nas nie ma ”szklanej kuli” i nigdy nie będziemy mogli powiedzieć ze 100% pewnością jak rozwinie się sytuacja podczas obecnych i kolejnych spadków w przyszłości. Natomiast dzisiaj przedstawiamy prostą strategię, która może dać nam szansę na wykorzystanie niższych cen. Opisujemy zalety i wady oraz testujemy na danych historycznych. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią naszej serii analiz o inwestowaniu w czasach kiedy rynki spadają.

Jak inwestować, kiedy wszystko spada?

Spis treści

Prosta strategia na trudne czasy

Rynki akcji są cykliczne: raz mamy do czynienia z hossą, czyli rynkiem byka, innym razem z bessą, czyli rynkiem niedźwiedzia (zwyczajowo określanym jako spadki powyżej 20% od ostatniego szczytu). Jeżeli spojrzymy na główny indeks akcji amerykańskich S&P500 to od 1948 roku przez 82,3% czasu był on w rynku byka, a jedynie 17,7% czasu był rynkiem niedźwiedzia. Stąd prosty wniosek, że rynki niedźwiedzia zdarzają się relatywnie rzadko i trwają zdecydowanie krócej niż następujące po nich hossy. Poniższy wykres przedstawia wszystkie hossy i bessy dla indeksu S&P500 od 1984 roku. Rynek niedźwiedzia definiujemy jako co najmniej 20% spadek indeksu liczony według dziennych cen zamknięcia.

W.1 Rynki byka i niedźwiedzia dla indeksu S&P500 od 1948 roku.

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Nie masz czasu, aby monitorować rynki codziennie? Nie chcesz przeprowadzać skomplikowanych analiz, kiedy akcje osiągną „dołek” (a nawet najbardziej wyrafinowane analizy nie muszą być skuteczne), ale jednocześnie chciałbyś docelowo zwiększyć udział akcji w swoim portfelu w związku z coraz niższymi cenami akcji? Zatem jak możesz bez poświęcania kilku godzin dziennie na bieżące monitorowanie rynku wykorzystać niższe ceny? Jednym z najbardziej prostych sposobów będzie podzielenie naszych zakupów na kilka transz i rozłożenie ich w dwóch wymiarach: (i) w czasie, oraz (ii) wielkości spadków – w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Analizując historyczne bessy wiemy, że zarówno upływ czasu, jak i wielkość spadków definiuje nam zasięg rynku niedźwiedzia.

Przykładowo dzielimy nasze zakupy na cztery równe części. Pierwszą transzę kupujemy od razu, czyli już teraz. Dlaczego od razu? Bo S&P500 jest obecnie (3583 pkt, zamknięcie 14.10.2022r.) 25,3% poniżej swojego szczytu z 3 stycznia br. (4797 pkt). A to już całkiem sporo jak na ten indeks. Pozostaje nam jeszcze do zainwestowania 75% pełnej kwoty. Kolejne trzy transze kupujemy co 5 kolejnych miesięcy (około 16.03.2023, 16.08.2023, oraz 16.01.2024), albo jeżeli indeks spadnie wcześniej o 10% (3225 pkt.), 20% (2866 pkt.) albo 30% (2508 pkt.) od dzisiejszego poziomu. Oczywiście okres 5 miesięcy i kolejnych spadków o 10% jest tutaj podany jako przykład. Każdy inwestor powinien indywidualnie określić te progi w zależności od jego preferencji inwestycyjnych i akceptowalnego poziomu ryzyka.

Jakie są wady i zalety takiej strategii?

Zalet jest kilka:

  • strategia daje nam możliwość wykorzystania cykliczności rynku i zainwestowanie w indeks akcyjny na niższych poziomach,

  • strategia ma tylko dwa wymiary decyzyjne: czas i wielkość spadków – nie „musimy” analizować całej masy różnych zmiennych i wskaźników, poczynając od gospodarki a kończąc na zyskach spółek, czy też na analizie tego co naprawdę i kiedy zrobi amerykański bank centralny FED,

  • zaczynamy zakupy na historycznie atrakcyjnych poziomach patrząc od poprzedniego szczytu hossy.

Jakie są zatem wady?

Zawsze możemy wymienić ich kilka (ale każda inna strategia też będzie miała swoje wady, ponieważ tak jak pisałem wcześniej nikt nie ma „szklanej kuli”):

  • nasze ryzyko sprowadza się m.in. do wielkości spadków (czyli po jakich cenach faktycznie dokonamy zakupów – nasze stopy zwrotu będą niższe, lub straty większe, jeżeli kupimy za wcześnie, albo za późno),

  • jeżeli indeks spadnie finalnie więcej, to każdy nasz zakup (transza) został zrealizowany po wyższych cenach niż faktyczny dołek (zatem moglibyśmy kupić taniej),

  • niemniej to ryzyko działa też w drugą stronę: jeżeli indeks nie będzie już niżej niż obecnie, to każdy kolejny zakup będzie po wyższych cenach (zatem wtedy najlepiej od razu kupić za wszystkie nasze środki).

Oczywiście można łatwo zauważyć, że idealna strategia, ale niestety niemożliwa do zrealizowania, to kupienie za wszystkie nasze środki dokładnie w dołku rynkowym.

