Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Czym jest Giełda Papierów Wartościowych?

Kiedy myślimy o giełdzie przychodzą nam do głowy różne skojarzenia. Jedni giełdę utożsamiają z targowiskiem lub rynkiem, gdzie możemy zakupić towary pierwszej potrzeby (warzywa owoce, ubrania, itp.). Innym przychodzi na myśl giełda samochodowa, gdzie możemy zakupić lub sprzedać samochody. Można zatem stwierdzić, że większość ludzi kojarzy giełdę z miejscem, gdzie możemy dokonać transakcji wymiany (kupna lub sprzedaży) jakiegoś produktu po określonej cenie.

Spis treści

Co to jest GPW?

Giełda Papierów Wartościowych to bardzo podobne miejsce z ta różnicą, że na GPW odbywa się obrót (handel) wyjątkowym towarem jakim są instrumenty finansowe. Handel organizowany jest w ściśle ustalonym miejscu i czasie. W Polsce obrót giełdowy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Polska giełda powstała 12 kwietnia 1991 r. i ma swoją siedzibę w Warszawie (ul. Książęca 4). GPW w Warszawie prowadzi handel na Głównym Rynku, rynku małych spółek (NewConnect) oraz rynku obligacji (Catalyst). Nadzór nad działalnością giełdy sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja ta dba o to, żeby w prawidłowy sposób dokonywany był handel oraz żeby nie dochodziło na rynku do oszustw.

Przedmiotem obrotu mogą być tylko instrumenty dopuszczone do obrotu. Na sesjach giełdowych mogą być sprzedawane tylko ściśle zdefiniowane dobra w ilościach i jakości wystandaryzowanej po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Na giełdzie mamy możliwość dokonywania transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych m.in. takich jak:

 • akcje,
 • obligacje,
 • kontrakty terminowe,
 • opcje,
 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze typu ETF.

Tym, co dodatkowo odróżnia GPW od zwykłej giełdy to jej organizacja. Kupujący i sprzedający nie są obecni fizycznie na giełdzie. Inwestorzy działają za pośrednictwem domów maklerskich składając oferty do systemu giełdowego. Na giełdzie nie dokonujemy także transakcji fizycznymi instrumentami finansowymi. Handel na giełdzie jest handlem niematerialnym, co oznacza, że istnieje tylko w postaci zapisów elektronicznych w systemie komputerowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zapisy te znajdują się również na rachunkach maklerskich w systemach biur maklerskich. Zawarcie transakcji powoduje zmiany w zapisach w kontach zarówno w KDPW, jak i rachunku maklerskim klientów, którzy zawarli transakcje.  Dlatego do inwestycji na giełdzie papierów wartościowych konieczne jest założenie rachunku maklerskiego. Wszystkie transakcje odbywają się poprzez system informatyczny, dzięki czemu wszyscy uczestnicy widzą cenę każdej transakcji.

Jakie funkcje pełni giełda?

Do głównych funkcji giełdy należą:

 • finansowanie przedsiębiorstw – giełda pozwala na sprawny przepływ kapitału od tych, którzy aktualnie mają jego nadwyżkę do tych, którzy mają niedobór i aktualnie go potrzebują, w ten sposób spółki mogą pozyskiwać kapitał na finansowanie swoich inwestycji,
 • wycena przedsiębiorstw – giełda pozwala określić wartość spółki na podstawie kursu jej akcji, dzięki temu, że kurs wyznaczany jest na podstawie zrealizowanych transakcji, odzwierciedlających zainteresowanie inwestorów konkretnymi akcjami,
 • wspieranie innowacyjności – giełda pozwala na pozyskanie środków dla przedsiębiorstw innowacyjnych, którym często trudno jest pozyskać środki finansowe w tradycyjny sposób,
 • barometr gospodarki – ceny na giełdzie wynikają m.in. z oczekiwań inwestorów co do kształtowania się przyszłej sytuacji gospodarczej, umożliwiają więc pewnego rodzaju prognozę cyklu koniunkturalnego.

Jak możemy dzielić giełdy?

Giełdy Papierów Wartościowych możemy dzielić na kilka kryteriów. Pierwszym z nich może być podział ze względu na przedmiot obrotu. Dzielimy wtedy giełdy na towarowe, pieniężne oraz usług. Na giełdach towarowych możemy handlować towarami lub surowcami, na pieniężnych (do tych zalicza się GPW w Warszawie) obracamy instrumentami finansowymi, natomiast na giełdzie usług przedmiotem są usługi np. transportowe. Innym kryterium rozróżniania giełd jest zasięg. Według zasięgu dzielimy giełdy na międzynarodowe, krajowe oraz lokalne.  Giełdy możemy podzielić także w zależności od rodzaju transakcji na nich zawieranych. Wówczas mówimy o giełdach transakcji kasowych oraz terminowych. Na rynkach kasowych odbywa się handel akcjami lub obligacjami, natomiast na rynku terminowym handlujemy kontraktami futures lub forward lub opcjami. Jeszcze inny podział to podział w zależności od tego, kto zajmuje się organizacją obrotu. Występują wtedy giełdy organizowane przez państwo lub prywatne korporacje.

Jakie mamy najważniejsze giełdy papierów wartościowych na świecie?

Każde dobrze rozwinięte państwo posiada (przynajmniej jedną) również dobrze rozwinięta oraz płynną giełdę. Do najważniejszych oraz największych giełd papierów wartościowych możemy zaliczyć:

 • New York Stock Exchange (NYSE) – Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych popularnie nazywana giełdą na ,,Wall Street” (USA),
 • NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) – Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Yorku (USA) z filiami w Kanadzie, Chinach, Japonii i Dubaju,
 • London Stock Exchange (LSE) – Giełda Papierów Wartościowych w Londynie (Wielka Brytania),
 • Paris Stock Exchange – Paryska Giełda Papierów Wartościowych (Francja) znana jako NYSE Euronext,
 • Deutsche Börse – giełda we Frankfurcie nad Menem (Niemcy),
 • Japan Exchange Group (JPX)– GPW w Tokio (Japonia),
 • Hong Kong Stock Exchange (HKSE lub SEHK) – giełda papierów wartościowychw Hongkongu (Chiny),
 • Shanghai Stock Exchange (SSE) – Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych (Chiny).
Grzegorz Wojtalik
Grzegorz Wojtalik
Makler Papierów Wartościowych (licencja numer 3364), związany z rynkiem kapitałowym od 2018 roku. W WealthSeed od 2020 r. W 2017 r. uzyskał tytuł magistra na kierunkach ,,Rynek Finansowy' oraz ,,Finanse i Rachunkowość". Zainteresowania: ekonomia, analiza fundamentalna, finanse behawioralne.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.