Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Co to jest
rachunek inwestycyjny?

Rachunek inwestycyjny, zwany również rachunkiem maklerskim jest niezbędnym narzędziem każdego kto zamierza inwestować środki na rynku kapitałowym. Umożliwia inwestowanie na giełdzie w zarówno w papiery wartościowe takie jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne jak również w instrumenty pochodne jak opcje lub kontrakty terminowe.

Spis treści

Czym jest rachunek inwestycyjny?

Rachunek inwestycyjny jest specyficznym rodzajem konta otwieranym w domu lub biurze maklerskim. Wykorzystywany jest do przechowywania informacji o posiadanych papierach wartościowych oraz środkach pieniężnych. Jest on używany w celu przeprowadzania transakcji na giełdzie i ich rozliczania. Do otwierania rachunków maklerskich dla klientów uprawnione są tylko firmy inwestycyjne posiadające w zakresie licencji Komisji Nadzoru Finansowego prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych.

Jak założyć rachunek?

Założenie rachunku maklerskiego nie jest specjalnie skomplikowane, oprócz osobistej wizyty w placówce prowadzącej działalność maklerską coraz więcej firm inwestycyjnych oferuje możliwość otworzenia rachunku maklerskiego zdalnie przez Internet lub aplikację w telefonie. Warto ze względów praktycznych rozważyć otwarcie rachunku maklerskiego w banku, w którym posiadamy konto osobiste lub firmowe, choć coraz więcej domów maklerskich łączy ofertę maklerską z usługami tzw. Małej Instytucji Płatniczej, ułatwiając prowadzenie inwestycji i finansów osobistych w jednym miejscu.

Na „start” rachunek maklerski powinien być tani, aby koszty stałe stanowiły jak najmniejszą część kapitału przeznaczonego na inwestycję. Gdy doświadczenie i potrzeby wzrosną, można poszukać bardziej zaawansowanych (i zwykle droższych) usług maklerskich.

Kto może posiadać rachunek?

Warunki konieczne do spełnienia aby posiadać rachunek maklerski:

  • status osoby fizycznej lub prawnej,
  • ukończony 18 rok życia,
  • dokument, potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) dla osób fizycznych lub dokumenty rejestrowe dla osób prawnych (np. KRS, Regon, NIP)

Dodatkowo przed podpisaniem umowy część biur obowiązkowo, a część opcjonalnie, oczekuje wypełnienia unijnego formularza MIFID, sprawdzającego poziom wiedzy dotyczącej inwestowania. Nawet jeśli nie jest on obowiązkowy, warto go wypełnić, gdyż pozwoli on pracownikom biura maklerskiego określić konkretne kategorie instrumentów finansowych, dostosowane do poziomu wiedzy i akceptowanego ryzyka.

Nie ma minimalnej kwoty od jakiej można założyć rachunek maklerski, choć bezpieczniej zacząć od małych kwot stanowiących nadwyżkę finansową, a z czasem, wraz ze wzrostem wiedzy i doświadczenia powiększać swój portfel inwestycyjny.

Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu konta maklerskiego?

Zakładając rachunek inwestycyjny warto sobie określić, jakie narzędzia będą potrzebne dla zapewnienia sobie komfortu w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i do analizy sytuacji na rynku oraz kontroli stanu rachunku.

Dla inwestorów krótkoterminowych jednym z ważniejszych parametrów będą prowizje za transakcje oraz łatwość i szybkość korzystania z aplikacji do ich wykonywania.

Długoterminowym inwestorom, więcej korzyści może przynieść dostęp do analiz giełdowych, rekomendacji lub raportów cyklicznych.

Dla inwestorów z zasobniejszym portfelem istotna może być indywidualna opieka dedykowanego maklera czy doradcy wspierającego w doborze instrumentów finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz w kontroli ryzyka.

Radosław Rutkowski

Radosław Rutkowski

Specjalista ds. Operacji i AML w WealthSeed Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku (biuro maklerskie, bankowość, ubezpieczenia), Makler Papierów Wartościowych – licencja 1881 Zainteresowania: analiza fundamentalna, cykle koniunkturalne, analiza ryzyka
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.