Naturalnie nasza strategia nie jest i nie musi być na stałe „wykuta w kamieniu”. Możemy ją modyfikować w zależności od sytuacji, ale ryzyka modyfikacji będą działały w obie strony (po fakcie, nasze modyfikacje mogą okazać się zarówno korzystne, jak i niekorzystne dla ostatecznej ceny nabycia indeksu). Należy też pamiętać, że im bardziej bezpieczne podejście zastosujemy (aby kupić taniej) tym bardziej też „ryzykujemy”, że nie kupimy w ogóle. Po 1948 roku spadki powyżej 25,3% wydarzyły się tylko 8 razy.

Jak efekty dałaby ta strategia w przeszłości?

Sprawdźmy na danych historycznych, jakie efekty dałaby nasza strategia w poprzednich bessach.

Na kolejnych dwóch wykresach przedstawiamy symulowane zakupy zgodnie z naszą strategią w dwóch ostatnich rynkach niedźwiedzia, czyli rok 2020 (bardzo krótkie spadki) i 2008/2009 (dłuższe i większe spadki).

W.2 Symulacja zakupów podczas spadków indeksu S&P500 w latach 2008-2009.

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

W.3 Symulacja zakupów podczas spadków indeksu S&P500 w 2020.

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

W 2008-2009 dołek na rynku nastąpił po zakupach wszystkich 4 transz („kupiliśmy za wcześnie”), natomiast w 2020 roku trzy ostanie transze zostałyby kupione już po wyznaczeniu dołka („kupiliśmy za późno”). Pamiętajmy jednak, że nie mamy „szklanej kuli” i nie wiemy jak długa, ani jak głęboka będzie obecna bessa. Dwie ostatnie besse sugerują, że nasza strategia może odpowiednio ważyć ryzyko zakupu za wcześnie i ryzyko zakupu za późno. Rozszerzmy zakres analizowanych rynków niedźwiedzia, aby to dokładniej zbadać.

Od 1948 roku indeks S&P500 doświadczył 11 rynków niedźwiedzia (nie licząc obecnych spadków). Tylko w przypadku 8 rynków niedźwiedzia mówimy o spadku powyżej 25,3% (czyli więcej niż obecnie na dzień 14.10.2022r.). Przeliczmy naszą strategię w każdym z tych 8 przypadków. Pierwszą transzę (25%) naszych zakupów dokonujemy w kolejnym dniu po przekroczeniu przez S&P500 spadku w wysokości 25,3%. Poniższa tabela przedstawia wyniki.

T.1 Szczegółowe dane dotyczące symulacji kupna indeksu S&P500 w 4 transzach.

Rok spadków S&P500
Pierwsza transza
(% spadku indeksu)
Druga transza zakup
Trzecia transza zakup
Czwarta transza zakup
Stopa zwrotu po 2 latach
Stopa zwrotu po 3 latach
przeciętnie
+24,9%
+30,1%
2020
-26,7%
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
+24,9%
brak
2008
-26,1%
10% spadku
10% spadku
10% spadku
+21,2%
+31,1%
2001
-26,8%
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
-17,9%
+1,70%
1987
-33,3%
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
-+32,3%
+15,8%
1980
-26,6%
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
+15,2%
+32,8%
1973
-25,0%
10% spadku
10% spadku
10% spadku
+35,2%
+30,1%
1970
-24,5%
10% spadku
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
+24,8%
+25,0%
1961
-27,5%
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
za 5 miesięcy
+27,3%
+34,4%

Źródło: opracowanie własne, Stooq.pl

Czy stopy zwrotu wynikające z symulacji były atrakcyjne? Tak, jeżeli porównamy je do długoterminowych rocznych stóp zwrotu. Dla indeksu S&P500 od 1948 roku do dzisiaj uroczniona stopa zwrotu wynosi +7,46% (jeżeli pominiemy spadki indeksu w br. i przeliczymy wynik do dnia 03.01.2022 r. to uroczniona stopa zwrotu wyniesie +7,96%). Przeciętna stopa zwrotu po 2 latach w wysokości 24,9% to 11,8% rocznie, natomiast dla kresu 3 lat przeciętna stopa zwrotu w wysokości 30,1% to rocznie 9,17%. W obu przypadkach stopy zwrotu w pierwszych 2 i 3 latach są wyższe niż długoterminowa średnia.

Podsumowanie

Rynki akcji są cykliczne i z reguły po okresach spadków następują wzrosty. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobnie będzie i tym razem, chociaż nikt z nas nie ma „szklanej kuli”, aby dokładnie przewidzieć przyszłość. Jednym z najprostszych sposobów zakupu akcji podczas spadków może być prosta metoda rozłożenia zakupów w czasie. Kolejne transze możemy kupować w równych odstępach czasu albo w przypadku spadków o z góry założony procent – w zależności co nastąpi wcześniej. Jak każda strategia inwestycyjna i ta ma swoje zalety i wady. Niemniej w historycznej symulacji pokazaliśmy jej ogólną skuteczność.

W WealthSeed udostępniamy każdemu specjalne narzędzie, które pozwala w łatwy sposób sprawdzać historyczne wyniki Twoich potencjalnych inwestycji z zakresu akcji, ETF-ów oraz kryptowalut. Wystarczy wyszukać aktywa, podać hipotetyczną kwotę inwestycji oraz przedział czasowy, który chcemy sprawdzić. Zapraszamy na stronę: www.wealthseed.eu/inwestycja/

Jarosław Jamka
Jarosław Jamka
Chief Investment Officer w WealthSeed Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, doktor nauk ekonomicznych, doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych, szczególnie zainteresowany globalnymi rynkami kapitałowymi, cyklami koniunkturalnymi i różnymi klasami aktywów.
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Pobierz aplikację WealthSeed

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.